accesskey_mod_content

O reto do expediente electrónico: un cambio de escala e unha escala de cambios

Logo Tecnimap 2010

A Lei 11/2007 e o Real Decreto 1671/2009 de desenvolvemento parcial da este Lei establecen as características e condicións do documento e expediente electrónico. O desenvolvemento específico de ambos os conceptos e a súa normalización no marco das Administracións Públicas contribuirá a creación dunha administración electrónica plena e sen fronteiras

Liña 4: Iniciativas legais e técnicas

Xoves, 8 de abril - Sesión 12 - 16:00 - 18:00 - Sala B

Ata fai relativamente pouco tempo as leis habilitaban á Administración, con carácter facultativo, para poder facer trámites por medios telemáticos, e por tanto estaba en mans das AAPP e das empresas o utilizalos ou non.

Hoxe en día, non só se habilita, senón que hai normas de obrigado cumprimento para a Administración:

  1. Lei de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos (LAECSP)
  2. Lei de Impulso da Sociedade da Información (LISI)
  3. Lei de Contratos do Sector Público (LCSP).


Ademais contamos con sistemas de firma electrónica e DNIe como elemento crave na xeración de e-documentos.

A Lei 11/2007 e o Real Decreto 1671/2009 de desenvolvemento parcial da este Lei establecen as características e condicións do documento e expediente electrónico. O desenvolvemento específico de ambos os conceptos e a súa normalización no marco das Administracións Públicas contribuirá a creación dunha administración electrónica plena e sen fronteiras. Ver máis(Abre en nova xanela)

Moderador:

D. Ignacio M. González García. Director do Departamento de Informática Tributaria, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía e Facenda

Relatores:

  • D. Eladio Quintanilla Vermello. Xerente de Informática da Seguridade Social, Ministerio de Traballo e Inmigración
  • D. Sebastián MurielFerreiro . Director Xeral da Entidade Pública Empresarial Rede.es, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
  • D. Santiago García Branco. Director Xeral de Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica, Goberno de Cantabria
  • D. Alfonso Castro Martínez. Subdirector Xeral de Aplicacións de Aduanas e Recadación, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía e Facenda
  • D. Carlos A. Maza Frechín. Subdirector Xeral de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
  • D. Juan Carlos Garcés Pérez. Xefe de Área de Informática Xudicial, Consello Xeral do Poder Xudicial


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)