Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Norma SICRES 3.0

 • Nomene Abreujat:
  SICRES
  Resumixen:
  La Norma SICRES3 forma part del conjunt de solucions del Servici compartit de gestió del Registre que s'anirà adaptant gradualment amb la finalitat de complir els requeriments legals contemplats en el la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Normalitza i establix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi
  Organisme promotor:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID):

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desenvolupadors (CAID) òmpliga el següent formulari:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

   

  Àrea orgànica:
  Estatal
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informació (Estàndard semàntic)
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Públic
  Llicència:
  No aplica

  Descripció

  Finalitat:

  La Llei 11/2007, en el seu article 24.4, especifica que en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat s'automatitzaran les oficines de registre físiques a fi de garantir la interconnexió de totes les seues oficines i possibilitar l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  D'acord a donar resposta als requisits de la Llei, el Ministeri de la Presidència ha promogut, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'elaboració una nova versió de la norma d'intercanvi registral, SICRES 3.0, per a normalitzar la interoperabilitat entre les diferents oficines de registre.

  La finalitat principal de la norma SICRES 3.0 és normalitzar l'intercanvi de seients registrals entre diferents oficines de registre de documents d'entrada i eixida. Per a açò, establix la informació mínima necessària per a realitzar l'intercanvi d'un seient registral, així com l'estructura d'aquesta informació i els requisits tecnològics mínims que han de complir-se durant l'intercanvi.

  Objectiu:

  L'objectiu principal del projecte és donar compliment a l'article 24.4 de la LAECSP Llei 11/2007. En ell s'establix que, en l'àmbit de l'AGE, s'automatitzen les Oficines de Registre físiques a les quals es referix l'article 38 de la LRJPAC. D'esta manera, es pot garantir la interconnexió de totes les seues oficines i possibilitar l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  Descripció:

  En la preparación de la norma se han tenido en consideración estas características generales:

  • SICRES 3.0 està obert a treballar amb diferents tecnologies d'intercanvi i comunicació de dades, incorporant alguns fluxos de treball habituals no previstos en versions anteriors.
  • SICRES 3.0 incorpora una funcionalidad de intercambio de mensajes, que mejora la información sobre los flujos de trabajo y el control y seguimiento del proceso de intercambio.
  • Altres novetats són:
   • La inclusió d'informació sobre la validesa jurídica dels documents electrònics adjunts (en relació a l'ús de firmes electròniques i segells de temps, entre uns altres)
   • La gestión optimizada de ficheros adjuntos. Posibilidad de enviar el fichero anexo embebido en el asiento registral o como un archivo adicional
   • Canvi de la tecnologia per a l'intercanvi d'informació.
   • Generació d'un Identificador d'Intercanvi únic per a cada operació.
   • Recomanació perquè l'estat i la seqüència de les operacions d'intercanvi queden registrades en un sistema centralitzat que permeta realitzar la traçabilitat de les operacions efectuades.
   • Implementació de forma estructurada dels errors del sistema d'intercanvi creant rangs i errors associats als mateixos.
   • La gestió del transport segur serà delegada al mòdul de transport de la plataforma d'intercanvi, així com l'autenticació dels sistemes implicats, entre uns altres.

  Requisits:

  L'ús de la norma SICRES 3.0 es definix dins del marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

  Resultats:

  Una norma que establisca de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients i entre les Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi.

  Avantatges:

  L'adaptació dels aplicatius de registre i plataformes d'intercanvi a la norma SICRES 3.0 garantix la interoperabilitat amb altres oficines de registre que també complisquen la norma, amb independència dels sistemes d'informació que s'utilitzen en origen i destinació.

  L'emplene de la norma SICRES 3.0 possibilita la integració de l'oficina de registre amb la plataforma d'intercanvi desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el marc del projecte “ Sistema d'Interconnexió de Registres "

  Notícies

  08 August 2012

  Disponible Guia d'Aplicació de SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  S'ha desenvolupat i publicat una guia d'aplicació de la Norma SICRES 3.0, que resol els dubtes tècnics i funcionals més freqüents en el procés d'adaptació d'aplicacions de registre.

   

  07 September 2011

  Publicació de la NTI de SICRES 3.0 en BOE Desplegar acordeon

  21 October 2010

  Aprovació de la Norma SICRES 3.0. Desplegar acordeon

  El passat 6 d'Abril de 2010, en la reunió del Comité Sectorial d'Administració Electrònica, s'ha aprovat per part de les CCAA la Norma SICRES 3.0. Est era l'últim tràmit necessari per a la seua aprovació i publicació definitiva.
  La Norma SICRES 3.0 normalitza i establix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi. La norma dona resposta als requisits de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics en el seu article 24.4.
  La Norma SICRES 3.0 pot ser consultada íntegrament des del CTT per tots els àmbits, públics i privats, interessats a conéixer-la i utilitzar-la.

   

  21 October 2010

  Norma SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  Els usuaris del CTT pertanyents a les AAPP poden consultar la documentació referent a la Norma SICRES 3.0 Amb esta norma i amb la finalitat de donar resposta als requisits de la Llei 11/2007 en el seu article 24.4, el Ministeri de la Presidència ha promogut, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'elaboració d'una nova versió de la norma d'intercanvi registral, SICRES 3.0, per a normalitzar la interoperabilitat entre les diferents oficines de registre.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades