accesskey_mod_content

La Secretaria General d'Administració Digital (fins a desembre 2016 DTIC) impulsa i coordina el procés de racionalització i transformació digital de l'Administració General de l'Estat i treballa amb la resta d'Administracions Públiques per a garantir la interoperabilitat i l'eficàcia i l'eficiència en la prestació dels serveis als ciutadans i empreses.

El Catàleg de Serveis d'Administració Digital de la SGAD té com a objecte difondre els serveis comuns, infraestructures i altres solucions que es posen a la disposició de les Administracions Públiques per a contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital i millorar els serveis que s'ofereixen a ciutadans i a empreses, o internament als empleats públics. 

Els serveis que es presenten en el catàleg estan operatius i ampliant les seues funcionalitats dia a dia. Molts d'ells s'han engegat amb la col·laboració de diferents departaments ministerials o d'altres Administracions Públiques.

Els serveis s'agrupen en diferents categories en funció de l'àmbit funcional o de les seues característiques de provisió. Aquestes categories són:

  • Impuls de l'Administració Digital i de Serveis als Ciutadans.
  • Gestió interna.
  • Infraestructures.
  • Regulació, guies i informes rellevants.
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Enllaços relacionats