accesskey_mod_content

O Ministerio de Presidencia publica no CTT @DOC, plataforma de documento e expediente electrónico baixo licencia EUPL.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

25 febreiro 2015

logo ctt

@Doc permite ás aplicacións cliente que se integren nela incorporar de forma sinxela gran parte dos requisitos esixidos polas Normas Técnicas de Interoperabilidade.

@Doc, desenvolvido polo Ministerio da Presidencia, constitúe unha plataforma de servizos horizontais de expediente electrónico que permite ás aplicacións cliente que se integren nela incorporar de forma sinxela gran parte dos requisitos esixidos polas Normas Técnicas de Interoperabilidade de expediente electrónico, documento electrónico, catálogo de estándares, dixitalización de documentos, política de firma e certificados, copiado auténtico e conversión, e modelo de datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais.

Dado o gran interese que suscita está temática, o Ministerio da Presidencia traballou en conseguir ofrecer un produto, que sendo desenvolvido para o uso propio do ministerio, poida ofrecerse a outras administracións públicas para a súa reutilización. Por iso realizou o proceso de liberación do seu código fonte ofrecéndoo ao resto das Administracións Públicas baixo licencia EUPL ( European Union Public License(Abre en nova xanela) ) que é ademais a licenza recomendada polo artigo 16 do Esquema Nacional de Interoperabilidade. Todo o código fonte e materiais adicionais está dispoñible na solución @DOC no CTT e na forxa do CTT: forxa-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/adoc

O catálogo de servizos de @doc está estruturado da seguinte forma: de inserción, de actualización, de borrado, de consulta, de xeración de copias, de ciclo de vida do expediente, de procura, de firma electrónica, de Facturae, de portafirmas, de rexistro electrónico e de administración.

@Doc está deseñado para operar nunha contorna multiorganismo, de forma que é posible parametrizar o comportamento da plataforma para cada aplicación cliente. Ademais, é posible integrar a plataforma cunha consola de administración (non liberada) que permite operar explotando todos os servizos web que ofrece de forma gráfica, controlando os permisos do usuario para acceder aos expedientes electrónicos de cada aplicación cliente e realizando a configuración e despregamento de novas aplicacións cliente da plataforma, así como visualizar e modificar os parámetros de configuración de cada aplicación cliente.

Incorpora unha factoría CMIS que facilita a integración con outros xestores documentais que cumpran co mesmo estándar.

Proximamente, a plataforma será actualizada para ofrecer integración con Notific@ Notific@ , o concentrador de pedimentos de emisión de comunicacións e notificacións nun formato común, que actúa como intermediario nas solicitudes que se envían ao centro de impresión da AEAT (DIT) . Esta integración permitirá o envío de notificacións postais e electrónicas desde calquera aplicación cliente de @doc que o requira.

  • Interoperabilidade
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Software Libre