Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Norma SICRES

 • Nomee Abreviado:
  SICRES
  Resumen:
  A Norma SICRES forma parte do conxunto de Normas Técnicas de Interoperabilidade a desenvolver baixo o Esquema Nacional de Interoperabilidade. Esta norma é de obrigado cumprimento por parte das Administracións Públicas.

  O Sistema de Información Común de Rexistros de Entrada e Saída, SICRES, normaliza e establece de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio.
  Organismo promotor:
  Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
  Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial
  Secretaría Xeral de Administración Dixital
  Contacto:

  Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID):

  Para comunicar unha incidencia ou solicitude de soporte ao Centro de Atención a Integradores e Desarrolladores (CAID) encha o seguinte formulario:

  https://ssweb.seap.minhap.es/axuda/consulta/SIR

   

  Área orgánica:
  Estatal
  Subtipo de modelo de datos:
  Estrutura de Información (Estándar semántico)
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica

  Descrición

  Finalidade:

  A finalidade principal da norma SICRES é normalizar o intercambio de asentos rexistrais entre distintas oficinas de rexistro de documentos de entrada e saída. Para iso, establece a información mínima necesaria para realizar o intercambio dun asento rexistral, así como a estrutura da este información e os requisitos tecnolóxicos mínimos que deben cumprirse durante o intercambio.

  A norma SICRES na súa versión 3.0 aprobouse mediante a Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, para responder ao recolleito no artigo 24.4 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, sobre garantía de interconexión de todas oficinas de rexistro e posibilitar o acceso por medios electrónicos aos asentos rexistrais e ás copias electrónicas dos documentos presentados.

  Posteriormente, coa entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e as previsións recollidas no seu artigo 16.4, que establece que os rexistros electrónicos de todas e cada unha das Administracións, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garanta a súa compatibilidade informática e interconexión, así como a transmisión telemática dos asentos rexistrais e dos documentos que se presenten en calquera dos rexistros, foi necesaria a actualización desta Norma Técnica de Interoperabilidade, publicándose a súa nova versión SICRES 4.0.

  Obxectivo:

  O obxectivo principal da norma é dar cumprimento ao artigo 16.4 da Lei 39/2015. Deste xeito, pódese garantir a interconexión de todas as oficinas de rexistro e posibilítase o acceso por medios electrónicos aos asentos rexistrais e ás copias electrónicas dos documentos presentados.

  Descrición:

  Tal e como se recolle no texto introdutorio da Resolución do 22 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais, desde a publicación no BOE desta Resolución disponse dun ano para a adaptación da anterior versión da norma, SICRES 3.0, á nova. Durante ese período, ambas as versións estarán vixentes.

  As novidades principais da nova versión respecto da anterior son:

  • Adecuación do segmento de anexos ao NTI de Documento Electrónico.
  • Integración do Sistema de Referencia de documentos para a remisión da documentación adxunta, de forma que se libera a carga sobre a Plataforma de Intercambio SIR.
  • Adaptación do modelo para permitir a tramitación automatizada dos asentos rexistrais e a súa documentación anexa.
  • Actualización de varios campos para dar resposta ás necesidades expresadas polos actores implicados nos intercambios de asentos rexistrais.

  Requisitos:

  O uso da norma SICRES defínese dentro do marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade

  Resultados:

  Unha norma que estableza de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos e entre as Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio.

  Vantaxes:

  A adaptación das aplicacións de rexistro e plataformas de intercambio á norma SICRES garante a interoperabilidade con outras oficinas de rexistro que tamén cumpran a norma, con independencia dos sistemas de información que se utilicen en orixe e destino.

  O cubro da norma SICRES posibilita a integración da oficina de rexistro coa plataforma de intercambio desenvolvida polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, no marco do proxecto “ Sistema de Interconexión de Registros "

  Noticias

  16 August 2021

  Apróbase a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais (SICRES4) Desplegar acordeon

  Apróbase a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais (SICRES4) , que substitúe á anterior Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as Entidades Rexistrais (SICRES3) de 2011.

   

  08 August 2012

  Dispoñible Guía de Aplicación de SICRES 3.0 Despregar acordeon

  Desenvolveuse e publicado unha guía de aplicación da Norma SICRES 3.0, que resolve as dúbidas técnicas e funcionais máis frecuentes no proceso de adaptación de aplicacións de rexistro.

   

  07 September 2011

  Publicación do NTI de SICRES 3.0 en BOE Despregar acordeon

  21 October 2010

  Aprobación da Norma SICRES 3.0. Despregar acordeon

  O pasado 6 de Abril de 2010, na reunión do Comité Sectorial de Administración Electrónica, aprobouse por parte das CCAA a Norma SICRES 3.0. Leste era o último trámite necesario para a súa aprobación e publicación definitiva.
  A Norma SICRES 3.0 normaliza e establece de forma única, global e completa, o Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre Entidades Rexistrais con independencia do Sistema de Rexistro orixe ou destino, e da tecnoloxía de intercambio. A norma dá resposta aos requisitos da Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos no seu artigo 24.4.
  A Norma SICRES 3.0 pode ser consultada na súa totalidade desde o CTT por todos os ámbitos, públicos e privados, interesados en coñecela e utilizala.

   

  21 October 2010

  Norma SICRES 3.0 Despregar acordeon

  Os usuarios do CTT pertencentes ás AAPP poden consultar a documentación referente á Norma SICRES 3.0 Con esta norma e co fin de dar resposta aos requisitos da Lei 11/2007 no seu artigo 24.4, o Ministerio da Presidencia promoveu, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, a elaboración dunha nova versión da norma de intercambio rexistral, SICRES 3.0, para normalizar a interoperabilidade entre as distintas oficinas de rexistro.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas