accesskey_mod_content

A necesidade de cooperación é especialmente intensa na Unión Europea. Os cidadáns da Unión Europea ven obrigados a miúdo a relacionarse coas administracións doutros Estados membros distintos do seu propio; as administracións dos distintos Estados membros deben cooperar unhas con outras para resolver problemas dos cidadáns, así como coas institucións comunitarias para cuestións relativas a políticas comúns. A interoperabilidade é un elemento indispensable para a cooperación e, en concreto, para a realización práctica dos servizos públicos dixitais transfronteirizos.

Neste contexto comunitario a interoperabilidade é relevante en xeral para a realización do principio de só unha vez (once-only principle) e de forma específica para áreas tales como mercado interior, medio ambiente, xustiza, aduanas, fiscalidade, sanidade, saúde alimentaria, fondos europeos, información do sector público, identidade electrónica, estandarización TIC, estatística e contratación pública.

En consecuencia, o logro da interoperabilidade entre as administracións está considerado na Unión Europea como un aspecto esencial para mellorar a eficiencia e a eficacia da prestación dos servizos, á vez que compartir e reutilizar as solucións de interoperabilidade xa existentes pode axudar a conter a multiplicación de custos. Este papel relevante da interoperabilidade vén recollido en diversos actos comunitarios como, entre os máis recentes, o Marco Europeo de Interoperabilidade(Abre en nova xanela) , a Declaración Ministerial de Tallin , a Decisión ISA²(Abre en nova xanela)  e o Plan de Acción de administración electrónica 2016-2020(Abre en nova xanela) , entre outros referentes.

En particular, a Declaración Ministerial de administración electrónica de Tallin , adoptada o 6 de outubro de 2017, reforza o compromiso cos principios do Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020 (Abre en nova xanela) e inclúe entre as súas liñas de acción as relativas ao principio de só unha vez e á interoperabilidade por defecto, para promover, esencialmente, a reutilización de datos nos rexistros primarios, así como de solucións provenientes tanto do ámbito comunitario ( CEF Telecom e ISA²(Abre en nova xanela) ), como das administracións dos Estados membros.

Contribúen particularmente á interoperabilidade na UE as accións do programa ISA²(Abre en nova xanela) , os servizos dixitais de infraestrutura e os compoñentes elementais (building blocks) resultado do instrumento  CEF Telecom(Abre en nova xanela) , así como doutras actuacións en curso como a normalización TIC.

O Programa ISA²(Abre en nova xanela)  (Solucións de interoperabilidade e marcos comúns para as administracións públicas, as empresas e os cidadáns europeos) vixente no período 2016-2020, continúa o labor de programas previos (IDA, IDA II, IDABC, ISA) para promover a interoperabilidade na UE; facilitar unha interacción electrónica transfronteiriza ou intersectorial eficiente e eficaz tanto entre as AA.PP. europeas como entre elas e as empresas e os cidadáns, e contribuír ao desenvolvemento dunha administración electrónica máis eficaz, simplificada e orientada aos usuarios nos niveis nacional, rexional e local da administración pública; promover solucións de interoperabilidade que faciliten a execución das políticas e actividades da Unión; e facilitar a reutilización das solucións de interoperabilidade por parte das AA.PP. europeas.
 
ISA²(Abre en nova xanela) co seu financiamento promove unha extensa colección de accións que inclúen:

 • mantemento da estratexia, o marco e a arquitectura europea de interoperabilidade;
 • promoción de solucións de interoperabilidade existentes e novas, e a súa reutilización;
 • mecanismos para cuantificar aforros de custos debidos á interoperabilidade;
 • detección de lagoas lexislativas en materia de interoperabilidade e avaliación das implicacións en materia de TIC da lexislación comunitaria.

O Observatorio dos Marcos Nacionais de Interoperabilidade ( NIFO – National Interoperability Framework Observatory (Abre en nova xanela) ) é unha acción do Programa ISA²(Abre en nova xanela)  (Abre en nova xanela) que realiza o seguimento por parte dos países europeos das seguintes cuestións:

 1. As principais actividades en materia de interoperabilidade.
 2. O marco de interoperabilidade nacional.
 3. O aliñamento co Marco Europeo de Interoperabilidade  (Abre en nova xanela) .
 4. Outras iniciativas en materia de interoperabilidade.

Para cada país elabórase unha ficha(Abre en nova xanela) a partir da análise do marco de interoperabilidade correspondente e das actividades relacionadas a través dun modelo analítico que persegue mostrar a estado da arte.

A Unión Europea lanzou en 2013 o ‘ Mecanismo Conectar Europa’ (Connecting Europe Facility – CEF(Abre en nova xanela) ) para financiar o despregamento de infraestruturas pan-europeas para a interconexión dos Estados membros nos dominios de enerxía, transporte e telecomunicacións. O dominio de telecomunicacións, coñecido como CEF Telecom(Abre en nova xanela) , financia o desenvolvemento das infraestruturas de servizos dixitais cuxo propósito é permitir interaccións dixitais entre autoridades públicas cidadáns e empresas a través de plataformas de interacción normalizadas, transfronteirizas e fáciles de utilizar.

As infraestruturas de servizos dixitais que teñen un carácter máis sectorial son: acceso aos recursos dixitais do patrimonio europeo; infraestrutura de servizos para unha internet máis segura; plataforma europea para a interconexión dos rexistros mercantís europeos; acceso á información do sector público reutilizable; e servizos en liña interoperables transfronteirizos (en ámbitos de xustiza, seguridade social, etc.).
 
Ademais, certas infraestruturas de servizos dixitais teñen o carácter de ‘compoñentes elementais’. Estes compoñentes elementais, son: identificación e autenticación electrónica; entrega electrónica de documentos; tradución automática; ciberseguridade; e facturación electrónica e arquivo electrónico.

A política europea de normalización TIC tamén é un instrumento ao servizo do logro da interoperabilidade. Exércese a través do Regulamento (UE) Nº 1025/2012 (Abre en nova xanela) sobre a normalización europea e da plataforma European Multi stakeholder Platform on ICT Standardisation (MSP-ICT)(Abre en nova xanela) que asesora á Comisión na materia, particularmente, en relación coa identificación de especificacións técnicas (Abre en nova xanela) que poidan ser referenciadas na contratación pública.
 

8 Comentarios

 • erny1803 06/06/2012 ás 15:08

  Que se pode facer para incluír JSON http://tools.ietf.org/html/rfc4627 nunha futura versión do catálogo de estándares? Tampouco se inclúe Javascript ECMA-262.

 • pdeamil 08/09/2011 ás 21:55

  xa están publicados o XSD relativos ao ANEXO I.

 • roete_cosmico 01/08/2011 ás 12:14

  Non se onde podo enviar esta incidencia, así que o deixo como comentario. No descargable "Documento electrónico", no Anexo I sobre metadatos mínimos obrigatorios do documento electrónico, faise referencia no metadado "Versión NTI" a un URL que non está dispoñible: http://administracionelectronica.gob.es/eni/xsd/v1.0/documento-e

 • mvegas77 06/07/2011 ás 13:31

  Cando estará dispoñible o borrador correspondente á Política de xestión de documentos electrónicos? Na miña opinión trátase dun elemento básico a ter en conta en calquera proxecto de administración electrónica.

 • antonio21 27/06/2011 ás 15:51

  Estimados amigos ése mais cificil para facer unha patente que che recoñezan a firma dixital que o invento, é unha verguenza que teñan programas que compliquen para non poder facer nada cando co meu dni entro en todo, isto chamar non ter verguenza, por que hai que ter 10 carreiras de ingenieria e non cho aseguran, un saúdo para os que senten con esta frustacion

 • afrodriguez 09/05/2011 ás 17:36

  Estimados amigos: Desde a Comisión Esp. en IDE do CSG, remodelado na Lei 14/2010, que traspón a Directiva INSPIRE (2007/2/CE) para unha IDE en Europa, que levou á publicación (2008-12-13) dun Regulamento sobre Metadatos http://inspire.jrc.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101), e como os documentos electrónicos inclúen os xeográficos, creo que se dá unha certa inconsistencia. Quedo ao seu dispor. Un saúdo Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Instituto Xeográfico Nacional

 • afrodriguez 09/05/2011 ás 17:23

  Estimados amigos: Creo que hai normas ISO que non poden ignorarse á hora de definir metadatos de documentos electrónicos: - Xeográficos (UNE EN-ISO 19115:2006 Metadatos) - Alfanuméricos (ISO 15836 Dublin Core Metadata Set) Quedo ao seu dispor. Un cordial saúdo Antonio F. Rodríguez afrodriguez@fomento.es Xefe de Área de Infraestrutura de IG Instituto Xeográfico Nacional GT IDEE Secretario da Comisión Especializada en IDE

 • aldazsola 02/05/2011 ás 17:09

  Respecto de NTI sobre Expediente Electrónico, chamoume a atención: "Os documentos electrónicos poderán incluírse como parte doutro expediente, aniñado no primeiro". A opción de expedientes aniñados, que forman parte do "expediente pai", creo que non está recollida en ningún modelo de entidade-relación utilizado en xestión de documentos electrónicos.