accesskey_mod_content
banner CTT
Filtrado
(Ningún campo obrigatorio)
Filtrar por etiquetas

Actualidade CTT

 • 10 maio 2019

  Sede Funciona en Internet

  A posibilidade de acceder ao Portal Funciona a través de Internet, coa creación da subsede, permitirá o acceso á información e aos servizos desde calquera localización e dispositivo

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • 23 abril 2019

  Habilitada presentación de facturas EN16931

  Logo FACe

  A partir do 18 de abril a través das canles habituais, os provedores poderán remitir as súas facturas UBL e CII, do mesmo xeito que ata agora viñeron facéndoo coas facturas en formato Facturae.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns
 • 25 marzo 2019

  Novas operacións en servizos web de Remisión na Nube

  Logo Inside

  Dispoñible unha nova versión de Inside, o sistema para a xestión e intercambio de documentos e expedientes en formato ENI, proporcionado pola Secretaría Xeral de Administración Dixital

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Infraestruturas e servizos comúns
 • 25 marzo 2019

  Posibilidade de definir validadores por aplicación

  Logo Portafirmas

  Dispoñible unha nova versión do Portafirmas Xeral do Estado, a solución proporcionada pola Secretaría da Administración Dixital (SGAD) para xerar fluxos de firma e asinar electronicamente documentos, utilizando o certificado dixital do asinante.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • 25 febreiro 2019

  FORMA intégrase con AUTENTICA

  Logo Forma

  O sistema FORMA é un sistema que permite xerar formularios e enquisas para o seu enchemento vía web. Proporciona ao editor a posibilidade de crear formularios e autoadministrarlos, sen necesidade de coñecementos de programación.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
(Ningún campo obrigatorio)
Filtrar por etiquetas