accesskey_mod_content

Disposicións de creación de sedes electrónicas en organismos das institucións do Estado e Puntos de Acceso Xerais

Puntos de Acceso Xerais (PAGs)

Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado (PAG)

27 outubro 2014

Orde HAP/1949/2014, do 13 de outubro, pola que se regula o Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado e créase a súa sede electrónica.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014

  • Servizos electrónicos

Sede xudicial electrónica

16 xuño 2015

Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño, pola que se crea a sede xudicial electrónica correspondente ao ámbito territorial do Ministerio de Xustiza.
BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

  • Servizos electrónicos

Sedes electrónicas en organismos das institucións das Estado