accesskey_mod_content

Nova versión do manual de integración de Anota RCP

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 febreiro 2018

Esta versión inclúe anexos sobre o formato de varias anotacións

O Rexistro Central de Persoal (RCP) é o rexistro administrativo da Administración Xeral do Estado no que se inscribe aos empregados ao seu servizo e anótanse os actos relativos á súa vida administrativa. Para levar a cabo ditas inscricións e anotacións os órganos competentes en materia de persoal remiten ao RCP documentos rexistrais recollendo os distintos actos administrativos (tomas de posesión, cesamentos, recoñecementos de grao, etc...).

Anota RCP permite ás unidades de RRHH da Administración do Estado e das Universidades Públicas o envío por medio electrónico dos este documentos ao RCP, en liña coa Lei 39/2015.

Publicouse unha nova versión do manual de integración, os ficheiros WSDL e XSD, e unha serie de anexos de anotacións. Está prevista a publicación do resto de anexos. Para estar informado das sucesivas publicacións recoméndase a subscrición á solución Anota RCP.

Máis información na solución Anota RCP do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns