accesskey_mod_content

A Secretar?a Xeneral de Administraci?n Dixital (ata decembro 2016 DTIC) impulsa e coordina o proceso de racionalizaci?n e transformaci?n dixital da Administraci?n Xeral do Estado e traballa co resto de Administraci?ns P?blicas para garantir a interoperabilidade e a eficacia e a eficiencia na prestaci?n dos servizos aos cidad?ns e empresas.

O Cat?logo de Servizos de Administraci?n Dixital da SGAD ten como obxecto difundir os servizos com?ns, infraestruturas e outras soluci?ns que se pon a disposici?n das Administraci?ns P?blicas para contribu?r a impulsar o desenvolvemento da Administraci?n Dixital e mellorar os servizos que se ofrecen a cidad?ns e a empresas, ou internamente aos empregados p?blicos.?

Os servizos que se presentan no cat?logo est?n operativos e ampliando as s?as funcionalidades d?? d?a. Moitos deles pux?ronse en marcha coa colaboraci?n de diferentes departamentos ministeriais ou doutras Administraci?ns P?blicas.

Os servizos agr?panse en diferentes categor?as en funci?n do ?mbito funcional ou dos seus caracter?sticas de provisi?n. Estas categor?as son:

  • Impulso da Administraci?n Dixital e de Servizos aos Cidad?ns.
  • Gesti?n interna.
  • Infraestruturas.
  • Regulaci?n, gu?as e informes relevantes.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Ligaz?ns relacionadas