accesskey_mod_content

A aprobación do Lei 11/2007(Abre en nova xanela) de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, abre novas oportunidades para mellorar os servizos públicos e para desenvolver a Administración Electrónica en España. O desenvolvemento da Lei comporta tamén novos retos e require de novas aproximacións á forma en que se prestan os servizos públicos por parte de todas as Administracións Públicas. O obxectivo desta liña de traballo é pór en común as actuacións que cada Administración está a levar a cabo e como se expón o desenvolvemento da Lei nos próximos anos nos seus ámbitos de actuación. Os temas para as comunicacións neste apartado son:

1. Experiencias e proxectos que permiten dar cumprimento á Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

1.1. Aproximacións á Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos desde as Administracións Públicas
1.2. Esquemas de cooperación e interoperatividade entre Administracións Públicas
1.3. Converxencia Dixital e Cooperación na Construción de Servizos Públicos
1.4. Estratexias e Plans de Desenvolvemento  

No apartado de solucións de Administración Electrónica englóbanse os diferentes instrumentos que serven para desenvolver e implementar a administración electrónica. Os temas para as comunicacións deste apartado de solucións son:

2. Solucións de Administración Electrónica:

2.1. Portais de prestación de servizos: da información á xestión
2.2. Web 2.0 e administración electrónica
2.3. Inclusión social e participación cidadá
2.4. Infraestruturas e servizos comúns para o desenvolvemento da Administración electrónica
2.5. Xestión electrónica dos procedementos e servizos: da cultura do documento á cultura da información

No terceiro bloque relativo ás tecnoloxías para o desenvolvemento da Administración Electrónica agrúpanse o conxunto de plataformas, metodoloxías, estándares e sistemas que serven de base e soporte para á construción dos servizos públicos electrónicos. Os temas para as comunicacións deste apartado de tecnoloxía son:

Enlaces RelacionadosLigazóns Relacionadas