accesskey_mod_content

Máis do 95% dos asentos que se anotan no RCP recíbense en formato electrónico vía AnotaRCP

13 setembro 2021

Os ministerios e universidades públicas envían ao Rexistro Central de Persoal máis do 95% dos documentos de persoal en formato electrónico mediante o servizo AnotaRCP ofrecido polo Ministerio de Política Territorial e desenvolvido pola Secretaría Xeral de Administración Dixital. 

Os ministerios e universidades públicas envían ao Rexistro Central de Persoal máis do 95% dos documentos de persoal en formato electrónico mediante o servizo AnotaRCP .

AnotaRCP fai posible a substitución do envío de documentos en soporte papel ao Rexistro Central de Persoal ( RCP ) polo envío electrónico vía servizos web, permitindo así cumprir o artigo 26 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As unidades xestoras de poden, RRHH mediante as aplicacións de RRHH que se integran con , AnotaRCP enviar aos RCP documentos rexistrais asinados electronicamente pola autoridade competente. Unha vez recibidos, eses documentos son tramitados pola oficina delegada do RCP , que os anota, firma e almacena no Rexistro Central de Persoal.

Pode consultar as universidades xa integradas en  https://administracionelectronica.gob.es/ctt/anota/mais#

Para máis información consultar a solución AnotaRCP  do CTT 

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns