accesskey_mod_content

Disposici?ns de creaci?n de sedes electr?nicas en organismos das instituci?ns do Estado e Puntos de Acceso Xerais

Puntos de Acceso Xerais (PAGs)

Punto de Acceso Xeral da Administraci?n Xeral do Estado (PAG)

27 outubro 2014

Orde HAP/1949/2014, de 13 de outubro, pola que se regula o Punto de Acceso Xeral da Administraci?n Xeral do Estado e cr?ase a s?a sede electr?nica.
BOE: n?m. 260, de 27/10/2014

  • Servizos electr?nicos

Sede xudicial electr?nica

16 xu?o 2015

Orde JUS/1126/2015, de 10 de xu?o, pola que se crea a sede xudicial electr?nica correspondente ao ?mbito territorial do Ministerio de Xustiza.
BOE: N?m. 143, de 16/06/2015

  • Servizos electr?nicos

Sedes electr?nicas en organismos das instituci?ns das Estado

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral