accesskey_mod_content

A transformación das Administracións mediante as tecnoloxías da información

Logo de Tecnimap 2010

Os relatores debaterán como se pode transformar a Administración mediante a cooperación interadministrativa, a transparencia e o acceso á información pública, así como coa reusabilidad de aplicacións e sistemas, utilizando para iso as tecnoloxías como ferramenta estratéxica

Liña 1: Servizos para os usuarios

Xoves, 8 de abril - Sesión 8 - 12:30 - 14:30 - Sala A

As Administracións Públicas áchanse inmersas nun profundo proceso de transformación que se encamiña cara a un novo modelo de xestión pública. Atopámonos ante un escenario en permanente mutación, no cal a Administración Pública está chamada a desempeñar un labor fundamental de acompañamento ao desenvolvemento económico e social do ámbito no que se desenvolve; por iso, as súas respostas deben ser máis innovadoras e creativas que nunca para favorecer non só o éxito senón tamén o seu impulso, evitando a paralización da sociedade á que serven.Os relatores debaterán como se pode transformar a Administración mediante a cooperación interadministrativa, a transparencia e o acceso á información pública, así como coa reusabilidad de aplicacións e sistemas, utilizando para iso as tecnoloxías como ferramenta estratéxica. Ver máis

Moderador:

D. Fernando Pérez Sánchez. Director de Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado, Ministerio da Presidencia

Relatores:

D. Diego Muñiz Lovelace. Director Xeral do Servizo Exterior, Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

D. Francisco Javier Aibar Bernad. Director Xeral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Ministerio de Traballo e Inmigración

D. Felipe Amores Molero. Director de Sistemas de Información. Fabrica Nacional de Moeda e Timbre

D. Tomás Rios Rull. Director Xeral de Telecomunicacións e Novas Tecnoloxías, Goberno de Canarias

D. Aitor Cubo Contreras. Director da División de Sistemas de Información, Ministerio de Política Territorial


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)