accesskey_mod_content

O Observatorio de Accesibilidade Web lanza a nova versión do Servizo de diagnóstico en liña

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 xaneiro 2020

Poderanse xerar novos informes aliñados coas previsións do seguimento simplificado da Directiva 2016/2102 de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público

Segundo recolle a Directiva 2016/2102 os Estados membros comprobarán periodicamente a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade establecidos na norma harmonizada EN 301549v2.1.2:2018(Abre en nova xanela) , que na súa versión española materialízase en UNE-EN 301549:2019 UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) , e que está en liña con WCAG 2.1.

Derivado da directiva, tamén o ano pasado, publicouse a Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) que dá instrucións específicas respecto diso da metodoloxía de seguimento, establecendo dous métodos de seguimento: seguimento simplificado, que afecta a sitios web e que permite detectar os casos de incumprimento dun subconjunto dos requisitos da norma harmonizada e seguimento en profundidade, que afecta tanto a sitios web como a aplicacións para dispositivos móbiles e que permite verificar minuciosamente o cumprimento de todos os requisitos identificados.

De acordo con o Real Decreto 1112/2018(Abre en nova xanela) sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público, o Observatorio de Accesibilidade Web está a traballar nas tarefas de seguimento e presentación de informes que ten asignadas, entre as cales se atopa a xeración da " Nova metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549(Abre en nova xanela) ".

Neste contexto, ponse en produción a nova versión do Servizo de diagnóstico en liña , dispoñible a traves da Comunidade de Accesibilidade, de acordo con a proposta preliminar da "Nova metodoloxía para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549". Os cambios fundamentais no servizo son a modificación de certas verificacións de accesibilidade, incorporando comprobacións de WCAG2.1, a selección da cantidade de páxinas a analizar, así como o envío por correo electrónico do código fonte analizado nun arquivo codigo_fonte.zip xunto co informe de accesibilidade.

Animamos a todos os interesados a que proben esta nova versión da metodoloxía e remítannos os seus comentarios respecto diso, co obxectivo de mellorar e consolidar a proposta da Metodoloxía  para o Seguimento Simplificado UNE-EN 301549 para posteriormente realizar a súa aprobación definitiva, así como para mellorar o Servizo de diagnóstico en liña como implantación práctica da este metodoloxía.

  • Accesibilidade