accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Seguiment i presentació d'informes

A continuació es detallen els condicionants i implicacions per a tots els actors participants en el procés de revisió i seguiment del compliment dels requisits d'accessibilitat:

Revisions de l'Organisme de Seguiment i Presentació d'Informes

La Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra) estableix la metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporti periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea.

El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública) serà l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment i presentació d'informes davant la Comissió Europea. Aquest òrgan:

  • Podrà comprovar periòdicament l'estat de situació pel que fa a la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat, basant-se en la metodologia aprovada en la Decisió 2018/1524 de la Comissió Europea.
  • Podrà realitzar verificacions sobre mostres aleatòries pel que fa a l'exactitud dels informes de revisió de l'accessibilitat generats per les entitats obligades.
  • Presentarà a la Comissió Europea abans del 23 de desembre de 2021 i posteriorment cada tres anys, un informe sobre el resultat del seguiment que es farà públic en format accessible.

La Comissió Europea estableix 2 mètodes de revisió que hauran d'aplicar els Estats Membres:

Coordinació

Per ajudar al Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital en aquestes tasques hauran de col·laborar amb ell la Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital de les Administracions Públiques, totes les Unitats responsables d'accessibilitat, tots els actors implicats en les diferents activitats de revisió de l'accessibilitat, procediment de reclamació, promoció i conscienciació, formació, i coordinació previstes en el RD 1112/2018.

Per a la definició dels models, condicionants i procediments que permetin conèixer regularment i informar sobre aquestes matèries, el Ministeri de Assumptes Econòmics i Transformació Digital podrà comptar amb la participació de:

  • La Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital de les Administracions Públiques.
  • Els òrgans de coordinació en matèria de tecnologies de la informació de l'Administració General de l'Estat previstos en el Reial decret 806/2014, de 19 de setembre.
  • La Comissió Sectorial d'Administració Electrònica establerta en la disposició addicional novena de la Llei 40/2015, de 2 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • El Comitè Tècnic Estatal De l'Administració Judicial Electrònica establert en l'article 44 de la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia.

Seguiment i presentació d'informes en el primer període 2020-2021

Seguiment i presentació d'informes en el primer període 2020-2021

Seguiment i presentació d'informes des del 2022 d'ara endavant

Seguiment i presentació d'informes des del 2022 d'ara endavant

0 Comentaris

No hi ha comentaris