accesskey_mod_content

Administración electrónica nas Comunidades Autónomas (CCAA): informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE)

 • Outros títulos anteriores deste informe:

 • Resultados CAE (ano do cuestionario CAE): A Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas

 • Resultados do CAE, (ano do informe)

 • Realízase como publicación oficial desde o ano 2013 –ano en que se publica o Informe CAE-2011–. Os informes anteriores –CAE-2005 e sucesivos publicáronse unicamente no portal institucional. 

 • Descrición, metodoloxía, informes e documentación complementaria en: OBSAE • Informe Administración Electrónica nas CCAA

A administración electrónica nas Comunidades Autónomas: Informe CAE 2018

01 novembro 2018

Informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) 2018.  Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), [coa colaboración do grupo “Observatorio, Indicadores e Medidascreado no marco da Comisión Sectorial de Administración Electrónica].
Edita: © Ministerio de Política Territorial e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación, novembro de 2018.- 1 ficheiro PDF de 56 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 169-18-140-0

 • NOTA: Nesta edición preséntanse os resultados da toma de datos levada a cabo en 2018, con data de referencia 31 de decembro de 2017, (sobre o Cuestionario CAE-2017)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

A administración electrónica nas Comunidades Autónomas: Informe CAE-2014

01 xullo 2016

Informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE-2014). Elaborado por: grupo “Observatorio, Indicadores e Medidas” creado no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica*. Coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, maio de 2016, corrección de erratas xullo de 2016.- 1 pdf de 72 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 630-16-033-0

A administración electrónica nas Comunidades Autónomas: Informe CAE-2013

01 decembro 2014

Informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE-2013). Elaborado por: grupo “Observatorio, Indicadores e Medidas” creado no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica.
Coordinación de contidos: Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).
Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2014 .- 1 pdf de 74 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO (PDF): 630-14-240-4

 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

A administración electrónica nas Comunidades Autónomas: Informe CAE-2012

01 decembro 2013

Informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE-2012). Elaborado por: grupo “Observatorio, Indicadores e Medidas” creado no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica ; coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica (DGMAPIAE). Edita:© Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. S.X.T. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións. Centro de Publicacións, decembro de 2013 .- 1 pdf de 94 p. impresas. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-183-5

 • NOTA: os resultados da toma de datos levada a cabo en 2013, con data de referencia 31 de decembro de 2012, (sobre o Cuestionario CAE-2012).

 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

A administración electrónica nas Comunidades Autónomas: Informe CAE-2011

01 xuño 2013

informe de resultados do Cuestionario de Administración Electrónica (CAE-2011). Elaborado por: Grupo Observatorio da Administración Electrónica das Comunidades Autónomas creado no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica; coordinación de contidos: Dirección Xeral de Modernización Administrativa, Procedementos e Impulso da Administración Electrónica. Edita: © Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Secretaría Xeral Técnica. Subdirección Xeral de Información, Documentación e Publicacións, xuño de 2013.- 1 PDF de 86 p. Colección: administración electrónica. NIPO: 630-13-108-8 

 • NOTA: Nesta edición preséntanse os resultados da toma de datos levada a cabo en 2012-2013, con data de referencia 31 de decembro de 2011 (Cuestionario CAE-2011). 

 • Cooperación interadministrativa
 • Observatorio de Administración Electrónica

Informes CAE publicados unicamente no portal institucional

Resultados (CAE-2010): A Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas

04 xuño 2012

Coñecido tamén como: Informe CAE 2010 (Cuestionario CAE-2010, datos recolleitos e elaborados en 2011).

 • NOTA: Informe de Resultados sobre o cuestionario CAE de 2010. Nesta edición preséntanse os resultados da toma de datos levada a cabo en 2011, con data de referencia 31 de decembro de 2010, excepto para o apartados II.1 e II.2 (sedes/portais e servizos electrónicos) que terá data de referencia o 31 de outubro de 2011. [Publícase este informe no portal institucional en 2012].

Resultados (CAE-2009): A Administración Electrónica nas Comunidades Autónomas

29 outubro 2010

Coñecido tamén como: Informe CAE 2009 (Cuestionario CAE-2009, datos recolleitos e elaborados en 2010).

 • NOTA:  [Informe de Resultados sobre o cuestionario CAE de 2009]. Nesta edición preséntanse os resultados da toma de datos levada a cabo en 2010 (sobre o cuestionario CAE 2009).

 • Outubro 2010,  [publicado na web institucional en 2010].

Resultados (CAE-2008): A administración electrónica nas Comunidades Autónomas

24 marzo 2010

Coñecido tamén como: Informe CAE 2008 (Cuestionario CAE-2008, datos recolleitos e elaborados en 2009).

 • NOTA: Informe de Resultados sobre o cuestionario CAE de 2008. Toma de datos entre o 16 de marzo e o 9 de outubro de 2009. Publícase no ano 2010.

Resultados (CAE-2007): A administración electrónica nas Comunidades Autónomas

28 xaneiro 2009

 • Coñecido tamén como: Informe CAE 2007 (Cuestionario CAE-2007, datos recolleitos e elaborados en 2008).

 • NOTA: trátase da cuarta toma de datos do informe CAE levada a cabo entre o 15 de maio e o 30 de outubro de 2008. Os datos fan referencia ao estado das CCAA a data do 31 de decembro de 2007.

 • O Informe de Resultados é sobre o cuestionario CAE de 2007 ( e a partir de agora ponse no título a data do Cuestioario).
  Publícase na web do Consello Superior de Administración Electrónica (CSAE) a principios do 2009.

Resultados do CAE 2007 (Informe de 2007)

14 abril 2008

Coñecido tamén como: Informe CAE 2006 (Cuestionario CAE-2006, datos recolleitos  en 2007).
[Realizado por]: Observatorio de Administración Electrónica (OAE)

 • NOTA: Neste documento preséntanse os resultados da terceira toma de datos, levada a cabo entre o 15 de maio e o 30 de outubro de 2007.

Resultados do CAE 2006 (Informe de 2006)

06 marzo 2007

Coñecido tamén como: Informe CAE 2005 (Cuestionario CAE-2005, datos recolleitos en 2006)

Realizado no marco do grupo Observatorio da Administración Electrónica das Comunidades Autónomas créase no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica dependente da Conferencia Sectorial de Administración Pública. No grupo participan todas as Comunidades Autónomas e o Ministerio de Administracións Públicas estando coordinado pola Generalitat Valenciana.

 • Como resultado dos traballos levados a cabo ata a data logrouse acordar un grupo de indicadores e elaborouse un cuestionario (Cuestionario de Administración Electrónica-CAE)

 • Neste documento preséntanse os resultados da segunda toma de datos, levada a cabo entre o 15 de maio e o 15 de setembro de 2006. Este informe CAE publícase no portal institucional no ano 2007.

Resultados do CAE 2005 (Informe de 2005)

05 abril 2006

 • Coñecido tamén como: Informe CAE 2004 (Cuestionario CAE-2004, datos recolleitos en 2005)

 • Realizado polo grupo Observatorio da Administración Electrónica das Comunidades Autónomas que se crea no marco do Comité Sectorial de Administración Electrónica dependente da Conferencia Sectorial de Administración Pública. Este grupo está coordinado pola Generalitat Valenciana.

 • NOTA: No documento Resultados CAE 2005 preséntanse os resultados da primeira toma de datos levada a cabo entre o 15 de maio e 15 de setembro de 2005 sobre o cuestionario que se chamou: Cuestionario de Administración Electrónica (CAE) e que se validou nunha enquisa piloto levada a cabo a finais de 2004 .

 • Este é o primeiro informe CAE publicado –no ano 2006–  no portal do Consello Superior de Administración Electrónica.