Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Norma SICRES

 • Nomene Abreujat:
  SICRES
  Resumixen:
  La Norma SICRES forma part del conjunt de Normes Tècniques d'Interoperabilitat a desenvolupar baix l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. Esta norma és de compliment obligat per part de les Administracions Públiques.

  El Sistema d'Informació Comuna de Registres d'Entrada i Eixida, SICRES, normalitza i establix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi.
  Organisme promotor:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID):

  Per a comunicar una incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) òmpliga el següent formulari:

  https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/sir

   

  Àrea orgànica:
  Estatal
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informació (Estàndard semàntic)
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica

  Descripció

  Finalitat:

  La finalitat principal de la norma SICRES és normalitzar l'intercanvi de seients registrals entre diferents oficines de registre de documents d'entrada i eixida. Per a açò, establix la informació mínima necessària per a realitzar l'intercanvi d'un seient registral, així com l'estructura d'aquesta informació i els requisits tecnològics mínims que han de complir-se durant l'intercanvi.

  La norma SICRES en la seua versió 3.0 es va aprovar mitjançant la Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per a respondre a l'arreplegat en l'article 24.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, sobre garantia d'interconnexió de totes oficines de registre i possibilitar l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  Posteriorment, amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i les previsions arreplegades en el seu article 16.4, que establix que els registres electrònics de totes i cadascuna de les Administracions, hauran de ser plenament interoperables, de manera que es garantisca la seua compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica dels seients registrals i dels documents que es presenten en qualsevol dels registres, ha sigut necessària l'actualització d'esta Norma Tècnica d'Interoperabilitat, publicant-se la seua nova versió SICRES 4.0.

  Objectiu:

  L'objectiu principal de la norma és donar compliment a l'article 16.4 de la Llei 39/2015. D'esta manera, es pot garantir la interconnexió de totes les oficines de registre i es possibilita l'accés per mitjans electrònics als seients registrals i a les còpies electròniques dels documents presentats.

  Descripció:

  Tal com s'arreplega en el text introductori de la Resolució de 22 de juliol de 2021, de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals, des de la publicació en el BOE d'esta Resolució es disposa d'un any per a l'adaptació de l'anterior versió de la norma, SICRES 3.0, a la nova. Durant eixe període, les dos versions estaran vigents.

  Les novetats principals de la nova versió respecte a l'anterior són:

  • Adequació del segment d'annexos a la NTI de Document Electrònic.
  • Integració del Sistema de Referència de documents per a la remissió de la documentació adjunta, de manera que s'allibera la càrrega sobre la Plataforma d'Intercanvi SIR.
  • Adaptació del model per a permetre la tramitació automatitzada dels seients registrals i la seua documentació annexa.
  • Actualització de diversos camps per a donar resposta a les necessitats expressades pels actors implicats en els intercanvis de seients registrals.

  Requisits:

  L'ús de la norma SICRES es definix dins del marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat

  Resultats:

  Una norma que establisca de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients i entre les Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi.

  Avantatges:

  L'adaptació dels aplicatius de registre i plataformes d'intercanvi a la norma SICRES garantix la interoperabilitat amb altres oficines de registre que també complisquen la norma, amb independència dels sistemes d'informació que s'utilitzen en origen i destinació.

  L'emplene de la norma SICRES possibilita la integració de l'oficina de registre amb la plataforma d'intercanvi desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en el marc del projecte “ Sistema de Interconexión de Registros "

  Notícies

  16 August 2021

  Se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES4) Desplegar acordeon

  S'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals (SICRES4) , que sustituye a la anterior Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES3) de 2011.

   

  08 August 2012

  Disponible Guia d'Aplicació de SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  S'ha desenvolupat i publicat una guia d'aplicació de la Norma SICRES 3.0, que resol els dubtes tècnics i funcionals més freqüents en el procés d'adaptació d'aplicacions de registre.

   

  07 September 2011

  Publicació de la NTI de SICRES 3.0 en BOE Desplegar acordeon

  21 October 2010

  Aprovació de la Norma SICRES 3.0. Desplegar acordeon

  El passat 6 d'Abril de 2010, en la reunió del Comité Sectorial d'Administració Electrònica, s'ha aprovat per part de les CCAA la Norma SICRES 3.0. Est era l'últim tràmit necessari per a la seua aprovació i publicació definitiva.
  La Norma SICRES 3.0 normalitza i establix de forma única, global i completa, el Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre Entitats Registrals amb independència del Sistema de Registre origen o destinació, i de la tecnologia d'intercanvi. La norma dona resposta als requisits de la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Servicis Públics en el seu article 24.4.
  La Norma SICRES 3.0 pot ser consultada íntegrament des del CTT per tots els àmbits, públics i privats, interessats a conéixer-la i utilitzar-la.

   

  21 October 2010

  Norma SICRES 3.0 Desplegar acordeon

  Els usuaris del CTT pertanyents a les AAPP poden consultar la documentació referent a la Norma SICRES 3.0 Con esta norma i amb la finalitat de donar resposta als requisits de la Llei 11/2007 en el seu article 24.4, el Ministeri de la Presidència ha promogut, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'elaboració d'una nova versió de la norma d'intercanvi registral, SICRES 3.0, per a normalitzar la interoperabilitat entre les diferents oficines de registre.

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades