accesskey_mod_content

Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

Validador oficial ENI en el Punt d'Accés General

Per afavorir la implantació dels documents i expedients electrònics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Accés General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament compleix amb els requisits mínims de contingut i format que exigeixen les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Aquest validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administració que estigui en fase d'adaptació a l'ENI comprovar que els resultats que obté compleixen amb la normativa i són compatibles amb els serveis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administració Digital, servint així de referent per a les administracions públiques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servei en línia, a través de serveis web i en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, actualment Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, constitueix una plataforma de serveis horitzontals d'expedient electrònic que permet a les aplicacions client que s'integrin en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'expedient electrònic, document electrònic, catàleg d'estàndards, digitalització de documents, política de signatura i certificats, copiat autèntic i conversió, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVI

Arxivi és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que compleix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxivi proporciona les eines necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxivi de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.

 
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General