accesskey_mod_content

La Diputació de Guadalajara avança en la implantació de l'administració electrònica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 juny 2014

L'aplicació de Registre d'Entrada-Sortida tant presencial com a telemàtica que ja està funcionant des de principis de 2014 en la Diputació, serà gratuïta per a les entitats locals.

L'equip de govern de la Diputació Provincial de Guadalajara ha donat compte de les diverses actuacions que s'estan duent a terme en la Institució en matèria de noves tecnologies relacionat amb l'administració electrònica. S'han explicat les iniciatives que persegueixen facilitar els tràmits administratius als ciutadans “adaptant-nos als nous temps i aprofitant els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies gràcies a les quals un ciutadà pot realitzar perfectament des de la seva casa, amb un ordinador, a qualsevol hora del dia i amb independència de l'horari qualsevol tràmit administratiu”.

“L'actual equip de Govern té el compromís i també l'obligació per llei de facilitar aquesta comunicació amb els ciutadans per mitjans telemàtics.Per tot això, d'una banda, la Diputació de Guadalajara, mitjançant un conveni que signarà amb la Diputació de Sevilla, proporcionarà la instal·lació, formació i manteniment d'una aplicació de Registre d'Entrada-Sortida tant presencial com a telemàtica perquè, d'aquesta forma, els ciutadans puguin presentar documentació des de qualsevol lloc davant el seu ajuntament simplement amb tenir signatura electrònica o DNI electrònic i un navegador d'internet”, va explicar incidint que “aquesta aplicació, que ja està funcionant des de principis de 2014 en la Diputació, serà gratuïta per a les entitats locals”.

El vice-president va manifestar que aquest projecte “suposarà un gran esforç econòmic i de mitjans tant personals com a tècnics per part de la Diputació de Guadalajara, no obstant això, l'estalvi econòmic per als ciutadans i per a les entitats es pot estimar entorn de/entorn dels 200.000 euros a l'any aproximadament”.

Aquest projecte es va iniciar en el quart trimestre de 2013 i finalitzarà en el quart trimestre de 2015 encara que durant el quart trimestre de 2014 tindrà lloc la major part del desplegament. En aquest sentit, a principis d'aquest mes de juny, van començar les primeres jornades de formació a les quals van assistir secretaris o auxiliars administratius dels ajuntaments per adquirir els coneixements precisos per a la correcta implantació d'aquestes eines.

D'altra banda, per facilitar aquesta implantació, la Diputació també ha signat un conveni amb Red.es per a la instal·lació d'equips informàtics, de forma gratuïta, en les entitats locals que s'adhereixin a aquest projecte per a tal fi. Red.es és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, que treballa perquè la societat espanyola aprofiti al màxim el potencial d'internet i les noves tecnologies.

Segons va detallar Robisco, “aquest conveni amb Red.es suposa una inversió de 500.000 euros, finançats en un 80 per cent amb fons FEDER i en un 20 per cent amb recursos propis de la Diputació”. “Això significa que la Diputació facilitarà els mitjans necessaris per a la correcta implantació de l'administració electrònica; és a dir, un ordinador i un escàner multifunció que tindran tots aquells ajuntaments que ho sol·licitin de forma gratuïta”.

A més, Robisco també es va referir a una altra important actuació en la qual la Diputació treballa de la mà amb la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa, a través de la Direcció general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies, per a la interoperabilitat i col·laboració tecnològica entre administracions públiques. “Estem treballant en una Oficina Virtual de Registre, que és un servei que permet la interconnexió de registres entre les administracions públiques i l'eliminació del trànsit del paper entre les mateixes, amb considerables estalvis de costos i major comoditat per als ciutadans”, va explicar el vice-president.

Cal recordar que, fa unes setmanes, el diputat de Noves Tecnologies, va mantenir ja una reunió amb el director general de Telecomunicacions i Noves Tecnologies de la Junta, Daniel Martínez Batanero, i representants del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En aquesta reunió, es va posar en comú informació sobre la plataforma tecnològica per a aquesta Oficina Virtual de Registre. Es van analitzar les eines actualment disponibles en ambdues institucions i els requisits tècnics per poder adoptar eines tecnològiques comunes promogudes per l'Administració General d'Estat en matèria d'administració electrònica, evitant duplicitats i cercant la màxima racionalització.

En definitiva, “totes aquestes actuacions van encaminades a facilitar les gestions administratives, evitant desplaçaments, temps i diners; i a més a generar uns estalvis considerables a l'administració. Amb els nous sistemes, els ajuntaments més petits que disposen de menys mitjans econòmics i de personal, podran reduir els seus temps de resposta, millorant així el servei que presten als veïns”, va dir el Vice-president

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

Oficina Virtual de Registre (ORVE)

Sistema d'Interconnexió de Registres

  • Serveis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat