accesskey_mod_content

Vídeos divulgativos sobre a PID

Nesta sección recóllense diferentes vídeos que explican de maneira sinxela e didáctica en que consiste a Plataforma de Intermediación de Datos, así como as solucións técnicas das que a Secretaría Xeral de Administración Dixital prové ás diferentes AA.PP. para que poidan ofrecer con total garantía os servizos de verificación e consulta de datos.

Vídeos divulgativos sobre a PID elaborados pola SGAD

  • Vídeo sobre as solucións técnicas da Plataforma de Intermediación de Datos. Este vídeo mostra a resposta técnica que a SGAD dá á iniciativa da UE Single Dixital Gateway para que os cidadáns non teñan que presentar varias veces os mesmos papeis nos seus trámites ante as AA.PP.
  • Vídeo sobre os principais beneficios da Plataforma de Intermediación de Datos. Este vídeo aborda as vantaxes que os servizos de verificación e consulta de datos teñen tanto para cidadáns como para as AA.PP.
  • Vídeo sobre o cliente lixeiro da Plataforma de Intermediación de Datos. Este vídeo mostra a aplicación a través da cal as AA.PP. poden consultar con todas as garantías, grazas a un amplo conxunto de funcionalidades (xa sexan instaladas ou na nube), os datos dispoñibles de cada cidadán.
  • Vídeo sobre o portfolio de solucións SCSP. Este vídeo mostra o conxunto de solucións tecnolóxicas da Administración Dixital que permiten consultar os servizos da Plataforma de Intercambio de Datos: un cliente lixeiro, un recubrimento, o emisor e unha ferramenta de administración.
  • Vídeo sobre a protección dos datos introducidos na Plataforma de Intermediación de Datos. Este vídeo aborda a cobertura legal da PID e como afecta a protección de datos aos servizos de verificación e cesión destes.
  • Vídeo sobre os roles da Plataforma de Intermediación de Datos. Este vídeo explícanos os roles intervenientes en todo o proceso de intercambio de datos: o cedente e o emisor, por unha banda, e o requirente e o cesionario por outro.