accesskey_mod_content

Acceso electrónico: e-inclusión e usabilidade

Logo de Tecnimap 2010

A Conferencia Ministerial de Riga de xuño de 2006 e a Iniciativa Europea i2010 para a inclusión dixital son as políticas europeas máis importantes nas áreas de e-inclusión e accesibilidade

Liña 4: Iniciativas legais e técnicas

Venres, 9 de abril - Sesión 15 - 9:30 - 11:30 - Sala B

A Conferencia Ministerial de Riga de xuño de 2006 e a Iniciativa Europea i2010 para a inclusión dixital son as políticas europeas máis importantes nas áreas de e-inclusión e accesibilidade.

Os principios nos que se basean parten da idea de que a sociedade da información e por tanto a administración electrónica é para todos, non podendo existir fendas dixitais que afecten á cohesión e á prosperidade en Europa. Incrementar o uso de Internet entre a poboación, aumentar a cobertura de banda larga, impulsar a alfabetización dixital e garantir as directrices de accesibilidade a contidos web son os principios reitores desta política.

Os participantes debaterán sobre iniciativas exitosas neste campo, intercambiarán coñecementos e porán o acento nos factores crave para o éxito ou fracaso dos proxectos. Ver máis(Abre en nova xanela)

Moderadora:

Dª Consolo Sánchez Naranjo. Subsecretaria, Ministerio de Sanidade e Política Social

Relatores:

  • D. Juan Carlos Ramiro Igrexas. Director Xeral de Coordinación de Políticas Sectoriais sobre a Discapacidade, Ministerio de Sanidade e Política Social
  • D. Víctor M. Izquierdo Loyola. Director Xeral, Instituto Nacional de Tecnoloxías da Comunicación (INTECO), Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
  • D. Jesús García Marcos. Subdirector Xeral de Tecnoloxías da Información, Ministerio de Sanidade e Política Social
  • Dª Pilar Polo Sanz. Xerente de Sanidade, Entidade Pública Empresarial Rede.es, Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
  • Dª Montserrat Ginés Rufí. Directora Xeral de Fundación Esplai


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)