accesskey_mod_content

Normas (estándares) e boas prácticas

A política de xestión de documentos electrónicos dunha organización estará baseada en boas prácticas e normas consolidadas a nivel nacional e internacional. Esta sección ofrece ligazóns ás normas e boas prácticas máis relevantes.

UNE-ISO 15489-1:2016

08 novembro 2016

Información e documentación. Xestión documental.

UNE-ISO 15489 (Anulada por UNE-ISO 15489-1:2016)

01 marzo 2006

Información e documentación. Xestión documental.

UNE-ISO/TR 18492:2008 IN

08 outubro 2008

Conservación a longo prazo da información baseada en documentos.

UNE-ISO 30300:2011

28 decembro 2011

Información e documentación. Sistemas de xestión para os documentos. Fundamentos e vocabulario.

UNE-ISO 23081-1:2008

16 xullo 2008

Información e documentación. Procesos de xestión de documentos. Metadatos para a xestión de documentos. Parte 1: Principios.

UNE-ISO/TR 26122:2008 IN

26 novembro 2008

Información e documentación. Análise dos procesos de traballo para a xestión de documentos.

UNE 139803:2012

04 xullo 2012

Requisitos de accesibilidade para contidos na Web