accesskey_mod_content

El Ministeri de Presidència publica en el CTT @DOC, plataforma de document i expedient electrònic baix llicencia EUPL.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 febrer 2015

logo ctt

@Doc permet a les aplicacions client que s'integren en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat.

@Doc, desenvolupat pel Ministeri de la Presidència, constituïx una plataforma de servicis horitzontals d'expedient electrònic que permet a les aplicacions client que s'integren en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'expedient electrònic, document electrònic, catàleg d'estàndards, digitalització de documents, política de firma i certificats, copiat autèntic i conversió, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Donat el gran interés que suscita està temàtica, el Ministeri de la Presidència ha treballat a aconseguir oferir un producte, que havent sigut desenvolupat per a l'ús propi del ministeri, puga oferir-se a altres administracions públiques per a la seua reutilització. Per açò ha realitzat el procés d'alliberament del seu codi font oferint-ho a la resta de les Administracions Públiques baix llicencia EUPL ( European Union Public License(Obri en nova finestra) ) que és a més la llicència recomanada per l'article 16 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Tot el codi font i materials addicionals està disponible en la solució @DOC en el CTT i en la forja del CTT: forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/adoc

El catàleg de servicis d'@doc està estructurat de la següent forma: d'inserció, d'actualització, d'esborrat, de consulta, de generació de còpies, de cicle de vida de l'expedient, de cerca, de firma electrònica, de Facturae, de portasignatures, de registre electrònic i d'administració.

@Doc està dissenyat per a operar en un entorn multiorganismo, de manera que és possible parametritzar el comportament de la plataforma per a cada aplicació client. A més, és possible integrar la plataforma amb una consola d'administració (no alliberada) que permet operar explotant tots els servicis web que oferix de forma gràfica, controlant els permisos de l'usuari per a accedir als expedients electrònics de cada aplicació client i realitzant la configuració i desplegament de noves aplicacions client de la plataforma, així com visualitzar i modificar els paràmetres de configuració de cada aplicació client.

Incorpora una factoria CMIS que facilita la integració amb altres gestors documentals que complisquen amb el mateix estàndard.

Pròximament, la plataforma serà actualitzada per a oferir integració amb Notific@ , el concentrador de peticions d'emissió de comunicacions i notificacions en un format comú, que actua com a intermediari en les sol·licituds que s'envien al centre d'impressió de l'AEAT (DIT) . Esta integració permetrà l'enviament de notificacions postals i electròniques des de qualsevol aplicació client d'@doc que ho requerisca.

  • Interoperabilitat
  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Programari Lliure