accesskey_mod_content

Aplicacions per a la Gestió Interna de les Unitats

Les múltiples unitats administratives i unitats TIC de les diferents administracions públiques tenen necessitats semblants que satisfer.

S'engloba sota aquest epígraf un conjunt de solucions útils per a la gestió interna de les unitats, tant de les secretaries com de les unitats TIC.

  • Gestió d'Incidències - Pandora . Eina corporativa per a l'alta, gestió i seguiment de les incidències informàtiques, tant a nivell de les diverses aplicacions posades a la disposició de les diferents unitats, com tot allò relacionat amb equips informàtics, programari ofimàtic, comunicacions de veu i dades, etc.
  • Gestió d'Inventari . Aplicació per a gestió de material inventariable. Permet la gestió de l'inventari  informàtic i no informàtic, com per exemple el d'oficialía
  • Petició de Material - PeMat . Aplicació per a la gestió de les peticions de material: d'escriptori, d'arxiu, informàtic, etc. dins de la un organisme, així com el control de l'ús del mateix.
  • Registre de Recursos Administratius. Aplicació de gestió per a la unitat responsable del registre, gestió i seguiment dels Recursos Administratius.

0 Comentaris

No hi ha comentaris

 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats

Destacats