accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aquest àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumeixen d'indicadors internacionals
Indicador Posició
Índex de Govern Digital 2019 (OCDE) 7
Enquesta sobre Govern Electrònic 2020 (ONU) 17
Índex d'Innovació Global 2020: serveis governamentals en línia 16
Índex d'Innovació Global 2020: participació en línia 5
Índex OURData 2019 (OCDE) 6
Índex de Ciberseguretat Global 2020 (UIT) 4

 

Taula resumeixen d'indicadors d'àmbit europeu
Indicador Posició
Índex d'Economia i Societat Digital 2021 (UE) 9
Índex d'Economia i Societat Digital 2021 (UE): serveis públics digitals 7
Informe de Maduresa de les Dades Obertes a Europa 2020 2

 

 • Índex de Govern Digital 2019 (OCDE)

  16 octubre 2020

  Espanya ha obtingut la 7ª posició en el rànquing global, destaca el seu 4ª posició en 3 de les 6 dimensions analitzades: digital per disseny, Sector Públic impulsat per dades i proactividad.

 • Estudi sobre Govern Electrònic 2020 (ONU)

  16 juliol 2020

  Espanya figura en el grup de països amb molt alt rendiment en l'Índex de Desenvolupament de l'Administració Electrònica (EGDI), mantenint el lloc número 17 en el rànquing global.

 • Índex d'Innovació Global 2020

  14 octubre 2020

  Aquest índex atorga a Espanya la 30ª posició dels 131 països analitzats. Destacant la 5ª posició en “Participació online” i el lloc 16 en “Administració electrònica”.

 • Índex de Ciberseguretat Global 2020 (UIT)

  30 juny 2021

  Espanya en 4ª posició mundial, entre els països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat.

 • Índex d'Economia i Societat Digital 2021 (UE)

  15 novembre 2021

  Espanya ocupa el lloc 9 entre els 27 EEMM de la UE. Figurant en 7º lloc en l'indicador de serveis públics digitals.

 • Informe Europeu sobre Govern Electrònic 2020

  22 novembre 2021

  Espanya se situa amb un nivell mitjà de penetració, que equival a la mitjana europea (67%), i en el nivell mitjà-alt de digitalització.

   

 • Informe europeu sobre la situació de l'administració pública digital i la interoperabilitat 2020

  28 octubre 2020

  Espanya és presentada com a país exemple de bones pràctiques en la implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat (EIF).

 • Informe de Maduresa de les Dades Obertes a Europa 2020

  16 desembre 2020

  Espanya se situa en 2º lloc en l'àmbit de les dades obertes a nivell Europeu.

 • Índex de Govern Digital 2019 (OCDE)

  16 octubre 2020

  Espanya ha obtingut la 7ª posició en el rànquing global, destaca el seu 4ª posició en 3 de les 6 dimensions analitzades: digital per disseny, Sector Públic impulsat per dades i proactividad.

 • Estudi sobre Govern Electrònic 2020 (ONU)

  16 juliol 2020

  Espanya figura en el grup de països amb molt alt rendiment en l'Índex de Desenvolupament de l'Administració Electrònica (EGDI), mantenint el lloc número 17 en el rànquing global.

 • Índex d'Innovació Global 2020

  14 octubre 2020

  Aquest índex atorga a Espanya la 30ª posició dels 131 països analitzats. Destacant la 5ª posició en “Participació online” i el lloc 16 en “Administració electrònica”.

 • Índex de Ciberseguretat Global 2020 (UIT)

  30 juny 2021

  Espanya en 4ª posició mundial, entre els països que mostren un major grau de compromís amb la ciberseguretat.

 • Índex d'Economia i Societat Digital 2021 (UE)

  15 novembre 2021

  Espanya ocupa el lloc 9 entre els 27 EEMM de la UE. Figurant en 7º lloc en l'indicador de serveis públics digitals.

 • Informe Europeu sobre Govern Electrònic 2020

  22 novembre 2021

  Espanya se situa amb un nivell mitjà de penetració, que equival a la mitjana europea (67%), i en el nivell mitjà-alt de digitalització.

   

 • Informe europeu sobre la situació de l'administració pública digital i la interoperabilitat 2020

  28 octubre 2020

  Espanya és presentada com a país exemple de bones pràctiques en la implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat (EIF).

 • Informe de Maduresa de les Dades Obertes a Europa 2020

  16 desembre 2020

  Espanya se situa en 2º lloc en l'àmbit de les dades obertes a nivell Europeu.

0 Comentaris

No hi ha comentaris