accesskey_mod_content

España subscribe a Declaración ministerial de administración electrónica de Tallin

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

06 outubro 2017

Logo Comisión Europea

Na Reunión Ministerial de administración electrónica de Tallin adoptouse a Declaración ministerial de administración electrónica de Tallin, a iniciativa da Presidencia estoniana da UE co apoio da Comisión Europea.

Por parte de España asinou a Declaración Ministerial de administración electrónica(Abre en nova xanela) o Secretario Xeral de Administración Dixital Sr. Domingo J. Molina. Desde España valórase moi positivamente esta declaración por atoparse aliñada coas actuacións na materia no noso país.

Domingo Molina asinando a Declaración Ministerial de TallinA declaración vai dirixida á Unión Europea máis os países EFTA (32 países en total).  A estrutura da declaración ministerial de administración electrónica de Tallin é a seguinte:

 • Un preámbulo que recapitula o contexto de retos sociais e transformación dixital; actuacións do OCDE, ONU e G20; o papel da administración electrónica e as oportunidades que ofrece a transformación dixital en termos de confianza, transparencia, fiabilidade,  e apoio ao desenvolvemento das economías dos datos; a necesidade de actuar máis aló do Plan de acción de administración electrónica e de sentar bases para máis aló de 2020; o papel da colaboración, as solucións interoperables e as boas prácticas e o respecto aos dereitos fundamentais.
 • Refórzase o compromiso cos principios do Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020, particularmente dos seguintes: dixital por defecto, inclusión e accesibilidade, principio de só unha vez, confianza e seguridade, apertura e transparencia e interoperabilidade por defecto.
 • 6 liñas de acción, cada unha con actuacións dirixidas a países (25) e institucións europeas (22):
 1. Dixital por defecto, inclusión e accesibilidade; (5 actuacións)
 2. Principio de só unha vez (once-only); (4 actuacións)
 3. Confianza e seguridade; (4 actuacións)
 4. Apertura e transparencia; (3 actuacións)
 5. Interoperabilidade por defecto; (3 actuacións)
 6. Habilitadores horizontais. (6 actuacións)
 • Para seguimento do previsto na declaración convídase á Comisión a que utilice instrumentos de recapitulación do progreso e de revisión do plan de acción de administración electrónica; e que a presidencia austriaca recapitule a súa implementación no outono de 2018.

A Declaración inclúe un anexo con Principios nos que o usuario ten un papel central á hora de deseñar e prestar servizos públicos dixitais. Estes principios refírense a a interacción dixital; á accesibilidade, seguridade, dispoñibilidade e usabilidade; redución da carga administrativa; prestación dixital dos servizos; implicación do cidadán; incentivos para o uso dos servizos dixitais; protección de datos persoais e privacidade; e mecanismos de reparación e reclamación.

Máis información:

Tallinn Declaration on eGovernment (2017)(Abre en nova xanela)  (inglés)

Declaración de Tallín sobre administración electrónica (2017)(Abre en nova xanela)  (castelán)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Declaración conxunta do Vicepresidente Ansip e o Comisario Gabriel, que celebra a adopción da Declaración de Tallin sobre e-goberno(Abre en nova xanela)  (inglés)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa