accesskey_mod_content

Nova versión do servizo EditaRCP para xeración de documentos rexistrais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

26 xuño 2019

O servizo EditaRCP, incluído na solución AnotaRCP, permite xerar documentos rexistrais para o seu posterior envío ao Rexistro Central de Persoal

A solución Anota RCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal (RCP) polo envío electrónico vía servizos web.

As unidades xestoras de RRHH poden, mediante as súas aplicacións de RRHH integradas con Anota RCP, enviar ao RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Opcionalmente poden xerar previamente os documentos con EditaRCP, do que se publicou unha nova versión.

Doutra banda, publicouse unha táboa de correspondencia entre os documentos rexistrais  e as anotacións de AnotaRCP.

AnotaRCP é de uso obrigado para o envío de documentos rexistrais ao RCP antes do 1 de febreiro de 2020. EditaRCP é de uso opcional.

Para máis información, consultar a área área de descargas de Anota RCP .

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía