accesskey_mod_content

AEVAL

Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos (AEVAL) quedou constituída no 1 de xaneiro de 2007 co obxectivo de promover a cultura de avaliación e de calidade dos servizos.

Informes de Percepción da Calidade dos Servizos Públicos

Son informes  –de periodicidade a miúdo anual–, referidos a a calidade dos servizos públicos. Analízanse en detalle as opinións e hábitos dos cidadáns en relación cos servizos públicos de carácter administrativo e coa administración electrónica.

Estabilidade e melloría nos servizos públicos (2016)

01 xaneiro 2016

Realiza: Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos (AEVAL).- Edita: Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, AEVAL. Colección "Informes" ; xaneiro de 2016. NIPO: 632-16-003-0

 • NOTA: Como outros anos, tamén se analizan en detalle as opinións e hábitos dos cidadáns en relación cos servizos públicos de carácter administrativo e coa administración electrónica. Por último, estúdase nesta ocasión a percepción cidadá acerca da implementación da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

 • Cidadán
 • Goberno aberto
 • Servizos electrónicos

Calidade e sustentabilidade dos servizos públicos (2015)

01 xaneiro 2015

Publicado en xaneiro de 2015.- NIPO: 632-15-001-5

 • NOTA: Outro dos aspectos destacados no Informe é que os servizos administrativos, tanto presenciais como electrónicos, seguen sendo ben valorados polos cidadáns. A canle presencial é aínda o preferido, aínda que continúa o aumento na utilización da administración electrónica. Ademais, en 2014 rompe a tendencia á estabilización no uso da e-administración.

 • Cidadán
 • Goberno aberto
 • Servizos electrónicos

Calidade dos Servizos Públicos e as actitudes dos cidadáns cara ás medidas modernizadoras da Administración Pública (2013)

01 xuño 2013

Publicado en xuño de 2013.- NIPO: 632-13-010-2

 • NOTA:  Neste documento analízase a evolución ata o ano 2012 da satisfacción dos españois respecto de distintas políticas e servizos públicos e a súa opinión sobre o gasto público nos mesmos. Ademais, na segunda parte deste traballo, estúdanse con especial atención as opinións e hábitos dos cidadáns en relación cos servizos públicos de carácter administrativo e, en particular, coa administración electrónica.

A importancia dos servizos públicos no benestar dos cidadáns (2012)

01 maio 2013

Publicado en maio de 2013.- NIPO: 6632-13-008-4

 • NOTA: O presente informe realízase sobre a base da información obtida a partir do estudo Calidade dos Servizos Públicos, realizado por AEVAL en colaboración co CIS e cuxo traballo de campo realizouse no ano 2011. Este informe continúa a serie iniciada en 2009 polo Observatorio da Calidade dos Servizos Públicos de AEVAL.

Informe sobre a percepción social dos Servizos Públicos en España (1985-2008)

01 decembro 2009

Publicado en decembro de 2009.- NIPO: 012-09-016-4.

 • NOTA: Nun Estado democrático os servizos son de e para a cidadanía. Á esixencia de eficacia, eficiencia e equidade na prestación de servizos públicos debe engadirse a lexitimidade de exercicio. Por esta razón xa hai anos que se utilizan estudos de opinión para avaliar o impacto das políticas públicas, sendo unha actividade non só desexable senón que é preciso impulsar desde as organizacións públicas.

Percepción cidadá do funcionamento dos servizos públicos (2006)

01 xullo 2007

Unha valoración dos resultados da enquisa conxunta do C.I.S. e a Axencia de Avaliación e Calidade. Publicado [xullo de 2007].- NIPO: 331-07-018-6 (Papeis 5/2017)

 • NOTA: trátase do primeiro dos informes desta serie de Informes de Percepción da Calidade dos Servizos Públicos. 

Papeis de avaliación e calidade

Selección de publicacións desta serie: Papeis de avaliación (Abre en nova xanela)

Manual internacional do Modelo de Custos Estándar: unha tradución do International Standard Cost Model (2007)

01 abril 2007

Departamento Avaliación AEVAL-Abril-2007. -  1 PDF de 81 p. (Papeis de Avaliación nº 6. Serie Papeis 6/2007).- NIPO: 331-07-018-6

 • NOTA: A tradución do presente manual realizouse baixo a dirección do Departamento de Avaliación da AEVAL, contando coa autorización da Rede Internacional da Metodoloxía de Custos Estándar. O orixinal en inglés desta manual, publicado en agosto de 2004, está dispoñible na páxina web da Rede Internacional (www.administrataive-burdens.com)   

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas