accesskey_mod_content

Liberada nova versión da aplicación Arquive

27 maio 2021

Publicouse para a súa instalación desde calquera administración pública a nova versión de Arquive (v.1.5), a aplicación de arquivo definitivo de expedientes e documentos electrónicos.

A Secretaría Xeral de Administración Dixital lanzou unha nova versión do distribuible de (v.1.5), Archive que incorpora melloras na xestión interna e no rendemento da aplicación. Arquive é un sistema de xestión de arquivo definitivo de expedientes e documentos electrónicos, que permite, entre outras operacións: administración dun arquivo, xestión de centro de arquivo, xestión de metadatos das normas técnicas, xestión de expedientes, transferencia de expedientes entre arquivos ou xeración de actas de cambio de custodia. 

Archive dá cumprimento aos requisitos de arquivo electrónico da lei 39/2015 de procedemento administrativo común e ao Esquema Nacional de Interoperabilidade que establece que “as Administracións públicas crearán repositorios electrónicos, complementarios e equivalentes canto á súa función aos arquivos convencionais, destinados a cubrir o conxunto do ciclo de vida dos documentos electrónicos”.

Esta nova versión inclúe entre outras novidades:

 • Melloras na xestión de arquivos: engádese buscador e ordenación por columnas.
 • Acceso ao visor da DIPs os usuarios dados de alta na aplicación.
 • Posibilidade de exportar os resultados de procura a Excel e PDF.
 • Infórmase ao responsable do arquivo, cando se produza un erro ao transferir expedientes.
 • Ao metadato TipoAcceso da versión 1 de engádeselle eEMGDE como valor posible: Parcialmente limitado.
 • O rol Administrador pode administrar e editar usuarios dos seus Centros de Arquivo asignados.
 • No buscador, permítese filtrar por Código de clasificación funcional.
 • Adaptación a 2.. Cl@ve
 • Permítese a inclusión de Expedientes ENI con expedientes vinculados.
 • As aplicacións poden asignarse a varios Centros de Arquivo.
 • Integración con novo Servizo Web SIA para a recollida e uso de metadatos de Arquivo.
 • Definición de metadatos eEMGDE en ficheiro de configuración e desenvolvemento do uso da versión 2 do eEMGDE .
 • Os Centros de Arquivo e as súas series Documentais soportan varias versións de metadatos eEMGDE á vez.
 • Outras melloras e correccións.

Para obter información máis detallada sobre as novidades que se proporcionan, débese consultar o ficheiro WhatsNew-1-5-1.txt(Abre en nova xanela) , que se inclúe na sección de Descargas da páxina Soluciones CTT- Archive (Abre en nova xanela) .

 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Leis 39 e 40