accesskey_mod_content

La Conferència Sectorial de l'Administració Pública és l'òrgan de cooperació en matèria d'administració pública entre l'Administració General de l'Estat, de les Administracions de les Comunitats Autònomes, de les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i de l'Administració Local. La seva organització i funcionament es regeixen per la Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració Pública, per la qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament (BOE de 17 de novembre de 2018)(Obre en nova finestra) .

La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica (CSAE) és un òrgan tècnic presidit pel Secretari General d'Administració Digital del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica. En ell participen els titulars de les Direccions generals de les Comunitats i Ciutats Autònomes amb competències en matèria d'Administració Electrònica, per part de l'Administració General de l'Estat l'Adreça Secretaria General d'Administració Digital . Les entitats de l'Administració Local quedaran representades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I també participa com convidada la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Dins de la Comissió Sectorial s'estableixen grups de treball  tècnics per compartir experiències i bones pràctiques o per a la realització de projectes en col·laboració.

0 Comentaris

No hi ha comentaris