accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Comunidade Accesibilidade

Todas as Administracións Públicas teñen obriga de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1112/2018 do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público . Isto tradúcese en que todos os sitios web das administracións públicas deben cumprir a  norma UNE-EN 301549:2019 de "Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"(Abre en nova xanela) aliñada a os Criterios de Conformidade de nivel A e AA de o WCAG 2.1.

Novo  Vídeo Comunidade de accesibilidade

Para axudar ás administracións nesta tarefa, ofrécese esta comunidade na que os seus membros poderán compartir as súas experiencias e coñecementos en accesibilidade web. Os membros da Comunidade poden:

  • Utilizar o servizo de diagnóstico en liña. Servizo que proporciona a cada Departamento das Administracións Públicas a posibilidade de realizar, directamente, análises automáticas de accesibilidade conformes ao estudo do observatorio baseado na norma UNE 139803:2012.
  • Compartir documentación e información: Incorporando documentos (estudos, informes, documentación, arquitecturas de información, resolución de problemas ou incidencias, etc.) xerados nas súas organizacións.
  • Participar activamente no foro de discusión.
  • Compartir melloras ou/e desenvolvementos no ámbito da accesibilidade. As AAPP cedente deberá ter os dereitos de propiedade intelectual.
  • Manterche informado das últimas novidades A través das apartado Subscricións poderás recibir no teu correo electrónico as noticias publicadas a través da comunidade accesibilidade. E tamén poderás utilizar a lista de distribución caccesibilidad-avisos(Abre en nova xanela)

Acceso á comunidade Accesibilidade

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas