accesskey_mod_content

Experiencias e ensinos prácticos da aplicación da Lei 11/2007 e a súa normativa de desenvolvemento


Os relatores desde a administración á que pertencen pasarán a revista ao traballo feito e ás tarefas pendentes para hecer efectivas as previsións da Lei e o Regulamento.

Liña 4: Iniciativas legais e técnicas

Mércores, 7 de abril - Sesión 1 - 16:00 - 18:00 - Auditorio

A Lei 11/2007(Abre en nova xanela) , do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, marca un fito transcendental na construción da Administración pública da sociedade da información en España. A aplicación da Lei 11/2007 e da súa normativa de desenvolvemento, Real Decreto 1671/2009(Abre en nova xanela) , así como os consecuentes servizos tecnolóxicos están a supor unha revolución transcendental e un cambio acelerado no marco de relación dos cidadáns coas Administracións Públicas.Os relatores desde a administración á que pertencen pasarán revista ao traballo feito e ás tarefas pendentes para facer efectivas as previsións da lei e o regulamento, en particular o estado de adaptación dos seus procedementos, debuxando un marco de traballo e de colaboración mutua para os próximos anos. Ver máis(Abre en nova xanela)  

Moderadora:

  • Dª Consolo Rumí Ibáñez. Secretaria de Estado para a Función Pública, Ministerio da Presidencia

Relatores:

  • D. Fernando de Pablo Martín. Director Xeral para o Impulso da Administración Electrónica, Ministerio da Presidencia
  • Dª María Pérez Naranjo. Directora Xeral de Modernización e Innovación dos Servizos Públicos, Consellería de Facenda e Administración Pública
  • D. Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete. Director Xeral de Desenvolvemento de Tecnoloxías da Información, Departamento de Informática do Concello de Madrid
  • D. Fernando Díaz Yubero. Director do Departamento de Organización, Planificación e Relacións Institucionais, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía e Facenda
  • D. Ricardo Cavero Arceiz. Director de Ciencia e Tecnoloxía, Concello de Zaragoza
  • D. Jose Luís Dez Augado. Comisario Xefe da área de Informática. Dirección Xeral da Policía. Ministerio do Interior

Resumo da sesión(Abre en nova xanela)