Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE

 • Nomee Abreviado:
  FACe
  Accesos Directos:
  face.gob.es (Abre en nova xanela) , Entorno de probas portal de provedores (Abre en nova xanela) , Entorno de probas portal de organismos (Abre en nova xanela)
  Resumo:
  FACE é o Punto Xeral de Entrada de Facturas da Administración Xeral do Estado. Permite a remisión de facturas en formato electrónico a aqueles organismos das administracións que acepten a recepción de facturas en formato electrónico e que estean previamente dados de alta no sistema.
  Destinatarios:
  Calquera Administración Pública
  Organismos Responsables:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Modo de Uso:
  Servizo en rede integrable en aplicacións do cliente
  Servizo en rede para usuario final
  Contacto:

   SOPORTE A PROVEDORES:

  Este soporte se limita únicamente a incidencias sobre remisión y consulta de facturas a través de FACe. En particular, no se atenderán incidencias sobre la herramienta Facturae o consultas generales sobre facturación electrónica.

  Formulario de soporte(Abre en nova xanela)

   SOPORTE A ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ORGANISMOS:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/FACE(Abre en nova xanela)

  LISTA NOTIFICACIÓNS FACe

  Existe una lista de distribución para usuarios de FACe a través de la cual  se emiten notificaciones sobre:
  - novas versións
  - cambios na plataforma
  - parches
  - problemas/erros relevantes
  - novidades

  A esta lista face-notificacion@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, pódense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas que estean a utilizar FACe. Para darse de alta pode utilizar a seguinte enlace (Abre en nova xanela) .

  Tipo de Solución:
  Infraestrutura ou servizo común
  Estado da Solución:
  Produción
  Área orgánica:
  Estatal
  Área técnica:
  Tramitación electrónica
  Área funcional:
  Enerxía
  Licencia:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnica
  Linguaxe de Programación:
  PHP
  Sistema Operativo:
  Linux

  Descrición

  A plataforma FACE permite a provedores a remisión das facturas a aqueles órganos da AGE e doutras AAPP adheridas que teñen a posibilidade de recibir facturas electrónicas. O sistema remite a factura electrónica ao órgano destinatario, simplificando aos provedores o envío das mesmas, ao centralizar nun único punto todos os organismos das ditas AAPP e ao unificar o formato de factura electrónica.

  Actualmente proporciona servizos de recepción a máis de 8.000 administracións públicas españolas.

  O sistema proporciona aos provedores:

  • un portal web onde poden presentar as súas facturas electrónicas en formato facturae 3.2. face.gob.es(Abre en nova xanela)
  • una interfaz de web services para el envío automático de las facturas desde sus sistemas de gestión económica.

  E ás administracións públicas:

   

  Para o desenvolvemento da plataforma utilizáronse  as conclusións de grupo de traballo do CPCSAE de Arquitectura Arquitectura Normalizada de Recepción de Facturas Electrónicas na AGE(Abre en nova xanela) . En ningún caso cúmprense as súas conclusións de maneira estrita, han servidor como mero soporte para o desenvolvemento do sistema.

   

   

   

   

    • NOTA: Na área de descargas pode atopar os manuais, FAQs, documentación de WebServices,etc. 

   

  Proxecto cofinanciado con fondos FEDER

  Noticias

  08 April 2021

  Alerta do envío de correos que suplantan ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para difundir "malware" Desplegar acordeon

  O Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE) alertou do envío de correos electrónicos que suplantan ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (MAETD) para difundir 'malware'.

  El asunto de estos correos es «XXXXX – Una factura electrónica», en el que XXXXX son números. En el cuerpo del correo aparece un logotipo de Factura-e y un pie de firma con el nombre del  ministerio. En el texto se informa al destinatario del envío de una factura expedida a su nombre. El cuerpo del mensaje del correo electrónico es el siguiente:

   

   

  A mensaxe inclúe varias ligazóns sobre os textos, como un código, un número e unha ligazón no que o URL mostrada parece proceder de «fiscal.es». Todas as ligazóns levan á descarga dun arquivo comprimido en formato .zip que simular ser a factura, pero que contén 'malware'. Este 'malware' é de tipo troyano e facilita ao ciberdelincuente o roubo de información, entre outras accións maliciosas.

    Que facer ante estes correos

  O INCIBE recomenda que, se a empresa á que chegou esta mensaxe non espera ningunha factura do MAETD ou se a espera pero xórdenlle dúbidas sobre a súa autenticidade, debe contactar co organismo por outros medios. En caso de descargar e executar o arquivo, hai que realizar un escaneo de todo o equipo cun antivirus e seguir as instrucións marcadas polo mesmo para eliminar o 'malware'.

     

  17 April 2019

  Habilitada presentación de facturas EN16931 Desplegar acordeon

  En aplicación da Directiva 2014/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 16 de abril de 2014, relativa á facturación electrónica na contratación pública, o sistema FACe habilita a presentación de facturas en formato EN16931 (UBL e CII) aos provedores de bens e servizos das Administracións Públicas españolas.

  A partir do 18 de abril a través das canles habituais, os provedores poderán remitir as súas facturas UBL e CII, do mesmo xeito que ata agora viñeron facéndoo coas facturas en formato Facturae.

  As facturas en formato EN16931 para poder ser presentadas a través de FACe deberán cumprir as regras especificadas no CIUS de FACe. Dicho CIUS atópase publicado no Centro de Transferencia e Tecnoloxía, no seguinte url: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas(Abre en nova xanela)

  15 April 2019

  CIUS - FACe Formato europeo EN16931 Desplegar acordeon

  Se encuentra disponible en la sección "EN16931 - Directiva 2014/55/UE - Factura Europea" de la pestaña "Área Descargas" el CIUS (CORE INVOICE USAGE SPECIFICATION) para facturas electrónicas presentadas a través de FACe en formato EN16931 (UBL e CII).

  A Directiva Europea 2014/55/UE, que obriga á EE.MM. a aceptar facturas electrónicas en formato EN16931 desde o próximo día 18 de abril de 2019, habilita ás administracións a publicar as especificacións de uso das este facturas a través da publicación dos documentos CIUS. 

  Desde o equipo de FACe procedeuse a publicar o documento de especificación CIUS-É-FACE. Este documento aplica directamente ás facturas electrónicas en formato europeo que sexan presentadas en FACe á Administración Xeral do Estado e ás Administracións Públicas adheridas ao sistema. Ese documento de especificacións pode ser utilizado por terceiras administracións para especificar as condicións de uso dos seus puntos propios de factura.

  Ligazón á área de descargas(Abre en nova xanela)

  23 January 2019

  FACe, xestión de cesión de crédito nas facturas electrónicas Desplegar acordeon

  FACe puxo en marcha os recursos necesarios para poder xestionar a cesión de crédito nas facturas electrónicas. A versión do formato facturae que soporta a cesión de crédito electrónica é Facturae 3.2.2, aínda que FACe segue admitindo, ademais, as versións 3.2 e 3.2.1 do formato.

  Para que as administracións públicas poidan xestionar a cesión de crédito esta debe estar debidamente cuberta no apartado FactoryAssignmentData da factura. Máis información en http://www.facturae.gob.es http://www.facturae.gob.es . Esta nova funcionalidade permite á administración directamente desde FACe ou desde o seu sistema de contabilidade obter a documentación asociada á cesión de crédito que estea en poder do Colexio de Notarios e que o provedor indicase dentro da factura.

  A cesión de crédito será un proceso separado á descarga da factura que a administración pública á que vai dirixida a factura deberá tramitar. Se a administración admite a cesión do crédito,  proporcionarase acceso ao estado de situación das facturas ao cesionario desde o momento en que se dispoña de constancia da validación da notificación da cesión polo servizo xurídico, sen que iso supoña deixar sen acceso ao cedente, o que non obrigaría a diferenciar entre cesións de crédito con consideración de factoring con ou sen recurso.

  Se a administración non admite a cesión do crédito o cedente seguirá tendo todos os dereitos sobre a factura e o cesionario non poderá acceder a ela.

  Máis información de integración e uso, nos manuais de usuario e de integración na área de descargas de FACe.

  23 January 2019

  FACe se adecua para aceptar facturación europea Desplegar acordeon

  A Directiva 2014/55/UE do 16 de abril de 2014, relativa a facturación electrónica na contratación pública esixe a definición dunha norma europea común para a facturación electrónica a nivel semántico, e produtos de estandarización adicionais que mellorarán a interoperabilidade no nivel de sintaxe.

  Esta directiva europea implica adoptar medidas que requiran que os poderes adjudicadores e as entidades que están dentro do alcance da mesma poidan recibir e procesar facturas electrónicas que cumpran coa norma europea (EN16931) na factura electrónica antes do 18 de abril de 2019.

  FACe, colaborando con outras administracións e co sector privado no proxecto CEF EUROFACE, desenvolveu a tecnoloxía necesaria para admitir facturas europeas de formatos diferentes ao formato Facturae. Os formatos de factura europea admitidos serán UBL 2.1 e CII (Cros Industry Invoice).

  Los usuarios de FACe podrán validar y remitir sus facturas en formato europeo como lo han venido haciendo hasta el momento en formato Facturae, pudiendo consultar su estado y evolución sin restricciones. Además, FACe seguirá proporcionando el documento CSV de justificante de la remisión.

  En aras da integración de administracións e provedores, publicouse na contorna de probas, unha nova versión de FACe que dá resposta a esta necesidade. Pode atopar máis información na área de descargas do proxecto no CTT.

   

  29 June 2018

  FACeB2B en produción Desplegar acordeon

  Se pon a disposición das empresas a plataforma de distribución de factura electrónica entre empresas FACeB2B.

  Este sistema, recollido na disposición adicional trixésima segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, permite aos subcontratistas dos contratistas das Administracións Públicas o envío das súas facturas en formato electrónico. Outorgando á presentación das súas facturas dun asento rexistral. O cal dá fe da data e hora da presentación da mesma. Subsidiariamente poderá ser utilizado en relaciónelas B2B, non relacionadas directamente coa contratación pública como un sistema que fomenta a interconexión das distintas plataformas privadas de facturación electrónica existentes.

  O sistema está composto por un portal web de xestión de clientes e de empresas de servizos de facturación https://faceb2b.gob.es , e por unha serie de interfaces de servizos web para que os sistemas informáticos das empresas de servizos de facturación ou dos clientes poidan conectarse ao sistema e enviar e recibir factura electrónica.

  A documentación de usuario e documentación técnica do sistema está dispoñible no Centro de Transferencia e Tecnoloxía no url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b

  01 March 2018

  Entra en vigor a versión 3.2.2. do formato facturae. Desplegar acordeon

   O pasado día 25 de febreiro entro en vigor a Resolución do 24 de agosto de 2017, da Subsecretaría, pola que se publica a Resolución do 25 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital e das Secretarías de Estado de Facenda e de Orzamentos e Gastos, pola que se publica unha nova versión, 3.2.2, do formato de factura electrónica «facturae». BOE https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/boe-A-2017-9982.pdf .

  A partir deste día 25 de febreiro pode presentar facturas a través de FACe en formato facturae versión 3.2.2. Versión que se engade ás versións xa existentes e soportadas: 3.2 e 3.2.1 do formato facturae no sistema FACe. A aceptación da versión 3.2.2 por parte de FACe non implica actualmente a tramitación electrónica das cesións de crédito recollidas na factura electrónica.

  Máis información desta versión en: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/version-3-2.aspx

  30 January 2018

  Publicados novos certificados face.gob.es Desplegar acordeon

  Se ha publicado en la sección de descargas en el área de Certificados SSL FACe e redsara.es os novos certificados SSL de face.gob.es e *.face.gob.es.

  Os certificados son válidos ata 29/1/2021. Se inclúen 4 ficheiros dentro do ZIP. Parte pública (.crt) de face.gob.es e *.face.gob.es e cadea completa (.pem) de face.gob.es e *.face.gob.es

  Para a súa descarga pode acceder aquí(Abre en nova xanela)

  21 November 2017

  FACe habilita o acceso de apoderados a través do Rexistro Electrónico de Apoderamentos Desplegar acordeon

  FACe incorporou, a través do sistema REPRESENTA, unha nova funcionalidade para que os apoderados ou representantes poidan acceder á información das facturas das súas poderdantes. Para iso, deberá estar dado de alta previamente como apoderado no Rexistro Electrónico de Apoderamentos ( http://rea.redsara.es(Abre en nova xanela) ) habilitando o apoderamento na actuación administrativa con código SIA: 215844 da Secretaría Xeral de Administración Dixital do MINAHFP.

  Esta nueva funcionalidad permite al representante consultar las facturas de sus representados y poder solicitar en su nombre, si fuera necesario, la anulación de la factura. La incorporación del apoderado o representante a FACe amplía la tipología de actores que puede tener la gestión de facturas electrónicas en relación con las administraciones públicas.

  A partir de agora cando o usuario acceda a face.gob.es e unha vez identificado, disporá, na cabeceira do portal web, dun botón de activar a consulta de representación. A partir dese momento FACe mostrará ao usuario toda a información das facturas das súas poderdantes, ademais da súa propia. Podendo actuar sobre estas de maneira transparente.

  17 November 2017

  Nova versión FACe Despregar acordeon

  Despregouse na contorna de produción unha nova versión do sistema FACe. Entre as distintas melloras que inclúe esta nova versión, cabe destacar as seguintes funcionalidades para o usuario do portal de provedores:

  - Posibilidade de habilitar un apoderado para a consulta de estado e solicitude de anulación de facturas a través do Rexistro Electrónico de Apoderamentos.

  - Creación dunha área de usuario para a xestión dos seus datos persoais e personalización das notificacións/aviso do sistema.

  - Habilitada na sección de xestión de certificados do provedor a tripla autenticación: @firma, CLAVE, certificado electrónico.

  17 November 2017

  Facturae 3.2.2 dispoñible na contorna de probas Despregar acordeon

  Para pruebas de integradores y usuarios de FACe se ha habilitado la validación de la versión 3.2.2. del formato facturae en el entorno de pruebas del sistema FACe.

  https://se-face.redsara.es

  Na contorna de produción estará dispoñible na data de entrada en vigor da este versión do formato - 25 de febreiro de 2018 -.

  30 August 2017

  Publicada versión 3.2.2. do formato facturae Despregar acordeon

  A Administración Xeral do Estado publicou recentemente no seu portal facturae(Abre en nova xanela) a documentación da nova versión 3.2.2. Dita versión incorpora novos campos respecto da súa predecesora, a versión 3.2.1.

  Os campos incorporados son:

  •     Para a documentación acreditativa de cesións: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL e Reference
  •     Para identificación da factura rectificada: InvoiceIssueDate
  •     Para a descrición xeral da factura: InvoiceDescription
  •     Para as novas etiquetas a nivel de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference e ReceiverContractReference
  •     Para o pago en especie: PaymentInKind, PaymentInKindReason e PaymentInKindAmount


  También se ha añadido el Kilovatio por hora (KWh) a la lista de unidades de medida y el formato HTML a la lista de formatos admitidos.

  14 August 2017

  FACe, el punto propio de entrada de facturas electrónicas de la Generalitat Valenciana Despregar acordeon

  As consellerías da Generalitat Valenciana e os organismos autónomos SERVEF, INVASSAT e IVAT a través da Dirección Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións completan o proceso de migración do seu antigo sistema de punto de entrada de facturas electrónicas, proporcionado por un provedor de servizos de facturación externo, ao uso de FACE como o seu punto propio de recepción de facturas electrónicas.

  Durante o pasado mes de xullo finalizaron os traballos que permitiron á Generalitat Valenciana implantar os procesos necesarios para adecuar os seus sistemas de xestión contable á comunicación directa co punto xeral de entrada de facturas electrónicas – FACe, cuxa xestión e mantemento corresponde ao Ministerio de Facenda e Función Pública. Estes traballos permitirán reducir custos de mantemento e xestión das plataformas informáticas da Generalitat e a mellora da eficiencia na recepción das súas facturas electrónicas.

  Únense ditas consellerías e organismos a outros organismos e entidades da Generalitat Valenciana que xa viñan usando FACe como o seu punto propio de presentación de facturas electrónicas.

   

   

  10 August 2017

  FACe amplía as súas formas de identificación na remisión e consulta de facturas Despregar acordeon

  Para dar un mellor servizo na remisión e consulta de facturas FACe pon a disposición dos usuarios tres formas de identificación: cl@ve, firma electrónica e certificado electrónico.

  Con cl@ve o usuario poderase identificar a través dos sistemas proporcionados por Cl@ve: cl@ve Pin, cl@ve Permanente ou certificado electrónico. Os dous primeiros métodos están baseados na identificación por usuario e contrasinal, o que amplía e simplifica considerablemente as posibilidades de identificación dos usuarios en relación á súa xestión de facturas coa Administración Pública.

  La firma electrónica utiliza los servicios de la plataforma @firma, permitiendo al usuario identificarse a través del Miniapplet y a través de la aplicación Autofirma, ambos de @firma.

  A estes dous métodos xa existentes engádese o novo método de identificación de validación directa de certificado electrónico, evitando ao usuario instalar compoñente algún no seu computador para a validación do seu certificado.

  En resumo, FACe facilita a validación dun certificado electrónico vía Cl@ve, @firma ou certificado electrónico directo. Ademais, na consulta de facturas, sen necesidade de identificación, e a partir de certos datos da factura, poderá consultar o estado da este factura.

  FACe traballa e evoluciona para dar a máxima cobertura aos cidadáns en relación á súa xestión de facturas electrónicas coa Administración Pública.

  03 July 2017

  Extensións sectoriais para o Sector Público Despregar acordeon

  Foi aprobado o procedemento de presentación e aprobación de extensións sectoriais para o Sector Público. En aras de facer a presentación seguindo as canles marcadas, publicouse na área de descargas o documento que define como se debe facer a presentación e a documentación a achegar.

  O documento atópase dispoñible na seguinte ligazón:

  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/Solucións/1527/Area%20descargas/Procedemento%20aprobacion%20extensións%20sectoriais%20Facturae-AAPP.pdf?idIniciativa=1527&idElemento=9909

  22 June 2017

  Aclaraciones sobre o sistema de subministración inmediata de información do IVE (SII) Despregar acordeon

  En o  Centro de Transferencia e Tecnoloxía: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae, atópase dispoñible o documento coas respostas da Axencia Estatal de Administración Tributaria respecto das consultas remitidas polas empresas e asociacións participantes no foro de factura electrónica sobre o sistema de subministración inmediata de información do IVE (SII).

  Acceso directo ao documento: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/1527/area%20descargas/Contestacion%20SGAD%20cuestionesSII.xlsx?idIniciativa=1527&idElemento=9754

   

  06 June 2017

  FACe implementa nos seus métodos de identificación Cl@ve Pin e Cl@ve Permanente Despregar acordeon

  Para facilitar a remisión e consulta de facturas a aqueles usuarios que por algún motivo non dispoñen de certificado electrónico, FACe implementou nos seus métodos de identificación Cl@ve Pin e Cl@ve Permanente. Estes métodos están baseados na identificación mediante usuario e contrasinal, o que amplía considerablemente as posibilidades de identificación dos usuarios en relación á súa xestión de facturas coa Administración Pública.

  Estes novos métodos de identificación permiten ao cidadán establecer unha relación coa Administración Pública en calquera momento e desde calquera dispositivo. Existe a posibilidade de obter a identificación para un só uso (Cl@ve Pin) ou para un uso continuado (Cl@ve Permanente). E ambos os métodos de identificación están presentes en FACe, tanto para a remisión de facturas como para a consulta de facturas xa presentadas.

   

  08 March 2017

  Novo servizo de notificación proactiva de cambios de estado de facturas para provedores Despregar acordeon

  FACe desenvolveu unha web service SOAP para a notificación proactiva aos provedores do cambio de estado das facturas.

  Debido á gran cantidade de chamadas que facían os provedores de FACe vía servizo web para coñecer se o estado das súas facturas cambiara, o equipo de FACe desenvolveu un servizo web SOAP para comunicar, de forma proactiva aos provedores, o cambio de estado das súas facturas.

  Con isto conseguiuse reducir o número de chamadas vía servizo web e que o provedor poida obter un coñecemento proactivo da evolución das súas facturas.

  FACe recompila a evolución dos estados dun provedor e fornécelle toda a información nunha soa chamada.

  Pode atopar a documentación necesaria para a conexión do servizo en a  Área de Descargas(Abre en nova xanela) da solución

  28 February 2017

  FACe, 2 anos de facturación electrónica nas Administracións Públicas Despregar acordeon

  Un exemplo de transformación dixital das Administracións Públicas, con impacto directo no sector privado.

  Despois de dous anos da obriga de facturar electronicamente no Sector Público, considerables son os pasos dados na dirección correcta e non menos numerosos son os necesarios a seguir dando.

  A lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de factura no Sector Público , publicada hai algo máis de 3 anos, establecía, baixo o paraugas do control da morosidade das Administracións Públicas e a promoción da factura electrónica, a creación de dous novos conceptos nas Administracións Públicas. O primeiro era o Rexistro Contable de Facturas, creado como elemento de control e fiscalización das facturas das distintas administracións. O segundo era o punto xeral de entrada de facturas, creado como solución para levar a bo termo o proceso de informatización da presentación das facturas nas administracións.

  Durante estes dous anos, baixo o paraugas da Lei 25/2013 e a posibilidade de adherirse ao uso do punto de entrada de factura dun terceiro, a Administración Xeral do Estado logrou reunir á maioría das Administracións Públicas nun único punto de entrada de facturas electrónicas, FACe . Co aforro económico que a compartición dun sistema deste tipo representa para as administracións usuarias.

  As cifras de resultados son destacables, máis de 100.000 provedores de bens e servizos nacionais e internacionais utilizaron FACe como o punto de entrada electrónico para a presentación das súas facturas. Dirixiron estas facturas a máis de 8.000 Administracións Públicas adheridas a FACe, entre elas todas as Comunidades Autónomas excepto País Vasco. Sumando, nestes 2 anos de período de obriga, un total de máis de 14 millóns de facturas electrónicas presentadas a través de FACe.

  Para máis información sobre como se puxo en marcha e estase xestionando o sistema pode consultar a nota técnica: "FACe: 2 anos de facturación electrónica nas Administracións Públicas"

  20 February 2017

  Nova versión de FACe en produción Despregar acordeon

  Informámoslles que se procedeu á actualización na contorna de produción cunha nova versión de FACe. Dita versión contén varios cambios funcionais que se detallan a seguir:

  Portal face.gob.es

  • Cambia o fluxo á hora de remitir facturas, agora só requirimos identificarse con CLAVE (non require firma). Só as facturas de repositorio require firma.
  • Cambiouse o deseño na visualización de facturas.
  • Cambiouse a forma de consultar facturas sen certificado
  • Posibilidade de descargar e consultar xustificante con CSV da presentación da factura.

  Interface WS directorioSRCF

  • No método "gestionUsuario" engadiuse un novo parámetro para determinar o estado do usuario. Este cambio pode repercutir nas integracións compiladas para ese método. Recomendamos a súa revisión.

  Os novos manuais actualizados atópanse dispoñibles na área de descargas

  13 January 2017

  FACe, Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE, recibe 8 millóns de facturas durante 2016 Despregar acordeon

  De acordo ao establecido na Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable no Sector Público, desde o 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica.

  Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universitario) canalizaron a recepción das súas facturas a través de FACe.

  O modelo español que marca a lei 25/2013 e no que FACe exerce de punto de apoio,  define un modelo con poucos exemplos comparables a nivel internacional. A través dun único punto de entrada de facturas - un portelo común -, os provedores de bens e servizos de máis de 8.000 AA.PP. entre elas grandes municipios, 16 comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado poden presentar as facturas aos seus clientes do Sector Público, cun mesmo formato e coas mesmas regras de codificación que permiten que as AA.PP. poidan interoperar no traballo de xestión das súas facturas. O cal repercute directamente nunha mellora na relación dos provedores co Sector Público.

  En este período  transcurrido, el Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) de la Administración General del Estado, presenta los siguientes datos:

  • 10.195 unidades das 16 CCAA adheridas, máis as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.
  • 7.976  EELL adheridas.
  • Integrados os distintos órganos de tramitación dos Ministerios: 3.800 unidades.
  • 48 Universidades.
  • 40 Institucións Públicas.
  • 14.000.000 de facturas electrónicas distribuídas.

   

  19 December 2016

  Publicada Guía de la IGAE para auditorías dos RCF Despregar acordeon

  Informámoslles que se publicou na área de descargas do Foro de Factura Electrónica a Guía que realizou o IGAE para as auditorías dos Rexistros Contables de Factura prevista no artigo 12 da Lei 25/2013.

  https:\\administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae/descargas

  01 December 2016

  Cambio do campo importe nas facturas Despregar acordeon

  Informámoslles que o formato facturae define distintos campos de importe dentro da factura. Para unha mellor comprensión da información mostrada no sistema, a partir do 1 de xaneiro de 2017, o valor do importe da factura electrónica de referencia que FACe utiliza para mostralo nas listaxes de facturas, na sección de información detallada e que é utilizado para a consulta de factura sen certificado, pasará de ser o campo TotalInvoicesAmount para utilizarse o campo TotalExecutableAmount.

  De tal maneira que, a partir deste día 1 de xaneiro, a información que FACe mostre sobre o importe das facturas presentadas, estará referida ao campo TotalExecutableAmount da factura electrónica. E aquelas facturas que foron ou sexan presentadas ata o día 31 de decembro de 2016 inclusive terán informado o campo importe o valor do campo TotalInvoicesAmount.

  08 November 2016

  Novos certificados RedSAra.es Despregar acordeon

  Informámoslle que debido a que FACe esta en o CPD de redsara e que o certificado *.redsara.es esta próximo a caducar, atópanse dispoñibles os novos certificados na área de descargas da solución, no cartafol "Certificados SSL FACe e RedSara.es" . Este certificado estará dispoñible ata o 16/12/2016

  Lembrarlles que en produción FACe usa *.face.gob.es e estes non cambian, pero por temas de SNI é posible que algunhas tecnoloxías requiran o certificado por defecto que é *.redsara.es

  27 October 2016

  Disponible Manual de firma electrónica en FACe con Google Chrome Despregar acordeon

  Informámoslles que na área de descargas de FACe teñen dispoñible o Manual explicativo de instalación da aplicación de escritorio autofirma, pertencente á suite de @firma, para a firma electrónica en FACe a través do navegador Google Chrome.

  10 August 2016

  Novas interfaces de web services para Rexistros Contables de Facturas Despregar acordeon

  Lembrámoslles que as interfaces de web services para Registros Contables Facturas gestionUnidadesegestionUnidades2 serán eliminadas o 29 de Agosto. Para iso deben integrarse ás novas interfaces directorioSRCF e directorioSRCF2 xa dispoñibles nas contornas de test e produción.

  Toda a información sobre as novas interfaces pódenas atopar en   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas

  27 June 2016

  Novas clasificacións de certificados en FACe Despregar acordeon

  Infórmase que xa se permiten as novas clasificacións en FACe na contorna de PROD.

  Por agora estas son as novas clasificacións:

  7 – Empregado Público con Pseudónimo
  8 – Cualificado de selo (UE 910/2014)
  9 – Cualificado de autenticación de sitio web (UE 910/2014)
  10 – Cualificado de selo de tempo
  11 – Persona física representante ante as AAPP de persoa xurídica
  12 – Persona física representante ante as AAPP de entidade sen persoa xurídica

   Permítense a 7, 8, 9 11 e 12 para asina SOAP e a 8,11 e 12 para sinatura de factura unicamente.

  No https://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas(Abre en nova xanela) da solución FACe,  no cartafol de recomendacións técnicas de integración con FACe atópase o documento de integración actualizado coas novas clasificacións.

  26 May 2016

  Publicado portal de difusión de FACe Despregar acordeon

  Publicouse o minisite de difusión de FACe, sobre factura electrónica, o Punto xeral de entrada de facturas electrónicas e o Foro de Factura Electrónica cunha breve descrición dos este conceptos. Igualmente publicouse unha relación de ligazóns de interese entre os que destacan as principais normas en materia de facturación electrónica.

  URL do minisite: http://difusion.face.gob.es

  09 May 2016

  Publicada nova version 3.4 Cliente Facturae Despregar acordeon

  O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo a través da web www.facturae.gob.es puxo a disposición dos provedores de bens e servizos das AAPP a nova versión 3.4 do cliente "Xestión de Facturación Electrónica". Esta nova versión introduce entre outras melloras a integración coa versión v2015 dos servizos web de FAce.

  Lembrándolles que hoxe día 9 producirase a baixa definitiva das interfaces de servizos web versión v2013 de FACe. Recomendámoslles que se utilizan este cliente de xeración de facturas na súa relación con FACe actualicen a versión antes de remitir novas facturas.

  Descarga da versión 3.4: http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

  12 April 2016

  IMPORTANTE: Recordatorio 9 de maio Despregar acordeon

  Como se informou o pasado 23 de Outubro do 2015 as interfaces de web services para a xestión das facturas para provedores sspp, sspp2 e as interfaces para organismos srcf, srcf2 versión 2013, serán eliminadas de FACe o 9 de Maio do 2016. Pasando a quedar unicamente activas as versións 2015.

  É obrigatoria a migración ás novas interfaces para provedores facturasspp, facturasspp2 e para organismos facturasrcf, facturasrcf2 antes de dita data.

  Toda a información sobre as novas interfaces pódenas atopar en   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/descargas

  Igualmente lémbrase que o campo codigoRCF do API "confirmarDescargaFactura" pasase a ser obrigatorio a partir desa mesma data. Debéndose informar obrigatoriamente este campo na confirmación da correcta recepción da factura no RCF destinatario.

   

  09 March 2016

  FACe nos premios @asLAN 2016 Despregar acordeon

  FACe foi seleccionado como finalista aos premios da asociación @asLAN que se fallarán en breve. Do mesmo xeito que nos premios CNIS, agradecer a todos os usuarios e clientes do sistema a colaboración no proxecto, o cal permite a FACe ser finalista dun novo premio.

   

  Indicar, que se se está interesado en votar ao sistema FACe como mellor solución de "eGovernment - Tramitación" de entre o tres finalistas, pódese facer a través da web de @asLAN, seguindo os seguintes pasos:

   

  • Unha vez recibido o contrasinal na nosa caixa de correos do correo electrónico, volver á ligazón anterior e introducir o usuario e contrasinal.
  • Logados co noso usuario no portal de @asLAN, acceder ao url: http://www.aslan.es/premiosaapp ou a través do menú "Iniciativas e Actividades -> Premios a casos AAPP".
  • Despregar a sección inferior de "eGovernment - Tramitación"--> "FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas" e picar na quinta estrela de valoración, a situada máis á dereita.

  Agradecervos unha vez máis todo o voso apoio e colaboración neste proxecto.

   

   

  09 March 2016

  Publicada corrección de erros Resolución 10 de outubro de 2014 Despregar acordeon

  Hoxe, 9 de marzo, publícase no Boletión Oficial do Estado a corrección de erros da Resolución do 10 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas e a Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se establecen as condicións técnicas normalizadas do punto xeral de entrada de facturas electronicas.

  Esta corrección está centrada na eliminación de taches nos nomes dalgúns métodos dos servizos web. En busca da unificación de criterio da definición dos métodos publicados.

  Ligazón: http://boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2016-2372(Abre en nova xanela)

  04 March 2016

  FACe recibe o premio de "Mellor Estratexia de Servizos na Nube - CNIS2016 Despregar acordeon

  Onte día 3 de marzo, o Punto de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe) foi recoñecido no CNIS2016 como "Mellor Estratexia de Servizos na Nube".

  Con este galardón ponse en valor o traballo realizado pola Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  FACe é un sistema que ofrece aos provedores un punto común de presentación de facturas electrónicas para todas as Administracións Públicas, no que se tramitaron xa 7 millóns de facturas e ao que se adheriron todas as CCAA, a excepción do País Vasco, e preto de  8.000 entidades locais. As Administracións Públicas contan así cun servizo completo co que xestionar as facturas electrónicas, o que implica visualización, tramitación e notificación de cambio de estado aos provedores.

  Un servizo, sen custo algún, que xerou servizos e negocios de alto valor engadido, grazas á integración automática con sistemas de xestión financeira ou a posibilidade de presentar facturas a través da banca virtual. As pemes e os emprendedores desenvolveron servizos grazas a unha información de conexión dispoñible e a servizos web abertos que permitiron un tratamento automático da factura.

   

   

   

  Todo é público e transparente e proba do seu éxito é o feito de que, na actualidade, a maior parte da facturación está a facerse en formato electrónico, cando hai pouco máis dun ano o seu uso era só testemuñal. 

   

   

   

  01 March 2016

  Disponible nova versión de FACe Despregar acordeon

  Despregouse en produción unha nova versión de FACe coas seguintes funcionalidades:

  • Novo buscador de unidades en face.gob.es a partir do NIF da Administración Publica.
  • Ábrese a posibilidade de que os provedores de bens e servizos poidan remitir, a través dos servizos web de FACe, as facturas dirixidas ás AAPP do REPOSITORIO. Actualmente só permitíase a través do portal web.

  A información fornecida por FACe dos NIFs asociados ao órgano xestor da relación foi obtida a partir das facturas pagas polas distintas AAPP recibidas a través de FACe. É responsabilidade da administración correspondente o manter activos e públicos os NIFs. Pode xestionar este NIFs tanto a través de interface de servizos web como a través do portal gestion.face.gob.es

   

  29 February 2016

  Nova interface de servizos web Despregar acordeon

  Publicouse a nova interface de servizos web de xestión de unidades que substitúe á actual interface. Como noutras ocasións ambas as interfaces comviviran durante un período de 6 meses (29-8-2016), a partir dese momento a interface antiga deixará de estar operativa.

  Novas interfaces de produción:

  https://webservice.face.gob.es/directoriosrcf?wsdl

  https://webservice.face.gob.es/directoriosrcf2?wsdl

  Antiga interface de produción:

  https://webservice.face.gob.es/gestionUnidades?wsdl

  Ademais aprovéitase para lembrar que as antigas interfaces de servizos web de provedores (presentación de facturas e consulta de estado) e de administracións/organismos (descarga de facturas e actualización de estados) serán dadas de baixa o próximo día 9-5-2016.

   

   

   

  18 February 2016

  Recomendacións migración unidades DIR3 Despregar acordeon

  Como se acordou na pasada reunión do foro de factura electrónica publicouse na área de descargas do foro de factura electrónica ( http://administracionelectronica.gob.es/ctt/forofacturae ) o documento que aclara o funcionamento de FACe ante novas unidades DIR3 e a recomendación de usar unidades de tipo UGEP para evitar os problemas de extinción de unidades causados por cambios organizativos.

  02 February 2016

  Eliminación interfaces de servizos web antigas Despregar acordeon

  Como se informou a través da lista de distribución de FACe, pode darse de alta no seguinte ligazón . O próximo día 9 de Maio deixarán de estar dispoñibles as interfaces de servizos web para a xestión das facturas para provedores sspp, sspp2 e as interfaces para organismos srcf, srcf2.

  Por tanto é obrigatoria a migración ás novas interfaces para provedores facturasspp, facturasspp2 e para organismos facturasrcf, facturasrcf2 antes de dita data.

  11 December 2015

  Disponible a nova versión FACe Despregar acordeon

  Xa está dispoñible en produción a nova versión de FACe 4.3.0. Entre as melloras da mesma, cabe destacar as seguintes:

  • Nova versión do Portal de organismos https://gestion.face.gob.es
  • Nova versión do mini-applet de firma
  • Ampliación a 4000 caracteres do campo comentario utilizado na notificación do cambio estado, especialmente nos rexeitamentos de facturas.
  10 December 2015

  Publicada a versión 'Xestión Factura-e 3.3' Despregar acordeon

  Xa está dispoñible na páxina web de Facturae Facturae(Abre en nova xanela) a nova versión da aplicación de escritorio ‘Xestión de Facturación Electrónica 3.3’ que introduce os seguintes cambios e melloras:

  •  Os importes das liñas, a excepción do importe unitario, arredondaranse a dous decimais.
  • O custo total de cada liña será igual ao produto do número de unidades polo prezo unitario arredondado de acordo con o método común de redondeo a dous decimais.
  • Os importes a nivel de factura, excepto os tipos impositivos ou as porcentaxes a aplicar non terán máis de dous decimais.
  • Numéranse as liñas de pedido no detalle dunha factura.
  • Posibilidade de editar o Número de Factura cando se atopa en estado borrador.
  • Posibilidade de seleccionar varias facturas para asinalas.

   Publicouse nas 3 contornas (Linux, Mac e Windows) e coa mesma licencia que as anteriores, é dicir, o código fonte da aplicación está dispoñible para a súa descarga e modificación.

   Asimismo, actualizouse na páxina web o validador contable de facturas á última versión proporcionada pola AEAT que tamén está adaptada á Orde HAP/1650/2015.

   

  11 November 2015

  Novos informes dispoñibles en FACe Despregar acordeon

  Informámoslles que na pestana Indicadores da solución FACe acábase de publicar o Informe mensual de facturas electrónicas presentadas ás AAPP a través de FACe.

  Así mesmo lembrámoslles que nesta pestana poden atopar tamén o Informe sobre o estado de adhesión das AAPP a FACe así como indicadores gráficos achega do número de facturas presentadas en FACe.

  21 September 2015

  A Administración aforrou 24 millóns ata xullo coa factura electrónica Despregar acordeon

  As Administracións Públicas tramitaron case 5 millóns de facturas electrónicas e aforraron desta maneira 24 millóns de euros no primeiro semestre de 2015, segundo un informe da empresa especializada en intercambio electrónico de documentos SERES.

  O estudo detalla que os provedores aforraron 14 millóns de euros entre xaneiro e o 15 de xullo deste ano grazas á factura electrónica. O estudo tamén concreta que o 59 % da facturación ás Administracións Públicas realizouse a través do FACe (Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado), mentres que a porcentaxe restante fíxose mediante os máis de 1.500 puntos de entrada creados polas distintas administracións.

  Así mesmo, SERES explica que máis da metade das facturas electrónicas (o 53 %) foron dirixidas a entidades locais fronte ao 37 % que tiñan como destinatarias as comunidades autónomas e o 10 % restante que tiña como obxectivo algún organismo dependente da Administración Xeral do Estado

  14 September 2015

  Validaciones incluídas no novo anexo II da Orde HAP/492/2014 Despregar acordeon

  Ante as dúbidas que poden xurdir respecto da aplicación das regras de validación incluídas no novo anexo II da Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, introducido mediante a Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo, publicouse no portal da Intervención Xeral da Administración do Estado un documento coa equivalencia entre os campos que figuran no anexo de validacións e as correspondente etiquetas do formato Facturae , ao que se pode acceder mediante a ligazón incorporada neste parágrafo.

  06 August 2015

  Publicada Orde HAP/1650/2015 Factura Electrónica Despregar acordeon

  Publicouse no BOE a Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo, pola que se modifican a Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, e a Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

  Ligazón: http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/boe-A-2015-8844.pdf(Abre en nova xanela)

  29 April 2015

  FACe, o punto de entrada de facturas para máis de 20.000 unidades de todos os ámbitos administrativos recibe máis dun millón de facturas. Despregar acordeon

  Desde o pasado 15 de xaneiro de 2015 todas as Administracións Públicas teñen a obriga de recibir as facturas dos seus provedores por vía electrónica, de acordo con o que establece a Lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable.

  Ademais da Administración Xeral do Estado que debe usar obrigatoriamente FACe, moitas outras administracións Públicas de todos os ámbitos administrativos (estatal, rexional, local, universidades) están a canalizar a recepción das súas facturas a través de FACe.

  O modelo español que marca a lei 25/2013 e no que FACe exerce de punto de apoio,  define un modelo con poucos exemplos comparables a nivel internacional. A través dun único punto de entrada de facturas - un portelo común -, os provedores de bens e servizos de máis de 6.000 AA.PP. entre elas grandes municipios, Comunidades Autónomas e a Administración Xeral do Estado poden presentar as facturas aos seus clientes do Sector Público, cun mesmo formato e as mesmas regras de codificación que permiten que as AA.PP. poidan interoperar no seu traballo de facturación, o cal repercute directamente nunha mellora na relación dos provedores co sector público.


  Neste período  transcorrido, o Punto de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe) da Administración Xeral do Estado, presenta os seguintes datos:

  • 3.066 unidades das 16 CCAA adheridas, máis as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.
  • 6521  EELL adheridas,  5.802 delas recibindo xa facturas electrónicas.
  • Integrados os distintos puntos de tramitación dos Ministerios: 3.316 unidades poden recibir facturas dos 868 organismos da AGE adheridos a FACe.
  • 34 Universidades en produción
  • 20 Institucións en produción
  • Máis de 1.200.000 facturas tramitadas

  Máis información sobre FACe no Centro de Transferencia de Tecnoloxía http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face/(Abre en nova xanela)
  29 April 2015

  FACe recibe o premio TIC AGE 2015 en SOCINFO Despregar acordeon

  A fundación SOCINFO outorgou hoxe día 29 de abril de 2015, entre outros premiados, o premio "TIC AGE 2015" a FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado.

  FACe é un proxecto da Dirección de Técnologías da Información e as Comunicacións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e que se rexe pola lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e a creación dos rexistros contables de facturas no Sector Público.

  Presta servizos de portelo de recepción de facturas electrónicas tanto á propia Administración Xeral do Estado como a máis de 6.000 Administracións Públicas que se adheriron ao seu uso, entre elas 16 das 17 Comunidades Autónomas españolas.

  Máis información do proxecto:

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face(Abre en nova xanela)

  Información dos premios:

  http://www.socinfo.es/premios-tic-socinfo/2919-premios-qtic-administracion-xeral-do-estado-2015q(Abre en nova xanela)

  23 February 2015

  Manual instalación certificados FACe en JVM Despregar acordeon

  Incluíuse na sección de descargas de FACe, un manual de configuración e instalación de certificados de FACe, para aqueles usuarios que teñen problemas coa descarga da applet de @firma para a presentación de facturas ou a autenticación no sistema.

  manual(Abre en nova xanela)

  20 February 2015

  Disponible Lista de Notificacións FACe Despregar acordeon

  Existe unha lista de distribución para usuarios de FACe a través da cal  se emiten notificacións sobre:
  - novas versións
  - cambios na plataforma
  - parches
  - problemas/erros relevantes
  - novidades

  A esta lista face-notificacion@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, pódense subscribir usuarios, tanto xestores como persoal técnico das Administracións Públicas que estean a utilizar FACe . Para incluír a novos destinatarios na lista de distribución pode utilizar o seguinte ligazón .

  12 February 2015

  Actualización certificados redsara e FACe Despregar acordeon

  O día 14/2/2015 caduca o certificado do dominio redsara.es, vaise a proceder á actualización do este certificado hoxe venres ás 14:30H. Recoméndase que os novos certificados sexan incluídos nos almacéns de claves dos clientes que se conectan a FACe xa sexa a través dos seus portais web como a través de servizos web.

  Certificados actualización día 12/2/2015

  CA_intermedia_firmaprofesional.cer

  CA_raiz_firmaprofesional.cer

  wildcard_redsara_firmaprofesional.cer

   

  Igualmente o próximo día 17 de febreiro, procederase á modificación dos certificados de FACe en produción debido ao fin do soporte por parte de Microsoft dos certificados de Clase 2CA.

  Certificados actualización 17/2/2015

  ruta_de_certificacion_ssl_face.p7b

  ruta_de_certificacion_wildcard_face.p7b

   

  Para obter os este certificados por favor pique aquí:

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/area%20descargas/Certificados%20FACe.zip?idIniciativa=334&idElemento=3766(Abre en nova xanela)

  05 February 2015

  Disponible novo informe situación das diferentes AAPP en FACe Despregar acordeon

  Disponible na área de descargas de FACe, un novo informe de situación das diferentes AAPP, incluíndo os anteriores informes de Entidades Locales Adheridas e o de Entidades locais en Produción

  Este informe publícase en formato Excell e a súa actualización é diaria

  28 January 2015

  Dispoñible novas versións documentos de Integración e SARCF Despregar acordeon

  Na área de descargas da solución FACe acábase de publicar as novas versións dos documentos de Integración e recomendacións e de servizos para os SARCF do proxecto FACe.

  O documento de Integración  e recomendacións ten como obxectivo informar sobre certos aspectos que se deben cumprir para unha integración e uso correcto de FACe.As novidades introducidas son as seguintes:

  • Quítase PUT das comunicacións admitidas por peticion de sistemas. Non admitimos PUT
  • Auméntase a 8M o tamaño maximo por POST

  O documento de servizos SARF facilita o labor de integración para os sitemas automatizados de xestión dentro da plataforma de facturación electronica FACe.

  Na nova versión deste documento especifícase que o atributo "provedor" na resposta da descarga de factura é o DNI do EMISOR.

   

  15 January 2015

  Comeza a aplicación obrigatoria da lei de factura electrónica Despregar acordeon

  As Administracións Públicas e os provedores teñen que tramitar desde hoxe, día quince de xaneiro as facturas por vía electrónica.

  Máis información(Abre en nova xanela)

  10 December 2014

  Publicado en FACe documento coas recomendacións sobre a integración con FACe Despregar acordeon

  Publicouse na área de Descargas de FACe un documento onde se recollen as recomendacións técnicas para a integración con FACe

  21 October 2014

  Publicada Resolución do 10 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas e da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se establecen as condicións técnicas normalizadas do punto xeral de entrada de facturas electrónicas Despregar acordeon

  Publicouse a Resolución do 10 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas e da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, pola que se establecen as condicións técnicas normalizadas do punto xeral de entrada de facturas electrónicas

  Na este resolución establécense as condicións técnicas normalizadas en materia de fluxos de estados das facturas electrónicas e en materia de interface de servizos web que deben reunir os puntos xerais de entrada de facturas electrónicas das Administracións Públicas ás que se refire o artigo 2.2 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Séctor Público.

  BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2014-10660(Abre en nova xanela)

   

   

  30 June 2014

  Publicada resolución pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado. Despregar acordeon

  Publicouse a Resolución do 25 de xuño de 2014, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se establecen as condicións de uso da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado.

  Na este resolución recóllense as condicións de uso da plataforma FACe que as Administracións Públicas ás que se refire o artigo 2.2 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, coa excepción da Administración Xeral do Estado, e os seus organismos e entes dependentes e vinculados, e as entidades xestoras e os servizos comúns da Seguridade Social, deberán aceptar cando se adhiran á utilización da plataforma FACe-Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

  Igualmente, os provedores de bens e servizos que, de acordo con o disposto nos artigos 3 e 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro, presenten facturas electrónicas a través da plataforma FACe deberán acatar as condicións desta resolución.

  BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/boe-A-2014-6787.pdf(Abre en nova xanela)

  25 June 2014

  Publicada Orde HAP/1074/2014, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas Despregar acordeon

  Publicouse no Boletín Oficial do Estado a orde ministerial que regula as condicións ténicas e funcionais dos puntos xerais de entrada de facturas electrónicas, esta orde ministerial ten un caracter básico. Ademais nunha disposición adicional regula o uso do punto xeral de entrada de facturas electrónicas da Administración Xeral do Estado - FACe (face.gob.es)

  Pode consultar a norma na seguinte ligazón: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?ide=BOE-A-2014-6662

  13 June 2014

  Comeza a campaña informativa sobre facturación electrónica Despregar acordeon

  A partir do 15 de xaneiro de 2015 , as empresas deberán facturar á Administración Xeral do Estado a través dunha única plataforma dixital: FACe. A substitución das facturas tradicionais polas electrónicas implica un aforro en tempo do 80% e de 3,48 euros por unidade. As administracións locais e autonómicas poden adherirse gratuitamente ao momento Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

  Máis información en: Actualidad CTT

  17 March 2014

  Engadido campo interface de WS de Rexistros Contables de Facturas e actualización de FAQs Despregar acordeon

  Engadiuse no API de descarga de facturas por parte do rexistro contable de facturas o nome dos ficheiros anexos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/descargas/interfaz WS FACe-RCFs v1-2-1.pdf?idIniciativa=334&idElemento=1366 (acceso a parte privada do CTT)

  Ademais procedeuse a actualizar as Faqs de organismos con nova información aclaratoria relativa ao alta de unidades e organismos.

  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/soluciones/334/descargas/face - Preguntas Frecuentes Organismos 1-2.pdf?idIniciativa=334&idElemento=1591

  26 February 2014

  Nova funcionalidade de autogestión de certificados de provedores Despregar acordeon

  Púxose a disposición dos provedores no portal face.gob.es unha nova sección "provedores", onde as empresas que desexen conectar os seus sistemas de facturación con FACe a través da interface de servizos web que FACe proporciona aos provedores poderán xestionar o certificado co que asinan as comunicacións seguras de web services.

  Máis información en face.gob.es e nos documentos de: FACe - Portal de Provedores e FACe - Faqs portal de provedores.

  21 February 2014

  Actualizado documento web services FACe-RCF para organismos Despregar acordeon

  Actualizouse na área de descargas o documento de expecificación do WS FACe-RCF para recoller unha actualización do WSDL de alta masiva de unidades (oficinas contables, unidades tramitadoras, rexistros contables).

  Modificouse o API de consulta de erros para recibir os erros de maneira estrutura para poder ser tratados de maneira automática polo sistema informático do RCF.

  07 February 2014

  Publicada corrección documento Web Services Proveedores 1.2 Despregar acordeon

  Subiuse unha nova versión do documento que corrixe unha errata sobre os parámetros de entrada/saída do servizo web ConsultarFactura.

  14 January 2014

  Publicadas Faqs sobre Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público Despregar acordeon

  Publicouse as Faqs sobre Lei 25/2013 de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas  no Sector Público. Pode atopalas no seguinte url: http://www.minhap.gob.es/documentacion/publico/portalvarios/faq%20e_factura.pdf

  28 December 2013

  Lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público Despregar acordeon

  Publicada a lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público

  Dita lei define os puntos xerais de entrada de facturas electrónicas, definindo o marco legal para FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

  13 November 2013

  Novas Especificacións de Servizos Web v1.2 Despregar acordeon

  Publicáronse na área de descargas as novas especificacións de web services da plataforma FACe para adecuarse á creación dos rexistros contables de facturas. A nova documentación atópase dispoñible nas seccións: Organismos v1.2 e Provedores v1.2.

  Actualmente o sistema en produción e na contorna de test fai uso das especificacións 1.1. Informarase cando as novas especificacións poidan ser probadas na contorna de test.

  A documentación de organismos esta restrinxida ao persoal da Administración e require de inicio de sesión no portal para a súa descarga.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable