accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Materiais e información de utilidade para a implantación do Real Decreto 1112/2018

 • Principais novidades do RD 1112/2018

  Contén un resumo das diferentes novidades que introduce o Real Decreto 1112/2018.

 • Estándares de aplicación

  Contén información sobre os estándares a aplicar para o cumprimento do R.D. 1112/2018.

 • Modelo de Declaración de accesibilidade

  Contén información sobre a "declaración de accesibilidade" que deben incluír todos os sitios web e aplicacións móbiles dos organismos do sector público.

 • Seguimento e presentación de informes

  Contén información sobre o seguimento e a monitorización que se terá que levar a cabo co fin de comprobar a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles cos requisitos de accesibilidade esixidos polo R.D. 1112/2018 e a presentación de informes ante a Comisión Europea.

 • Revisións de accesibilidade

  Contén información relacionada coas revisións de accesibilidade que deben realizar os organismos do sector público, información sobre como realizar ditas revisións a partir do Servizo de diagnóstico en liña do Observatorio de Accesibilidade Web e información sobre a Ferramenta IRA.

 • Unidades Responsables de Accesibilidade

  Contén información sobre as Unidades Responsables de Accesibilidade (alcance, funcións e designacións oficiais)

 • Preguntas Frecuentes

  Esta sección ofrece un conxunto de Preguntas Frecuentes sobre o R.D. 1112/2018