accesskey_mod_content

Comunidade Accesibilidade

Todas as Administraci?ns P?blicas te?en obligaci?n de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1112/2018 de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico . Isto trad?cese en que todos os sitios web das administraci?ns p?blicas deben cumprir a? norma UNE-EN 301549:2019 de?"Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"(Abre en nova xanela) ali?ada aos?Criterios de Conformidade de nivel A e AA de?o WCAG 2.1.

Para axudar ?s administraci?ns nesta tarefa, ofr?cese esta comunidade na que os seus membros podr?n compartir as s?as experiencias e co?ecementos en accesibilidade web. Os membros da Comunidade poden:

  • Utilizar o servizo de diagn?stico en l?nea.?Servizo que proporciona a cada Departamento das Administraci?ns P?blicas a posibilidade de realizar, directamente, an?lisis autom?ticos de accesibilidade conformes ao estudo do observatorio baseado na norma UNE 139803:2012.
  • Compartir documentaci?n e informaci?n: Incorporando documentos (estudos, informes, documentaci?n, arquitecturas de informaci?n, resoluci?n de problemas ou incidencias, etc.) xerados nas s?as organizaci?ns.
  • Participar activamente no foro de discusi?n.
  • Compartir melloras ou/e desenvolvementos no ?mbito da accesibilidade. As AAPP cedente deber? ter os dereitos de propiedade intelectual.
  • Manterche informado das ?ltimas novidades A trav?s do apartado?Subscrici?ns podr?s recibir no teu correo electr?nico as noticias publicadas a trav?s da comunidade accesibilidade. E tambi?n podr?s utilizar a lista de distribuci?n caccesibilidad-avisos(Abre en nova xanela)

Acceso ? comunidade Accesibilidade

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral