accesskey_mod_content

Planes estratègics en l'àmbit de la Unió Europea

Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020

19 abril 2016

Anunciat per l'Estratègia Estratègia per a un Mercat Digital per a Europa, COM(2015) 192 final (PDF)(Obre en nova finestra) l'anomenat:

 • Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020: Accelerar la transformació digital de l'administració, promogut per la Comissió Europea, Direcció general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies, publicat en 19 d'abril de 2016: COM (2016) 179 final (PDF)(Obre en nova finestra)

 • eGovernment Action Pla 2016-2020 Accelerating the digital transformation of government COM (2016) 179 final (PDF) (Obre en nova finestra)

 • NOTA: El Pla d'Acció d'administració electrònica 2016-2020 formula una visió:
  " En 2020 a tot tardar, les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió Europea haurien de ser obertes, eficients i integradores, i prestar serveis públics digitals sense fronteres, personalitzats, fàcils d'utilitzar i d'extrem a extrem a tots els ciutadans i empreses de la UE [...]". Assenyala 3 grans prioritats i introdueix 20 mesures per modernitzar les administracions públiques,aconseguir el Mercat Únic Digital, i implicar més als ciutadans i les empreses en la prestació de serveis d'alta qualitat, així com l'actualització del Marc Europeu d'Interoperabilitat, disponible des de març de 2017.

 • Posteriorment, la Declaració ministerial d'administració electrònica de Tallin (PDF)(Obre en nova finestra) –octubre de 12017– ha vingut a reforçar el compromís amb els principis del citat Pla d'Acció, particularment dels següents: digital per defecte, inclusió i accessibilitat, principi de solament una vegada, confiança i seguretat, obertura i transparència i interoperabilitat per defecte.

 • Serveis electrònics

Mercat Únic Digital

06 maig 2015

Una Estratègia per al Mercat Únic Digital d'Europa: COM (2015) 192 final (PDF)(Obre en nova finestra) Brussel·les, 06/05/2015
Text en anglès: A Digital Single Market Strategy for Europe (PDF)

 • NOTA: La Comissió Europea publica la "Estratègia per a un Mercat Únic Digital per a Europa". Aquesta estratègia estableix 16 accions clau que la Comissió durà a terme abans de finals de 2016.
  Es basa en tres pilars: (I) un millor accés de consumidors i empreses als béns i serveis digitals en tota Europa; (II) la creació de les condicions adequades i la igualtat de condicions perquè les xarxes digitals i els serveis innovadors puguin florir; (III) maximitzar el potencial de creixement de l'economia digital.

 • Document de treball complementari que acompanya a la COM(2015) 182 final: SWD(2015) 100 final:a Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence  (1 pdf de 109 p.)

 • Comunicat de premsa de la Comissió Europea de 06/05/2015 , amb enllaços d'interès.

 • Serveis electrònics

Pla d'Acció d'Administració Electrònica per a Europa 2011-2015

15 desembre 2010

Aquest Pla d'Acció desenvolupat per la Comissió Europea, COM(2010) 743 final. Ha estat publicat el 15 de desembre de 2010 coincidint amb la conferència "Lift-Off Towards Open Government" COM(2010) 743 final : Pla d'Acció Europeu sobre Administració electrònica: 2011-2015: Aprofitament de les TIC per promoure una administració pública intel·ligent, sostenible i innovadora (PDF)(Obre en nova finestra)

Informació complementària:

 • Serveis electrònics
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General