accesskey_mod_content

Asociacións, fundacións, empresas

Asociacións, fundacións, empresas españolas que publican estudos e informes de interese para a economía e a administración dixital.

AENOR • UNE

Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR)

Esta asociación creada en 1986, procedeu en 2017 a realizar un desdobramento das súas actividades polo cal UNE, asociación sen fins lucrativos, desenvolve a actividade de Normalización e Cooperacion. E pola súa banda, AENOR, entidade mercantil, traballa nos ámbitos da avaliación da conformidade e actividades asociadas, como a formación ou a venda de publicacións.

AMETIC

Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnoloxías da Información, Telecomunicacións e Contidos Dixitais (AMETIC)

Realiza publicacións de diversa índole que reflicten o negocio do sector TIC.
Datos de mercado de tecnoloxías tecnoloxías da información en España (2016)(Abre en nova xanela) tamén é coñecida a publicación de datos sobre hipersector TIC e contidos dixitais en España.

ASTIC

Asociación Profesional de Corpos Superiores de Sistemas e Tecnoloxías da Información das Administracións Públicas (ASTIC)

Realiza desde o ano 1996 a revista Boletic(Abre en nova xanela) onde se recollen mellores prácticas no referido a administración dixital.

ATIAL

Asociación de Técnicos de Informática da Administración Local (ATIAL)

Esta asociación que nace desde a Comunitat Valenciana ten o ánimo de potenciar o intercambio de experiencias e a concreción de sinerxias entre persoal relacionado coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) nas Administracións Locais.

AUI

Asociación de Usuarios de Internet (AUI)

A súa finalidade promover o bo uso de Internet na chamada Sociedade da Información.
Protexer e defender os intereses e os dereitos dos Usuarios de Internet e das Novas Tecnoloxías.
Parcipación no día mundial de internet. Tamén promoven premios ás mellores prácticas.

AUTELSI

CENTAC

Centro Nacional de Tecnoloxías da Accesibilidade (CENTAC)

Realiza estudos de accesibilidade colaborando con organismos públicos.

Organiza o Congreso Nacional CENTAC de Tecnoloxías da Accesibilidade.

  • Accesibilidade

CEOE

Confederación Española de Organizacións Empresariais (CEOE)

A CEOE integra con carácter voluntario a dous millóns de empresas e autónomos de todos os sectores de actividade, que se vinculan a CEOE a través de máis de asociacións de base.

Club de Innovación

DIXITAIS

Asociación Española para a Dixitalización (DIXITAIS)

Patronal do sector da tecnoloxía e innovación dixital en España. O obxectivo de Dixitais é impulsar a transformación dixital global e real de cidadáns, empresas e administración pública.

Fundación COTEC

Fundación COTEC

A Fundación Cotec para a innovación é unha organización privada sen ánimo de lucro cuxa misión é promover a innovación como motor de desenvolvemento económico e social.

Realiza entre outras publicacións o Informe Cotec (Abre en nova xanela) que reflicte a situación do I+D+i en España, a través da análise dos principais indicadores nacionais, autonómicos e internacionais

Fundación ONCE • Discapnet

Discapnet

Discapnet, o Portal das persoas con discapacidade é unha iniciativa para fomentar a integración social e laboral das persoas con discapacidade, con patrocinio de a  Fundación ONCE(Abre en nova xanela) .

Realiza publicacións da serie: Informes de Infoaccesibilidad desde o Observatorio da Accesibilidade TIC.

  • Accesibilidade

Fundación Orange

Fundación PwC España

Fundación PwC España

Na Cátedra xurídica PWC-IE Sector público realizáronse estudo como: A administración electrónica: mito ou realidade para os cidadáns do século XXI? (2010)

Fundación Telefónica

Fundación Vodafone

Socinfo Dixital

Socinfo Dixital

O portal Socinfo Dixital está dirixido por Revístaa Sociedade da Información Dixital. Esta revista promove seminarios vinculados ao mundo das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na Administración Pública. O seu obxectivo é fomentar o intercambio de experiencias e boas prácticas entre responsables TIC do sector público e privado con capacidade de decisión, prospección tecnolóxica e definición estratéxica.

Enlaces relacionadosLigazóns relacionadas