accesskey_mod_content

FACe, xestión de cesión de crédito nas facturas electrónicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

01 febreiro 2019

Logo FACe

FACe habilita dentro dos seus sistemas a xestión da cesión de crédito nas facturas electrónicas.

FACe puxo en marcha os recursos necesarios para poder xestionar a cesión de crédito nas facturas electrónicas. A versión do formato facturae que soporta a cesión de crédito electrónica é Facturae 3.2.2, aínda que FACe segue admitindo, ademais, as versións 3.2 e 3.2.1 do formato.

Para que as administracións públicas poidan xestionar a cesión de crédito esta debe estar debidamente cumprimentada no apartado FactoryAssignmentData da factura. Máis información en http://www.facturae.gob.es http://www.facturae.gob.es . Esta nova funcionalidade permite á administración directamente desde FACe ou desde o seu sistema de contabilidade obter a documentación asociada á cesión de crédito que obre en poder do Colexio de Notarios e que o provedor indicase dentro da factura.

A cesión de crédito será un proceso separado á descarga da factura que a administración pública á que vai dirixida a factura deberá tramitar. Se a administración admite a cesión do crédito,  proporcionarase acceso ao estado de situación das facturas ao cesionario desde o momento en que se dispoña de constancia da validación da notificación da cesión polo servizo xurídico, sen que iso supoña deixar sen acceso ao cedente, o que non obrigaría a diferenciar entre cesións de crédito con consideración de factoring con ou sen recurso.

Se a administración non admite a cesión do crédito o cedente seguirá tendo todos os dereitos sobre a factura e o cesionario non poderá acceder a ela.

Máis información de integración e uso, nos manuais de usuario e de integración na área de descargas de FACe FACe .

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa
  • Cidadán
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral