accesskey_mod_content

As Redes sociais e a Administración electrónica

Logo de Tecnimap 2010

Nesta sesión desenvólvese o concepto de Open Government e faise fincapé nas actuais ferramentas en rede que facilitan as relacións electrónicas, sempre desde o diálogo constante, o debate e a mellora constante

Liña 1: Servizos para os usuarios

Xoves, 8 de abril - Sesión 10 - 16:00 - 18:00 - Auditorio

A administración aberta (Open Government) é unha Administración na que priman as relacións cos cidadáns e o contacto directo con eles, facéndose máis transparente, participativa e colaborativa.

Unha Administración aberta escoita aos cidadáns e ten en conta as súas opinións, o mesmo fai con outras administracións, compartindo información e coñecemento. Asume a apertura de datos en liña, asegura a calidade e obxectividade da información e leva consigo un cambio cultural baseado principalmente no principio de participación cidadá.

Cada vez máis a Administración debe ir abríndose cara ás redes sociais da blogosfera, tales como facebook, twitter, flickr e youtube, entre outras. A Administración debe ter presenza alí onde están os seus potenciais clientes.

Nesta sesión desenvólvese o concepto de Open Government e faise fincapé nas actuais ferramentas en rede que facilitan as relacións electrónicas, sempre desde o diálogo constante, o debate e a mellora constante.

A administración aberta (Open Government) é unha Administración na que priman as relacións cos cidadáns e o contacto directo con eles, facéndose máis transparente, participativa e colaborativa.

Unha Administración aberta escoita aos cidadáns e ten en conta as súas opinións, o mesmo fai con outras administracións, compartindo información e coñecemento. Asume a apertura de datos en liña, asegura a calidade e obxectividade da información e leva consigo un cambio cultural baseado principalmente no principio de participación cidadá.

Cada vez máis a Administración debe ir abríndose cara ás redes sociais da blogosfera, tales como facebook, twitter, flickr e youtube, entre outras. A Administración debe ter presenza alí onde están os seus potenciais clientes.

Nesta sesión desenvólvese o concepto de Open Government e faise fincapé nas actuais ferramentas en rede que facilitan as relacións electrónicas, sempre desde o diálogo constante, o debate e a mellora constante. Ver máis

Moderador:

D. Iñaki Ortiz Sánchez, Director de Innovación e Administración Electrónica, Departamento de Xustiza e Administración Pública, Viceconsejería de Administración Pública, Goberno Vasco

Relatores:

  • D. Rafael Chamorro Marín. Director da Oficina Española de Turismo en Oslo
  • D. Alberto Ortiz de Zárate Terceiro. Director de Atención Cidadá , Departamento de Xustiza e Administración Pública, Goberno Vasco
  • D. Ignacio Celaya Pérez. Director Xeral de Participación Cidadá, Goberno de Aragón
  • D. Marc Garriga Portolà. Web Analytics Manager, Concello de Barcelona
  • Dª Idoia Chairo Abril. Xefa de Estudos, Documentación e Biblioteca, Defensor do Pobo do País Vasco


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)