accesskey_mod_content

Associacions, fundacions, empreses

Associacions, fundacions, empreses espanyoles que publiquen estudis i informes d'interès per a l'economia i l'administració digital.

AENOR • UNEIX

Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR)

Aquesta associació creada en 1986, ha procedit en 2017 a realitzar un desdoblament de les seves activitats pel qual UNEIX, associació sense finalitats lucratives, desenvolupa l'activitat de Normalització i Cooperacion. I per la seva banda, AENOR, entitat mercantil, treballa en els àmbits de l'avaluació de la conformitat i activitats associades, com la formació o la venda de publicacions.

AMETIC

Associació d'empreses d'Electrònica, Tecnologies de la Informació, Telecomunicacions i Continguts Digitals (AMETIC)

Realitza publicacions de diversa índole que reflecteixen el negoci del sector TIC.
Dades de mercat de tecnologies de la informació a Espanya (2016)(Obre en nova finestra) també és coneguda la publicació de dades sobre hipersector TIC i continguts digitals a Espanya.

ASTIC

Associació Professional de Cossos Superiors de Sistemes i Tecnologies de la Informació de les Administracions Públiques (ASTIC)

Realitza des de l'any 1996 la revista Boletic(Obre en nova finestra) on es recullen millors pràctiques en el referit a administració digital.

ATIAL

Associació de Tècnics d'Informàtica de l'Administració Local (ATIAL)

Aquesta associació que neix des de la Comunitat Valenciana té l'ànim de potenciar l'intercanvi d'experiències i la concreció de sinergies entre personal relacionat amb les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en les Administracions Locals.

AUI

Associació d'Usuaris d'Internet (AUI)

La seva finalitat promoure el bon ús d'Internet en l'anomenada Societat de la Informació.
Protegir i defensar els interessos i els drets dels Usuaris d'Internet i de les Noves Tecnologies.
Parcipación en el dia mundial d'internet. També promouen premis a les millors pràctiques.

AUTELSI

CENTAC

Centre Nacional de Tecnologies de l'Accessibilitat (CENTAC)

Realitza estudis d'accessibilitat col·laborant amb organismes públics.

Organitza el Congrés Nacional CENTAC de Tecnologies de l'Accessibilitat.

  • Accessibilitat

CEOE

Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE)

La CEOE integra amb caràcter voluntari a dos milions d'empreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, que es vinculen a CEOE a través de més d'associacions de base.

Club d'Innovació

DIGITALS

Associació Espanyola per a la Digitalització (DIGITALS)

Patronal del sector de la tecnologia i innovació digital a Espanya. L'objectiu de Digitals és impulsar la transformació digital global i real de ciutadans, empreses i administració pública.

Fundació COTEC

Fundació COTEC

La Fundació Cotec per a la innovació és una organització privada sense ànim de lucre la missió del qual és promoure la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social.

Realitza entre altres publicacions l'Informe Informi Cotec (Obre en nova finestra) que reflecteix la situació de la R+D+I a Espanya, a través de l'anàlisi dels principals indicadors nacionals, autonòmics i internacionals

Fundació ONZE • Discapnet

Discapnet

Discapnet, el Portal de les persones amb discapacitat és una iniciativa per fomentar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, amb patrocini de la  Fundació ONZE(Obre en nova finestra) .

Realitza publicacions de la sèrie: Informes d'Infoaccesibilidad des de el Observatori de l'Accessibilitat TIC.

  • Accessibilitat

Fundació Orange

Fundació PwC Espanya

Fundació PwC Espanya

En la Càtedra jurídica PWC-IE Sector públic s'han realitzat estudi com: L'administració electrònica: mite o realitat per als ciutadans del segle XXI? (2010)

Fundació Telefònica

Fundació Vodafone

Socinfo Digital

Socinfo Digital

El portal Socinfo Digital està dirigit per la Revesteixi Societat de la Informació Digital. Aquesta revista promou seminaris vinculats al món de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració Pública. El seu objectiu és fomentar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre responsables TIC del sector públic i privat amb capacitat de decisió, prospecció tecnològica i definició estratègica.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats