accesskey_mod_content

Planes estrat?gicos en el ?mbito de la Uni?n Europea

Pla d'Acci?n sobre Administraci?n Electr?nica de la UE 2016-2020

19 abril 2016

Anunciat per la?Estrat?gia per a un Mercat Digital per a Europa, COM(2015) 192 final (PDF en castell?)(Obre en nova finestra) es publica ?promogut per la Comisi?n Europea, Direcci?n General de Xarxes de Comunicaci?n, Contingut i Tecnolog?as, en 19 d'abril de 2016? l'anomenat: Pla d'Acci?n sobre Administraci?n Electr?nica de la UE 2016-2020: Accelerar la transformaci?n digital de l'administraci?n, COM(2016) 179 final (PDF en castell?)(Obre en nova finestra) , = eGovernment Action Pla 2016-2020: Accelerating the digital transformation of government COM (2016) 179 final (PDF en ingl?s) (Obre en nova finestra)

 • NOTA: El Pla d'Acci?n d'administraci?n electr?nica 2016-2020 es?ala 3 grans prioritats i introdueix 20 mesures per modernitzar les administracions p?blicas, aconseguir el Mercat ?nico Digital, i implicar m?s als ciutadans i les empreses en la prestaci?n de serveis d'alta qualitat, as? com l'actualizaci?n del Marc Europeu d'Interoperabilitat, disponible des de mar? de 2017.
  Posteriorment, la Declaraci?n ministerial d'administraci?n electr?nica de Tallin (PDF en castell?)(Obre en nova finestra) ?octubre de 2017? ha vingut a refor?ar el comprom?s amb els principis del citat Pla d'Acci?n, particularment dels seg?ents: digital per defecte, inclusi?n i accessibilitat, principi de solament una vegada, confian?a i seguretat, obertura i transpar?ncia i interoperabilitat per defecte.

 • Serveis electr?nicos

Mercat ?nico Digital

06 maig 2015

Publicat el document al maig de 2015:? Una estrat?gia per al Mercat ?nico Digital d'Europa COM (2015) 192 final (PDF en castell?)(Obre en nova finestra) = A Digital Single Market Strategy for Europe COM (2015) 192 final (PDF en ingl?s)(Obre en nova finestra)

 • NOTA:?La Comisi?n Europea publica la "Estrat?gia per a un Mercat ?nico Digital per a Europa". Aquesta estrat?gia estableix 16 accions clau que la Comisi?n portar? a cap abans de finals de 2016.
  Es basa en tres pilars: (I) un millor acc?s de consumidors i empreses als b?ns i serveis digitals en tota Europa; (II) la creaci?n de les condicions adequades i la igualtat de condicions perqu? les xarxes digitals i els serveis innovadors puguin florir; (III) maximitzar el potencial de creixement de l'econom?a digital.

 • Comunicat de premsa de la Comisi?n Europea de 06/05/2015 , amb enlla?os d'inter?s.

 • Serveis electr?nicos

Pla d'Acci?n d'Administraci?n Electr?nica per a Europa 2011-2015

15 desembre 2010

Aquest Pla d'Acci?n desenvolupat per la Comisi?n Europea, COM(2010) 743 final. Es public? el 15 de desembre de 2010 coincidint amb la confer?ncia "Lift-Off Towards Open Government"COM(2010) 743 final :?Pla d'Acci?n Europeu sobre Administraci?n electr?nica: 2011-2015: Aprofitament de les TIC per promoure una administraci?n p?blica intel?ligent, sostenible i innovadora (PDF en castell?) (Obre en nova finestra)

COM(2010) 743 final :?The European eGovernment Action Pla 2011-2015 : harnessing ICT to promote smart, sustainable & innovative Government (PDF en ingl?s)(Obre en nova finestra) ?

Informaci?n complement?ria:

 • Serveis electr?nicos
Punt d'Acc?s General
Punt d'Acc?s General