accesskey_mod_content

Publicado o procedemento para a adhesión ao convenio para o uso do Centro de Impresión da AEAT desde Notifica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

11 marzo 2020

Notifica: servizo de envío de notificicaciones

Os órganos  da AGE e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes poderanse adherir a este convenio para a utilización do Centro de Impresión e Ensobrado da AEAT nas notificacións e comunicacións con saída en soporte papel xestionadas a través da plataforma Notifica .

O pasado 28 de decembro de 2019 publicouse o convenio no BOE a Resolución do 26 de decembro de 2019, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio entre a Secretaría Xeral de Administración Dixital e a Axencia Estatal de Administración Tributaria, para a prestación do servizo compartido xestión de notificacións e comunicacións a través do Centro de Impresión e Ensobrado da Axencia Tributaria mediante a plataforma electrónica Notific@.
 
Poderán adherirse todos os órganos da da Administración Xeral do Estado e os organismos públicos vinculados ou dependentes da mesma a que refírese o artigo 84.1.a) da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, sempre que exista aceptación previa por parte da Axencia Tributaria en atención á dispoñibilidade de recursos do seu Centro de Impresión e Ensobrado e por parte da SGAD en función da capacidade de uso da plataforma Notifica .

Neste contexto, publicouse na sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria o procedemento para a solicitude de adhesión a este convenio(Abre en nova xanela) .

Unha vez confirmada a capacidade de @ Notific e do CIE e asinada a autorización da adhesión polo Secretario Xeral de Administración Dixital ( SGAD ) e polo Director da Axencia Tributaria ( AEAT ), poderase facer uso do servizo de impresión e ensobrado.

No entanto, a activación efectiva do servizo require superar con éxito todas as probas establecidas, así como formalizar con éxito a solicitude de alta técnica en produción do servizo Notifica de .

Na área de descarga do proxecto de Notifica Notifica no CTT disponse da información para a solicitude da alta técnica en Notifica e para a adhesión ao convenio.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Servizos electrónicos