accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aquest àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumeixen d'indicadors internacionals
Indicador Posició
United Nations eGovernment Survey 2020: Leading countries with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2018: World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
Informe The Global Innovation Index 2017: serveis governamentals en línia 11
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia 7
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data 6
Global Cybersecurity Index (UIT) 7
Taula resumeixen d'indicadors d'àmbit europeu
Indicador Posició
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 11
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI): serveis públics digitals 2
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat 1
Estudi Open Data Maturity in Europe (2019) 2

 

Context Internacional

Segons l'informe « UN eGovernment survey 2020(Obre en nova finestra) », Espanya figura, en la llista de països amb un alt rendiment d'acord amb l'índex de desenvolupament de l'administració electrònica (I-Government Development Index, EGDI). Liderant aquest indicador se situen en aquesta edició de 2020: Dinamarca, Corea, Estònia, Finlàndia i Austràlia. A més, Espanya manté el lloc número 17 igual que en l'edició de 2018.

Segons l'edició de 2018 de el “ Global Global Cybersecurity Index(Obre en nova finestra) ” de la UIT , que es va publicar a l'abril de 2019, Espanya figura en setè lloc en la llista dels deu països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat.

En l'anàlisi per àrees geogràfiques, Espanya figura en cinquè (5º) lloc en l'àmbit europeu després de Regne Unit, França, Lituània i Estònia.

Segons la perspectiva que posa en relació l'índex de desenvolupament TIC , conegut com IDI , i el GCI , Espanya també mostra un bon posicionament.

Comparació de la classificació global IDI i GCI (detalls en el text anterior

Àmbit Unió Europea

Segons el  Índex d'Economia i Societat Digital ( DESI ) 2020 , Espanya ocupa el lloc 11 entre els 28 Estats membres de la UE. Se subratlla que Espanya obté bons resultats i progressa en el desenvolupament de serveis públics digitals, destacant el compromís amb les dades obertes. Segons dita indicadora de serveis públics digitals Espanya figura en el segon lloc, mantenint un progrés sostingut des de 2014.

Desi 2020: Resultados relativos por dimensión y evolución a lo largo del tiempo (detalles en el anterior texto)

DESI 2020: Clasificación de España (detalles en el  anterior texto)

Posición de España en servicios públicos digitales (detalles en el texto anterior)

Segons l'eGovernment Benchmark 2018 publicat per la Comissió Europea, Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització, formant part de l'escenari Fruitful eGov , que inclou als millors països de la seva classe per sobre de la mitjana europea.

Espanya se situa amb un nivell mitjà-alt de penetració i digitalització (detalls en el text anterior)

Espanya figura en el grup de països “ Top-performing ” en diverses de les facetes analitzades.

Espanya figura en el grup de països “Top-performing”

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perquè flueixi la cooperació entre administracions per a major eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà, d'acord amb l'informe “ State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) – Report 2016 ”, Espanya figura en els primers llocs en termes d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementació i monitoratge.

Situació de la interoperabilitat a Europa (NIFO) - Informi 2016 (detalls en el text anterior)

En l'àmbit de les dades obertes, segons el  estudio "Open Data Maturity inEurope "  en la seva edició de 2019 situa a Espanya en segon lloc.

En l'àmbit de les dades obertes,situa a Espanya en segon lloc (detalls en el text anterior)

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General