Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Comunidade accesibilidade

 • Nome Abreviado:
  accesibilidade

  Descripci?n:

  Todas as Administraci?ns P?blicas te?en obligaci?n de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1112/2018 de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico . Isto trad?cese en que todos os sitios web das administraci?ns p?blicas deben cumprir a? norma UNE-EN 301549:2019 de?"Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC"(Abre en nova xanela) ali?ada aos?Criterios de Conformidade de nivel A e AA de?o WCAG 2.1.

  Para axudar ?s administraci?ns nesta tarefa, ofr?cese esta comunidade na que os seus membros podr?n compartir as s?as experiencias e co?ecementos en accesibilidade web as? como acceder ao servizo de diagn?stico en l?nea.

  Destinatarios

  Persoal das AAPP responsable da gesti?n da accesibilidade nos seus portais web.

  Os membros da Comunidade poden:

  • Utilizar o servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da pesta?a "Servizo"
  • Compartir documentaci?n e informaci?n: Incorporando documentos (estudos, informes, documentaci?n, arquitecturas de informaci?n, resoluci?n de problemas ou incidencias, etc.) xerados nas s?as organizaci?ns a trav?s da pesta?a "Documentaci?n"
  • Participar activamente no foro de discusi?n?a trav?s da pesta?a Colaboraci?n. ?
  • Compartir melloras ou/e desenvolvementos no ?mbito da accesibilidade. As AAPP cedente deber? ter os dereitos de propiedade intelectual.
  • Manterche informado das ?ltimas novidades A trav?s do apartado? Subscrici?ns podr?s recibir no teu correo electr?nico as noticias publicadas a trav?s da comunidade accesibilidade. E tambi?n podr?s utilizar a lista de distribuci?n caccesibilidad-avisos(Abre en nova xanela)

  Acceso ? comunidade

  Para poder usar o Servizo de diagn?stico en li?a e participar activamente na comunidade?? necesario ser membro da Comunidade Accesibilidade. Para iso:

  • Deber?s ser persoal das AAPP.
  • Ter un usuario activo en PAe con perfil administraci?n p?blica. Se non contas xa con ?l podes solicitar o alta dun usuario .
  • Realizar unha ?Solicitude de acceso ? comunidade? na pesta?a?"Xeneral"?da Comunidade (lembra que debes estar identificado en PAe para ter dispo?ible esta opci?n). Unha vez admitido na comunidade recibir? un correo electr?nico de confirmaci?n.

  Noticias

  04 December 2019

  Curso MOOC sobre accesibilidade web

  Despregar acordeon

  No D?a Internacional das Persoas con Discapacidade (3 de decembro), o Consorcio World Wide Web (W3C) e o Instituto da UNESCO para Tecnolog?as da Informaci?n na Educaci?n (UNESCO IITE) anunciaron o lanzamento dun curso en l?nea promocionado desde a Iniciativa de Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) (WAI) do W3C, con formadores expertos internacionais de organizaci?ns membros do Consorcio W3C. O Curso En li?a Masivo en Aberto (MOOC) " Introducci?n ? accesibilidade web(Abre en nova xanela) " ser? impartido a trav?s da plataforma edX? e o seu contido estar? ?ntegramente en ingl?s . Pero pode ser de gran inter?s para persoal das nosas administraci?ns e os t?cnicos externos que traballan para n?s.

  O curso ofrece unha introducci?n na accesibilidade dixital e proporciona unha base s?lida para que, tanto os sitios web como as aplicaci?ns, sexan accesibles para persoas con discapacidade, cumpran cos est?ndares internacionais e melloren a experiencia de todos os usuarios.

  Esperamos que vos poida ser de utilidade

  22 November 2019

  O rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web ser? utilizado polo Goberno de Arxentina para realizar monitorizaci?ns de accesibilidade na s?a ?mbito nacional

  Despregar acordeon

  A Oficina Nacional de Tecnolog?as de Informaci?n (ONTI) do Goberno de Arxentina vai usar o rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, desenvolvido polo Goberno de Espa?a, para realizar monitorizaci?ns do cumprimento dos requisitos de accesibilidade con respecto ? s?a Lei N? 26.653 de ?Accesibilidade da Informaci?n das P?ginas Web? e o Decreto Regulamentario da mesma.

  Para obter m?s informaci?n p?dese visitar a noticia publicada no PAe .

  05 November 2019

  Formaci?n en accesibilidade de aplicaci?ns m?viles

  Despregar acordeon

  O RD 1112/2018 esixe o cumprimento dos requisitos de accesibilidade nas aplicaci?ns m?viles do sector p?blico a partir do 23 de xu?o de 2021.

  O momento de inicio de aplicaci?n parece a?n afastado, con todo, tendr? efecto con car?cter inmediato non contemplando ningunha cl?usula de excepci?n ou per?odo de transici?n para aquelas aplicaci?ns desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicaci?ns m?viles, recom?ndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Tendo en conta isto, se public? en decembro de 2017, a ? Gu?a de accesibilidade de aplicaci?ns m?viles (apps) ?, que a?nda que estar?a pendente de actualizar a ?NEA-EN 301 549:2019 (WCAG 2.1), s? cobre os requisitos de WCAG 2.0, e adem?s serve para sentar as bases para empezar a traballar nesta materia. Adem?s, se cre? un espazo en github onde compartir exemplos e materiais respecto diso de accesibilidade en aplicaci?ns m?viles.

  O Ministerio de Facenda, a trav?s da Universidade de Alcal?, impartiu para o seu propio persoal un curso espec?fico sobre accesibilidade en aplicaci?ns m?viles, probablemente un dos primeiros no ?mbito Administraci?ns P?blicas.

  En aras de facilitar a implantaci?n e colaborar na difusi?n do co?ecemento, a Universidade de Alcal? preparou e seleccionou alg?ns materiais respecto diso do desenvolvemento de aplicaci?ns m?viles accesibles e o seu validaci?n que comparte con toda a comunidade a trav?s do espazo en GITHUB(Abre en nova xanela) .

  Agradecemos enormemente o seu colaboraci?n e esperamos vos sexa de utilidade a todos v?s.

  24 October 2019

  Accesibilidade en redes sociais

  Despregar acordeon

  Desde o Observatorio de Accesibilidade Web xeramos unha nova secci?n de preguntas preguntas frecuentes dedicada nesta ocasi?n ? accesibilidade dos contidos que publicamos as administraci?ns p?blicas nas redes sociais.

  Agradecemos a colaboraci?n de "Plan de Aprendizaxe Dixital - forMadrid" da Comunidade de Madrid que nos facilitou o contido respecto diso dos tweets accesibles e anim?mosvos a todos a que se ten?is materiais que poidan ser de utilidade para o resto de administraci?ns os compart?is e podamos difundilos para todos.

  04 October 2019

  Aberto o prazo para comentarios sobre o borrador da Metodolog?a de o Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  Esta metodolog?a, ligada ao seguimento simplificado que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102, ?brese a consulta para contar coa participaci?n de todos os actores involucrados na accesibilidade: administraci?ns p?blicas, sector empresarial, asociaci?ns de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.

  Para obter m?s informaci?n p?dese visitar a noticia publicada no PAe .

  23 July 2019

  Novos materiais aclaratorios sobre o Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico

  Despregar acordeon

  O pasado 20 de setembro de 2018 entr? en vigor a maior?a de as provisi?ns do novo Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico(Abre en nova xanela) que? trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico(Abre en nova xanela) .

  Desde ent?n recib?ronse numerosas consultas sobre alg?ns dos seus preceptos, o modo de aplicalos e os prazos nos que debe facerse, especialmente desde o punto de vista das administraci?ns p?blicas que son as entidades obrigadas a aplicalo. Por esta raz?n, desde o Observatorio de Accesibilidade Web prepar?ronse estes materiais:

  Estes documentos incl?en tambi?n materiais gr?ficos orientados a aclarar o contexto e a facilitar a difusi?n e concienciaci?n dentro das administraci?ns p?blicas.

  Todos os materiais est?n xerados con licenzas creative commons para facilitar a s?a reutilizaci?n e aproveitamento por todas as administraci?ns p?blicas sendo posible modificalos para adaptalos ?s s?as necesidades concretas.

  Por ?ltimo, tambi?n xerouse a secci?n de Preguntas Preguntas Frecuentes respecto diso do Real Decreto d?nde irse?n publicando aquelas preguntas que poidan ser de inter?s a todos os actores interesados.

  16 May 2019

  Dispo?ible a Norma UNE-EN 301549:2019 no PAe

  Despregar acordeon

  O 21 de decembro de 2018 a Comisi?n Europea public? a Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048 da Comisi?n, de 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ?s aplicaci?ns para dispositivos m?viles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello. Esta decisi?n aplica ao contexto espa?ol a trav?s do RD 1112/2018 .

  Coa publicaci?n desta decisi?n establ?cese que o est?ndar de aplicaci?n para o cumprimento dos requisitos ? a norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC" , que no seu versi?n espa?onda material?zase na norma UNE-EN 301-549:2019, de Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC. ? por iso, que se considera necesario facilitar o seu acceso de maneira gratu?ta para que poida ser consultada por todas as Administraci?ns P?blicas espa?ondas.

  Isto ? posible grazas a un acordo subscrito entre a Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica (SEFP) e AENOR para a difusi?n desta norma. Este documento est? dispo?ible a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549-2019.pdf

  Coa publicaci?n da devandita norma pret?ndese axudar tanto aos desenvolvedores e avaliadores de aplicaci?ns m?viles e p?ginas web en materia de accesibilidade , como ?s persoas encargadas de realizar as avaliaci?ns de accesibilidade, normalmente auditores ou consultores que velan polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade.

  07 May 2019

  Curso Fundaci?n ONCE en UNED aberta - Accesibilidade TIC en compras p?blicas (3? ed)

  Despregar acordeon

  O pr?ximo 13 de maio comeza o curso gratu?to e aberto en Canle Fundaci?n ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidade TIC en compras p?blicas (3? edici?n).

  O curso permite co?ecer a legislaci?n e a normativa europea en materia de accesibilidade nos procesos de compras p?blicas (EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren co?ecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o reco?ecemento ou a acreditaci?n polos m?ritos conseguidos.

  Inscripci?n e m?s informaci?n achega do curso
  01 March 2019

  Nova nota t?cnica do OBSAE: A accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico

  Despregar acordeon

  O Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico ,?trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico .

  Este Real Decreto cobre todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico, desde aqueles pertencentes ?s administraci?ns, tribunais e servizos de polic?? os dos hospitais, universidades e bibliotecas p?blicas, esixindo que sexan accesibles a todos os cidad?ns, especialmente para todos aqueles con alg?n tipo de discapacidade. Por tanto, tendr? un gran beneficio para a sociedade en xeral.

  Doutra banda, as Administraci?ns P?blicas, enfr?ntanse ao reto de conseguir a implantaci?n efectiva de todas as medidas en ?l inclu?das o que implica renovados esforzos pola multitude de actores implicados.

  Adem?s o seu implantaci?n debe considerarse? non s?o desde o punto de vista tecnol?gico sen?n tambi?n desde o punto de vista organizativo e administrativo. Por iso, debe terse en conta o papel que neste contexto desempe?an as unidades encargadas da gesti?n e edici?n dos contidos nos diferentes sitios web as? como todos as unidades funcionais que son as provedoras finais da maior?a de eses contidos. Por tanto, a figura das unidades responsables de accesibilidade ser? fundamental na aplicaci?n do real decreto.

  Esta nota t?cnica, adem?s de describir o contexto e retos aos que se enfrontan todos os actores implicados mostra os resultados da ?ltima iteraci?n dos estudos peri?dicos do Observatorio de Accesibilidade web realizada a finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situaci?n neste momento.

  Para m?s informaci?n pode consultar a Nota T?cnica: " A accesibilidade?dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico "

  22 February 2019

  Publicaci?n de Recomendaci?ns para realizar o modelo europeo de declaraci?n de accesibilidade

  Despregar acordeon

  De acordo co Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico as entidades responsables dos sitios webs e aplicaci?ns para dispositivos m?viles proporcionar?n unha declaraci?n de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles co disposto en devandito real decreto.

  A disposici?n transitoria ?nica do Real Decreto 1112/2018, especifica que mentres non se defina o modelo de declaraci?n no territorio nacional, usarse? o modelo que estableza a Comisi?n Europea. Devandito modelo est? recollido na Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/1523 da Comisi?n de 11 de outubro de 2018 pola que se establece un modelo de declaraci?n de accesibilidade de conformidade coa Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento?e do Consello sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico . O modelo europeo de declaraci?n de accesibilidade entr? en vigor o 1 de novembro de 2018 e especifica unha versi?n en castel?n con instruci?ns para encher o devandito modelo de declaraci?n.

  Desde o Observatorio de Accesibilidade Web elaborouse o documento Recomendaci?ns para realizar o modelo europeo de declaraci?n de accesibilidade co obxectivo de ofrecer instruci?ns que sirvan de axuda aos organismos do sector p?blico para facilitar a elaboraci?n do modelo europeo de?declaraci?n de accesibilidade achegando recomendaci?ns para a s?a aplicaci?n no ?mbito nacional. O documento est? dispo?ible na secci?n " Modelo de Declaraci?n de accesibilidade " dentro de "Implantaci?n RD 1112/2018" no portal de Administraci?n electr?nica - PAe.

  O Real Decreto 1112/2018 tambi?n habilita a generaci?n dun modelo de declaraci?n de accesibilidade espec?fico?nacional, compatible co europeo. Con todo, dado que o modelo europeo ? suficientemente detallado non se prev?, actualmente, a generaci?n dun novo?modelo e aplicarse? tal e como indica a disposici?n transitoria ?nica o modelo europeo.

  15 February 2019

  As gu?as do Observatorio de Accesibilidade Web actual?zanse a WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018 entr? en vigor o? Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico(Abre en nova xanela) , que trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a? Directiva (UE) 2016/21022(Abre en nova xanela) .

  No Real Decreto establ?cense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada que a Comisi?n Europea publicou o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048. Este est?ndar harmonizado est? baseado na ?ltima versi?n da norma? EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)(Abre en nova xanela) ? ?Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC? que ? s?a vez, a un nivel t?cnico, converxe en ?ltima instancia coas novas? WCAG 2.1(Abre en nova xanela) ? do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

  Baixo este novo marco, o Ministerio de Pol?tica Territorial e Funci?n P?blica, a trav?s do Observatorio de Accesibilidade Web, adaptou as gu?as previamente existentes que ven afectadas polos novos requisitos do est?ndar harmonizado e, por conseguinte, polo WCAG 2.1. Estas novas versi?ns das gu?as as podr? atopar na secci?n " Gu?as Pr?cticas " dentro dos "Materiais de axuda" no portal de Administraci?n electr?nica - PAe.

  A continuaci?n pres?ntanse as novas gu?as:

  • Gu?a de Accesibilidade en Sedes Electr?nicas: O obxectivo desta gu?a ? o de axudar aos t?cnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electr?nicas na tarefa de inclu?r mecanismos de tramitaci?n electr?nica, de tal forma que ?stos sexan accesibles seg?n os requisitos que ditan as normativas vixentes, permitindo as? o acceso a eles a todos os usuarios, independentemente das s?as propias limitaci?ns ou as derivadas da s?a contorna.
  • Gu?a de cuesti?ns b?sicas de Accesibilidade para os Editores Finais de Contidos: O obxecto desta gu?a ? o de ofrecer unha visi?n xeral da gesti?n da accesibilidade usando xestores de contido, destacando especialmente o papel cr?tico que xogan os editores finais de contido. Pretende ser unha axuda para estes editores finais de contido na cal se recollan as cuesti?ns de accesibilidade que deben ter en conta na edici?n diaria dos contidos e as? conseguir sitios accesibles.
  • Gu?a de Accesibilidade en Xestores de Contido: O obxecto desta gu?a ? o de ofrecer unha visi?n xeral da gesti?n da accesibilidade propia dos xestores de contido. Pretende ser unha axuda para t?cnicos administradores de sitios web, na cal se recollan as cuesti?ns de accesibilidade que deben ter en conta e implementar nun xestor de contidos para conseguir sitios accesibles.

  Adem?s, tambi?n preparouse unha nova versi?n da Gu?a de Validaci?n de Accesibilidade Web. O obxectivo da gu?a ? servir de referencia para levar a cabo procesos de evaluaci?n ou revisi?n de accesibilidade dos contidos dun sitio web, apoy?ndose para iso en diversas ferramentas autom?ticas e manuais, durante os diferentes ciclos de vida. Esta gu?a pretende ser de utilidade tanto a desenvolvedores, editores de contido ou outro persoal, en xeral, que est? relacionado coa validaci?n dos obxectivos de accesibilidade dun sitio web desde o momento inicial do seu dise?ou ata a gesti?n de contidos e monitorizaci?n durante a fase de producci?n do mesmo.? Neste caso, adem?s de realizar o ali?amento co novas WCAG 2.1 e actualizar a relaci?n de ferramentas dispo?ibles, introduc?ronse os requisitos para revisi?ns de accesibilidade seg?n o RD 1112/2018 e adem?s os condicionantes impostos por? Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela) ? con respecto ?s revisi?ns de accesibilidade en profundidade. Estes requisitos tendr?n que ser aplicados por todos os sitios web das Administraci?ns P?blicas.

  No entanto, continua pendente de definici?n e consenso o formato que tendr?n os "Informes de revisi?n da accesibilidade" especificados no RD 1112/20018. Mentres este formato, as revisi?ns que leven a cabo reflectirse?n nun formato libre.

  Estas gu?as ?nense ?s tambi?n recentemente publicadas Gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0, cuxo obxectivo ? axudar aos responsables de sitios web e aplicaci?ns ali?ados ao WCAG 2.0 a adaptalos ao novas WCAG 2.1; e a Gu?a para a inserci?n de subt?tulos en Youtube, cuxo obxectivo ? axudar aos editores de contido na inserci?n, edici?n e exportaci?n de subt?tulos.

  05 February 2019

  Publicada nova gu?a sobre c?mo inserir e editar subt?tulos en Youtube

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018 entr? en vigor a maior?a de as?previsi?ns do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro,?sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para?dispositivos m?viles do sector p?blico(Abre en nova xanela) .?No seu art?cu 3 ??mbito obxectivo de aplicaci?n? apartado 2 se?presenta unha listaxe de contidos obrigados entre os que se?atopan os contidos multimedia pregrabados de base?temporal, entendi?ndose por ?contido multimedia de base?temporal? calquera ficheiro multimedia dos seguintes tipos:?s? audio, s? v?deo, audio e v?deo, ou calquera dos?anteriores combinado con interacci?n (art?cu 4?"Definici?ns?).

  Dita obligaci?n afecta a todo o contido multimedia de base?temporal xerado polas Administraci?ns P?blicas e que?difundan a trav?s dos seus sitios web e aplicaci?ns m?viles, con?independencia da plataforma tecnol?gica que usen para iso.?Por tanto, afecta os contidos que poidan estar a subir?a plataformas como Youtube, Facebook, etc.

  ? por esta raz?n pola que se creou esta gu?a,?eminentemente pr?ctica e enfocada a editores de contido para?a inserci?n, edici?n e exportaci?n de subt?tulos.

  De todas as plataformas antes enumeradas, escolleuse?Youtube para a elaboraci?n desta gu?a debido a tres razoes?fundamentalmente:

  • Ten unha alta penetraci?n no mercado, sendo unha das?principais plataformas para difusi?n de v?deo.
  • ? utilizada por numerosas Administraci?ns P?blicas.
  • Ofrece ferramentas e servizos para a generaci?n autom?tica?de subt?tulos, que fan moi f?cil o seu generaci?n, edici?n e o seu?exportaci?n a un ficheiro.

  Pode atopar esta gu?a, xunto a outras gu?as relacionadas coa accesibilidade web, no apartado " Gu?as pr?cticas " dentro dos "Materiais de axuda" da secci?n de Accesibilidade.

  29 January 2019

  Publicada nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 e actualizada secci?n de Faqs sobre o novas WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O 20 de setembro de 2018, un d?a despu?s do seu publicaci?n no Bolet?n Oficial do Estado, entr? en vigor o Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico , que trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a Directiva (UE) 2016/21022 .

  No Real Decreto establ?cense como requisitos de accesibilidade a cumprir os indicados na norma harmonizada publicada pola Comisi?n Europea o 21 de decembro de 2018 mediante a Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048, sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ?s aplicaci?ns para dispositivos m?viles . Este est?ndar harmonizado est? baseado na ?ltima versi?n da norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) ?Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC? que ? s?a vez, a un nivel t?cnico, converxe en ?ltima instancia co novas WCAG 2.1 do W3C (Pautas de Accesibilidade para a Contido Web).

  Ata a publicaci?n deste novo Real Decreto as Administraci?ns P?blicas deb?an cumprir os requisitos de nivel A e nivel AA de ?NEA 139803:2012 que son equivalentes ao WCAG 2.0.

  O obxectivo da nova gu?a de adaptaci?n a WCAG 2.1 desde WCAG 2.0 ? ofrecer, a aqueles responsables de sitios web que xa son conformes con respecto ao WCAG 2.0, unha gu?a resumo ?til que lles sirva para a evoluci?n ou adaptaci?n dos seus sitios ou aplicaci?ns web ao novas WCAG 2.1.

  Por tanto, nesta gu?a describirse?n as novidades a nivel t?cnico m?s importantes introducidas polo WCAG 2.1 para o nivel de conformidade AA esixido pola legislaci?n espa?onda.

  Xunto coa publicaci?n desta nova gu?a, incorporouse tambi?n un conxunto amplo de preguntas frecuentes relativas ao novas WCAG 2.1 coas que se pretende dar resposta ?s posibles d?bidas que poidan xurdir a ra?z da aparici?n desta nova versi?n. Estas preguntas e respostas est?n dispo?ibles a trav?s do apartado O novas WCAG 2.1: novidades que incorpora e a s?a relaci?n coa norma EN 301-549 , dentro da secci?n de Preguntas frecuentes de Accesibilidade. A medida que se vaian detectando novas cuesti?ns que resulten de inter?s irse?n a?adiendo a esta mesma secci?n.

  21 December 2018

  Publicado o est?ndar harmonizado europeo sobre accesibilidade de sitios web e aplicaci?ns m?viles

  Despregar acordeon

  Hoxe publicouse no Diario Oficial da Uni?n Europea a Decisi?n de Ejecuci?n (UE) 2018/2048 (Abre en nova xanela) da Comisi?n, de 20 de decembro de 2018 , sobre a norma harmonizada aplicable aos sitios web e ?s aplicaci?ns para dispositivos m?viles redactada en apoio da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello. ? dicir, a declaraci?n como est?ndar harmonizado da norma " EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisitos de accesibilidade para os produtos e servizos do TIC(Abre en nova xanela) "

  Por tanto, desde hoxe 21 de decembro de 2018, o est?ndar a cumprir polas Administraci?ns P?blicas espa?ondas nos seus sitios web ? o EN 301 549 v2.1.2 (2018-08). No caso das aplicaci?ns m?viles aplicar? a partir do 23 de Xu?o de 2021.

  M?s informaci?n en:

  https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidade/pae_Noticias/Anio2018/Decembro/Noticia-2018-12-21-estandar-harmonizado-europeo-accesibilidade-sitios-web-e-aplicaci?ns-moviles.html

  30 October 2018

  Nova secci?n no PAe sobre o RD 1112/2018

  Despregar acordeon

  Creouse unha nova subsecci?n dentro da secci?n de "Accesibilidade" do Portal de Administraci?n electr?nica - PAe chamada " Implantaci?n R.D. 1112/2018 ". Nesta nova secci?n atopardes informaci?n pr?ctica sobre o novo? Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico , que se ir? actualizando e ampliando con novos contidos. Actualmente disp?n do seguinte contido e informaci?n:

  • as principais novidades que devandito R.D. introduce
  • os est?ndares de aplicaci?n
  • o modelo de declaraci?n de accesibilidade?
  • o sistema de monitorizaci?n, as autorevisiones e a presentaci?n de informes ante a Comisi?n Europea

  ? tambi?n moi interesante a presentaci?n resumo dos aspectos do Real Decreto dispo?ible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/implantacion_rd_accesibilidad que vos pode axudar a comprender e aplicar mellor alg?ns dos aspectos recolleitos neste novo Real Decreto.

  18 October 2018

  Aprobados os actos de ejecuci?n europeos relativos ? aplicaci?n do novo RD 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico

  Despregar acordeon

  O novo? Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico(Abre en nova xanela) ?trasp?n ao ordenamento jur?dico espa?ol a? Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico(Abre en nova xanela) .

  Por tanto, todas as s?as actuaci?ns te?en que ir encadradas dentro do contexto e requisitos internacionais que se van a establecer a nivel europeo. O pasado 11 de outubro a Comisi?n Europea aprob? senllas Decisi?ns mediante as cales se establecen os seguintes aspectos que impactan en Espa?? trav?s do Real Decreto 1112/2018:

  • Decisi?n 2018/1523(Abre en nova xanela) : establece o modelo de declaraci?n de accesibilidade que deben empregar todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles dos organismos do sector p?blico. Na decisi?n publ?case unha versi?n espec?fica en castel?n con instruci?ns respecto diso da informaci?n a encher. Seg?n establ?cese no art?cu 15 do RD 1112/2018 deber? revisarse anualmente. Dado que a?n non est? definido o modelo estatal, aplicarse? por defecto este modelo europeo, reci?n publicado, e que por tanto entra en vigor 1-11? co seu publicaci?n no DOUE.
  • Decisi?n 2018/1524(Abre en nova xanela) : establece unha metodolog?a de seguimento e as disposici?ns para a presentaci?n de informes que tendr?n que cumprir os Estados Membros para realizar o seguimento a nivel nacional do cumprimento dos requisitos da directiva e realizar o reporte peri?dico cada 3 a?vola a Comisi?n Europea. As actuaci?ns e coordinaci?n a nivel nacional necesaria para aplicar esta decisi?n quedan encadradas dentro dos art?cus 18, 19 e 20 do Real Decreto 1112/2018.
  05 October 2018

  Nova versi?n da norma EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC

  Despregar acordeon

  Recentemente se aprob? a revisi?n 2.1.2. da norma europea de accesibilidade TIC, EN 301 549:2018, Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC, por parte do Comit? Europeo de Normalizaci?n (CEN), do Comit? Europeo de Normalizaci?n Electrot?cnica (CENELEC) e do Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaci?ns (ETSI).

  Dita norma realizouse en base aos mandatos da Comisi?n Europea M/376 e M/554 sendo de especial importancia para o sector TIC nas Administraci?ns P?blicas. A Comisi?n Europea proceder? a declarala como est?ndar europeo harmonizado para dar presunci?n de conformidade aos requisitos esenciais da? directiva (UE) 2016/2102 de "accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico"(Abre en nova xanela) , a cal se trasp?n ? legislaci?n espa?onda mediante o? Real Decreto 1112/2018 sobre "accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico"(Abre en nova xanela) . Se prev? que que o novo est?ndar harmonizado est? publicado no DOUE a finais do a?ou 2018.

  As principais novidades desta nova versi?n da Norma EN 301 549 son as seguintes:

  • Cambio do t?tulo, que xa non fai referencia ?s compras p?blicas nin ? contorna europea, para evitar interpretaci?ns nesgadas do seu obxecto e campo de aplicaci?n
  • Mellora dos requisitos aplicables ?s aplicaci?ns m?viles, que est?n cubertas pola Directiva de Accesibilidade Web
  • Armonizaci?n coa nova versi?n do WCAG 2.1
  • Inclusi?n dun anexo informativo cos criterios de ?xito AAA do WCAG 2.1 a?nda que non ser?n de obrigado cumprimento.

  A Asociaci?n Espa?onda de Normalizaci?n (UNE) est? realizando os tr?mites para o seu adopci?n nacional, o que implicar? a anulaci?n da actual norma UNE-EN 301549 V1.1.2:2015, ?Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC aplicables ? contrataci?n p?blica en Europa? e o seu sustituci?n por esta nova revisi?n.

  Ata a publicaci?n do est?ndar harmonizado, os sitios web das administraci?ns p?blicas espa?ondas, deber?n seguir aplicando a? norma UNE-EN 301 549 V1.1.2:2015(Abre en nova xanela) . A Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica (SEFP) ten subscrito con AENOR un acordo para a distribuci?n gratu?ta desta norma a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica quedando prohibida a distribuci?n desta norma por outros medios distintos dos autorizados por AENOR. Unha vez est? dispo?ible a adaptaci?n nacional da nova versi?n da norma facilitarse? tambi?n o seu distribuci?n a trav?s deste portal.

  Para obter m?s informaci?n pode visitar a? noticia publicada en ?NEA(Abre en nova xanela) ? ou ?? secci?n de "responsabilidade social" de ?NEA(Abre en nova xanela) ?.

  Para obter m?s informaci?n sobre a directiva europea pode consultar a? secci?n "Accesibilidade no contexto internacional" ?no PAe.

  20 September 2018

  Novo Real Decreto 1112/2018

  Despregar acordeon

  Hoxe entran en vigor a maior?a de as provisi?ns do novo Real?Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do sector p?blico (Abre en nova xanela) .

  Este novo Real Decreto trasp?n ? legislaci?n espa?onda a directiva (UE) 2016/2102 de accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico e cobre todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico, desde aqueles pertencentes ?s administraci?ns, tribunais e servizos de polic?? os dos hospitais, universidades e bibliotecas p?blicas, facendo que sexan accesibles a todos os cidad?ns, especialmente a aqueles con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

  Devandito Real Decreto substit?e e mellora as condici?ns que xa ven?an esixindo aos portais das administraci?ns p?blicas desde o 31 de decembro de 2018 co Real Decreto 1494/2007 (Abre en nova xanela) .

  Pod?is ampliar esta informaci?n acudindo ? noticia publicada no Portal de Administraci?n Electr?nica - PAe .

  Para facilitar o labor das administraci?ns p?blicas, irse?n desenvolvendo novos materiais de axuda e inclu?rse?n novas preguntas frecuentes (FAQ) ao material do que xa dispomos no Portal de Administraci?n Electr?nica - PAe.

  06 September 2018

  Curso Fundaci?n ONCE en UNED aberta - Interacci?n Persoa-Computador. Dise?ou para Todos e Produtos de Apoio (3? ed)

  Despregar acordeon

  O pr?ximo 10 de setembro comeza o curso gratu?to e aberto en Canle Fundaci?n ONCE en UNED Aberta sobre a Accesibilidade Universal e os Produtos de Apoio.

  O curso, de car?cter introductorio, permite adquirir competencias e habilidades para que no exercicio diario da profesi?n t??anse en conta os principios da Accesibilidade Universal, o Dise?ou para Todos e os Produtos de Apoio.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren co?ecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o reco?ecemento ou a acreditaci?n polos m?ritos conseguidos.

  Inscripci?n e m?s informaci?n achega do curso

  12 July 2018

  Dispo?ible exemplo en iOS para Gu?a sobre c?mo facer e avaliar apps accesibles

  Despregar acordeon

  Utilizando esta gu?a ser? posible xerar aplicaci?ns m?viles nativas accesibles para os principais sistemas operativos do mercado (Android e iOS), as? como avaliar o nivel de accesibilidade das mesmas.

  Tanto o c?digo co exemplo pr?ctico en Android e iOS, como a propia gu?a estar?n dispo?ibles na secci?n de Materiais de axuda do Observatorio de Accesibilidade Web .

  06 June 2018

  Publicadas o WCAG 2.1, unha gu?a de accesibilidade mellorada para sitios web e aplicaci?ns m?viles

  Despregar acordeon

  A revisi?n que se est? levando a cabo da EN 301 549 inclu?r? as novas provisi?ns de WCAG 2.1 que ser? de aplicaci?n en Europa a trav?s da Directiva 2016/2102 sobre a Accesibilidade dos Sitios web e aplicaci?ns m?viles do Sector P?blica.

  O W3C anunciou unha actualizaci?n significativa das Pautas de Accesibilidade para a Contido Web, reco?ecidas internacionalmente, e que abordan a accesibilidade da contido web, sitios web e aplicaci?ns web de escritorio, port?tiles, tabletas e dispositivos m?viles. As Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG) 2.1 ampl?an a gu?a desenvolvida pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) do W3C ao longo dos a?vos, e util?zanse amplamente para facer que a contido web sexa m?s accesible para as persoas con discapacidades.

  M?s informaci?n na noticia publicada en PAe .

  31 May 2018

  Dispo?ible a Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidade de proxectos e servizos TIC aplicables ? contrataci?n p?blica en Europa no PAe

  Despregar acordeon

  A norma EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidade de proxectos e servizos TIC aplicables ? contrataci?n p?blica en Europa establece os requisitos funcionais que garante que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas.Dita norma foi adaptada por parte de UNE en Espa?a en a forma: UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015
  A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico(Abre en nova xanela) e o novo Real Decreto que transpondr? esta Directiva ao ordenamento jur?dico espa?ol fan referencia a esta norma e por tanto ? de gran inter?s para as Administraci?ns P?blicas. ? por iso que a Secretar?a de Estado de Funci?n P?blica, ao considerar necesario facilitar o seu acceso, subscribiu un acordo con AENOR para a difusi?n desta norma a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica.
  O co?ecemento e uso desta norma pretende incidir positivamente na implantaci?n destes novos requisitos de accesibilidade nas Administraci?ns P?blicas, especialmente nas aplicaci?ns m?viles e nos portais web das Administraci?ns P?blicas.
  A descarga da Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 est? dispo?ible desde: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549.pdf

  23 May 2018

  Observatorio estatal da discapacidade. Tecnolog?as da Informaci?n e da Comunicaci?n

  Despregar acordeon

  O informe Olivenza 2017 ?no seu capitulo: " Tecnolog?as da Informaci?n e a Comunicaci?n (TIC)" ?elaborado en colaboraci?n coa Fundaci?n Vodafone Espa?a, pon de manifesto esta realidade.

  Discapacidade

  1. Sete de cada dez persoas con discapacidade non utilizan Internet. Tres variables son significativas e explican as tendencias neste uso de Internet:
   • A idade. As?, mentres o 31,1% das persoas? con discapacidade de 16 a 45 a?vos non o utilizan, esta porcentaxe sobe ata o 87,9% entre os maiores de 65 a?vos.
   • O nivel educativo. O non uso de Internet entre as persoas con discapacidade que s? chegaron a educaci?n primaria chega ao 87%, mentres que naquelas que conclu?ron educaci?n secundaria esta porcentaxe se sit?a en o 37,9%. Estas d?as variables tambi?n determinan o uso de Internet na poblaci?n xeral.
   • O perfil de discapacidade. O grao de uso de Internet tambi?n var?a seg?n o perfil de discapacidade. As?, as persoas con discapacidade intelectual presentan un uso m?s baixo que aquelas con outros perf?s?de discapacidade.
  2. O principal motivo para non usar Internet, seg?n as persoas con discapacidade enquisadas, ? que lles parece moi avanzado e complexo o seu uso. Un 15,3% tent?rono, pero pareceulles inaccesible para o seu tipo de discapacidade. A un 9,3% d?lle medo utilizalo porque cre que poden enga?arla.
  3. Entre as persoas que usan Internet, a frecuencia da s?a utilizaci?n ? elevada, pois o 78,6% fano diariamente, mentres que outro 18% util?zano semanalmente.
  4. Para as d?as tarefas m?s realizadas polas persoas con discapacidade (como son buscar informaci?n, usar o correo electr?nico), o dispositivo m?s utilizado ? o computador. O tel?fono m?vil imponse para o uso das redes sociais (terceira tarefa m?s realizada polas persoas con discapacidade).
  5. Pr?cticamente en igual medida, as persoas con discapacidade consideran que as d?as principais achegas de Internet ? s?a vida diaria son, por unha banda, que lles permite acceder a todo tipo de informaci?n (29,4%) e, por outro, que lles permite estar conectados?co mundo (28,9%).
  6. A reducci?n do prezo de Internet (48,4%), a promoci?n de cursos de formaci?n para utilizalo e o dise?ou das p?ginas web de forma m?s sinxela e intuitiva son as melloras m?s relevantes se?aladas polas persoas con discapacidade para facilitar o acceso e uso de Internet.

  Para obter m?s informaci?n pode facelo a trav?s de: Observatorio estatal da Discapacidade

  O Observatorio Estatal da Discapacidade (OED) ? un instrumento t?cnico que a Administraci?n Xeral do Estado, a trav?s do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade (Direcci?n Xeral de Pol?ticas de Apoio ? Discapacidade e Real Padroado sobre Discapacidade), e a Xunta de Estremadura, a trav?s do Servizo Extreme?ou de Promoci?n da Autonom?a e Atenci?n ? Dependencia, SEPAD, pon ao servizo das Administraci?ns P?blicas, a Universidade e o Terceiro Sector, para a recopilaci?n, sistematizaci?n, actualizaci?n, generaci?n e difusi?n de informaci?n relacionada co ?mbito da discapacidade.

  O OED ten o seu amparo no art?cu 73 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da?Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da s?a inclusi?n social. Config?rase como instrumento de promoci?n e orientaci?n das pol?ticas p?blicas de conformidade coa Convenci?n Internacional sobre os dereitos das persoas? con discapacidade.

  As instituci?ns promotoras do OED son o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, a trav?s da Direcci?n Xeral de Pol?ticas de Apoio ? Discapacidade e o Real Padroado sobre Discapacidade, a Comunidade Aut?noma de Estremadura a trav?s do Servizo Extreme?ou de Promoci?n da Autonom?a e Atenci?n ? Dependencia (SEPAD), o Comit? Espa?ol de Representantes de Persoas con Discapacidade e a Universidade de Estremadura.

  Fontes oficiais das noticias:

  CERMI

  O Observatorio Estatal da Discapacidade (OED )

  Fundaci?n Vodafone

  22 May 2018

  Dispo?ibles en consulta p?blica os actos de implementaci?n da Directiva de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  A Comisi?n Europea abriu o per?odo de consulta p?blica a todos os actores interesados respecto diso. Se podr?n remitir comentarios ata o 15 de Xu?o.

  M?s informaci?n consultando a noticia publicada en PAe:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2018/mayo/noticia-2018-05-21-Dispo?ibles-consulta-publica-actos-implementacion-directiva-accesibilidade.html

  17 May 2018

  MOOC Accesibilidade TIC en Compras P?blicas

  Despregar acordeon

  O pr?ximo 21 de maio comeza o curso gratu?to e aberto en Canle Fundaci?n ONCE en UNED Aberta sobre a accesibilidade TIC en compras p?blicas.

  O curso permite co?ecer a legislaci?n e a normativa en materia de accesibilidade (norma europea EN 301 549), aplicala en novos desenvolvementos TIC e avaliar se un produto ou servizo TIC cumpre os requisitos de accesibilidade.

  O curso dura 5 semanas, non se requiren co?ecementos previos, e cada estudante ten a posibilidade de obter o reco?ecemento ou a acreditaci?n polos m?ritos conseguidos.

  V?deo de presentaci?n do curso(Abre en nova xanela)

  Inscripci?n e m?s informaci?n achega do curso(Abre en nova xanela)

  07 May 2018

  A FEMP distrib?e unha circular relativa ? directiva de accesibilidade e provisi?ns a aplicar en EELL

  Despregar acordeon

  A Federaci?n Espa?onda de Municipios e Provincias (FEMP) distribu?u a todos os seus entes una circular(Abre en nova xanela) a trav?s da cal se pretende axudar ? difusi?n da directiva de accesibilidade.

  Adem?s, en dita circular ind?canse unha serie de recursos que servir?n de apoio para o cumprimento dos requisitos establecidos pola nova directiva.

  25 April 2018

  Acordos aprobados tras a reuni?n para a aprobaci?n formal da nova metodolog?a

  Despregar acordeon

  Na reuni?n mantida durante o pasado 23 de abril polos grupos de traballo de "Accesibilidade no TIC da AGE" e de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisi?n Sectorial de administraci?n electr?nica acord?ronse os seguintes puntos:
  ?
  • Aprobaci?n da nova metodolog?a para o Observatorio de Accesibilidade Web.
  • A nova iteracion oficial do observatorio realizarse? en base a esta metodolog?a en as seguintes datas:
   • 3 de maio para EELL
   • 7-8 de maio para CCAA
   • 14-15 de maio para AGE

  Os resultados desta nova iteracion iniciar?n unha nova serie hist?rica, dado que non son totalmente comparables coa anterior polo cambio de metodolog?a.

  09 April 2018

  Curso de ver?n ?Accesibilidade web avanzada: An?lisis e correcci?n de problemas de accesibilidade en p?ginas e aplicaci?ns web?

  Despregar acordeon

  A Universidade de Alcal? impartir? a terceira edici?n do curso de ver?n ?Accesibilidade web avanzada: An?lisis e correcci?n de problemas de accesibilidade en p?ginas e aplicaci?ns web?, destinado a desenvolvedores de p?ginas e aplicaci?ns web, con obxecto de capacitarlles na creaci?n de p?ginas e aplicaci?ns web accesibles, que calquera persoa poida visitar para utilizar toda a s?a funcionalidade, inclu?das as persoas con alg?n tipo de discapacidade f?sica ou sensorial.

  O curso ? gratu?to e semipresencial, a?nda que se pode realizar totalmente en li?a.

  Data de impartici?n: Do 12 de xu?o ao 22 de xullo de 2018.
  Data l?mite para solicitar participaci?n no curso: 27 de maio de 2018.

  Para m?s informaci?n sobre o curso visitar: http://www.esvial.org/cursos/curso_accesibilidad_web(Abre en nova xanela)

  22 March 2018

  A ferramenta TAW de accesibilidade lanza a s?a versi?n 5

  Despregar acordeon

  A ferramenta TAW (test de accesibilidade web),?moi estendida en Espa?a para a realizaci?n de auditor?as e verificaci?ns exhaustivas de accesibilidade, alcanza a s?a versi?n 5 e incorpora novidades e melloras tanto de funcionamento como gr?ficas. Entre os principais cambios at?panse:

  • Actualizaci?n do motor. Nesta nova versi?n validar a accesibilidade tanto do c?digo fonte que chega do servidor, como no producido mediante Javascript en cliente. Isto conv?rtea na primeira ferramenta deste tipo en implementar a dita funcionalidade.
  • Incorporaci?n de novas comprobaci?ns e mellora das existentes. Agora TAW ? m?s intelixente buscando erros.
  • Resultados no teu e-mail. Unha vez analizada a p?gina, podes recibir o resultado detallado do an?lisis no teu correo electr?nico.
  • Mellora da seguridade aplicando HTTPS ao portal.
  • Novos idiomas soportados. Adem?s de castel?n e ingl?s, TAW agora fala portugu?s.
  • E un novo dise?ou de portal no que se simplificaron os contidos para que se m?s sinxelo o uso da ferramenta e a b?squeda de informaci?n.

  Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) .

  07 March 2018

  Nova edici?n curso en li?a, gratu?to e aberto: Materiais dixitais accesibles

  Despregar acordeon

  O pr?ximo 9 de abril a Canle Fundaci?n ONCE UNED inaugura unha nova edici?n do curso en li?a, gratu?to e aberto: Materiais dixitais accesibles

  O curso est? financiado polo Real Padroado sobre Discapacidade, do Ministerio de Sanidade, Asuntos Sociais e Igualdade. Ten unha duraci?n de 5 semanas, non se requiren co?ecementos previos e cada estudante ten a posibilidade de obter a acreditaci?n polos m?ritos conseguidos.

  Tr?tase dun curso introductorio con v?deos, foros, test e actividades para co?ecer e aplicar as principais caracter?sticas dos textos e v?deos dixitais:

  • Co?ecer as vantaxes do dixital, grazas ? s?a flexibilidade, ? posibilidade de compartilo ou de usalo desde diferentes dispositivos (computadores, tel?fonos, tabletas).
  • Co?ecer a V?ctor, Carlos, Ana, ?lex? e por tanto os desaf?vola os que? enfr?ntanse as persoas con discapacidade ao usar os documentos dixitais no seu d?? d?a.
  • Entender a accesibilidade como un asunto de dereitos civ?s.
  • Desenvolver os co?ecementos e habilidades necesarios para xerar contidos dixitais accesibles e identificar problemas de accesibilidade.
  • Adquirir, como autores, estratexias para a producci?n sustentable de material dixital de aprendizaxe, como a modularidad ou o uso de contidos de diferentes tipos como textos, im?xenes, v?deos ou test.

  V?deo de presentaci?n do curso .

  M?s informaci?n achega do curso.

  08 February 2018

  Audiencia p?blica do Real Decreto sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles do Sector P?blico

  Despregar acordeon

  O pasado 2 de Decembro de 2016 se public? a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico, entrando en vigor o 22 de Decembro de 2016. Esta directiva establece os condicionantes, con respecto ? s?a accesibilidade, que deber?n cumprir todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico: estatal, rexional, local, universitario, etc. inclu?ndo tambi?n entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

  Seg?n establece a propia directiva, ?sta deber? estar trasposta antes do 23 de setembro de 2018. Este Real Decreto que agora se somete ao tr?mite de audiencia p?blica atende ao requisito de transposici?n ? legislaci?n espa?onda e vendr? a substitu?r e mellorar as condici?ns que xa se exig?an aos portais das administraci?ns p?blicas no Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) , o cumprimento dos requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

  O tr?mite de audiencia e informaci?n p?blica, ten por obxecto solicitar a opini?n dos cidad?ns titulares de dereitos e intereses leg?timos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a trav?s das organizaci?ns ou asociaci?ns que os representen, as? como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades. Devandito tr?mite at?pase publicado na web do Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica http://www.minhafp.gob.es/es-?/Normativa%20e%20doutrina/NormasEnTramitacion/Paxinas/normasentramitacion.aspx(Abre en nova xanela) . A recepci?n de achegas estar?? aberta ata o pr?ximo 27 de febreiro.

  23 January 2018

  Nova versi?n do servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da Comunidade de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Desde o a?ou 2015 os servizos do Observatorio de Accesibilidade Web(Abre en nova xanela) at?panse dispo?ibles utilizando unha metodolog?a baseada en ?NEA 139803:2012 . Bas?ndonos na experiencia acumulada destes a?vos, na evoluci?n que realizaron os portais e as tecnolog?as webs, e nos comentarios expostos desde as diferentes entidades usuarias exp?xose unha remodelaci?n desta metodolog?a.

  A nova metodolog?a foi discutida e presentada no Grupo de Traballo de Accesibilidade no TIC da AGE e o grupo de traballo de "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisi?n Sectorial de Administraci?n Electr?nica (AGE, CCAA, EELL e CRUE) e tras a s?a aprobaci?n preliminar foi implementado no Observatorio. Comeza agora a fase de verificaci?n e proba ? cu?l conv?dase a todos os organismos das Administraci?ns P?blicas a participar. Poden remitirnos todos os comentarios a trav?s do foro dispo?ible na pesta?a "colaboraci?n" da comunidade accesibilidade. A aprobaci?n formal levar? a cabo nos Grupos de traballo dos ?rganos colexiados en materia TIC.

  Para poder realizar estas probas, o servizo de diagn?stico en l?nea, dispo?ible na Comunidade Accesibilidade(Abre en nova xanela) , ofrece xa a posibilidade de solicitar un novo tipo de an?lisis con respecto ? nova metodolog?a baseada en ?NEA 139803:2012, que denominamos versi?n BETA.

  Entre os cambios introducidos na nova metodolog?a incl?ense: a ampliaci?n do tama?ou de mostra (pasando de 17 a 33 p?ginas), o refinamiento dos procesos de selecci?n de p?ginas, a eliminaci?n do concepto de nivel de an?lisis, a revisi?n de verificaci?ns e reagrupaci?n dalgunhas delas e o incremento de comprobaci?ns que te?en en conta a implementaci?n de WAI-ARIA.

  A nova versi?n do observatorio tambi?n incl?e axustes e resoluci?n de problemas presentes na metodolog?a actual a?n vixente.

  15 December 2017

  Publicada gu?a sobre c?mo facer e avaliar apps accesibles

  Despregar acordeon

  Esta gu?a est? enfocada para ser de utilidade a profesionais de diversos perf?s, xa sexa desenvolvedores, profesionais dedicados ? evaluaci?n, editores de contido ou, en xeral, a calquera persoa dedicado ? consecuci?n dos obxectivos de accesibilidade dunha app m?vil.

  O 2 de decembro de 2016 se public? no Bolet?n oficial da Uni?n Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico(Abre en nova xanela) . Esta directiva establece os condicionantes, con respecto ? s?a accesibilidade, que deber?n cumprir todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico: estatal, rexional, local, universitario, etc. inclu?ndo tambi?n entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

  Deste xeito, aos requisitos de accesibilidade para os portais p?blicos, que xa ven?an aplicando en Espa?a desde o Real Decreto 1494/2007, incorp?ranse os requisitos de accesibilidade ?s aplicaci?ns m?viles do sector p?blico de modo que todas elas (antigas ou novas) deber?n ser accesibles a partir do 23 de xu?o de 2021.

  O momento de inicio de aplicaci?n parece afastado, con todo, tendr? efecto con car?cter inmediato non contemplando ningunha cl?usula de excepci?n ou per?odo de transici?n para aquelas aplicaci?ns desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicaci?ns m?viles, recom?ndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Neste contexto, tendo en conta os requisitos xa definidos na EN 301 549, confeccionouse o presente documento para axudar aos desenvolvedores/avaliadores de aplicaci?ns m?viles (apps) en materia de accesibilidade. Esta gu?a ? de utilidade tanto para o sector p?blico como para todo o sector empresarial que traballa para as administraci?ns p?blicas.

  Acompa?ando ? gu?a prepar?ronse exemplos pr?cticos dunha aplicaci?n m?vil accesible corrixindo posibles erros.

  Todos os materiais at?panse dispo?ibles na nova secci?n sobre? accesibilidade de aplicaci?ns m?viles (apps).

  A ?Gu?a de accesibilidade de aplicaci?ns m?viles (apps)? xorde como resultado da colaboraci?n da Universidade de Alcal? (UAH), ILUNION, o IMSERSO-CEAPAT e o Observatorio de Accesibilidade do Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica. Adem?s, contouse co apoio da Rede ESVI-Ao de Cooperaci?n sobre Accesibilidade na Educaci?n e Sociedade Virtual e da Comunidade de Madrid.

  05 December 2017

  Sesi?n de presentaci?n da Gu?a de accesibilidade de aplicaci?ns m?viles

  Despregar acordeon

  Como vos habemos ido anticipando, entre as previsi?ns da Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico (Abre en nova xanela) est? a accesibilidade das aplicaci?ns m?viles do sector p?blico.

  Tr?tase por tanto dunha tem?tica nova, ? que ata agora non estamos adoitados, por iso, coa colaboraci?n da Universidade de Alcal? de Henares, e a participaci?n de ILUNION e CEAPAT preparamos unha nova gu?a de o Observatorio de Accesibilidade "Gu?a de accesibilidade de aplicaci?ns m?viles"

  A gu?a est? enfocada para ser de utilidade a profesionais de diversos perf?s, xa sexa desenvolvedores, profesionais dedicados ? evaluaci?n, editores de contido ou, en xeral, a calquera persoa dedicado ? consecuci?n dos obxectivos de accesibilidade dunha app m?vil.

  O momento de inicio de aplicaci?n parece afastado, con todo, tendr? efecto con car?cter inmediato non contemplando ningunha cl?usula de excepci?n ou per?odo de transici?n para aquelas aplicaci?ns desenvolvidas antes desa data. Por tanto, para non ter que acometer posteriores recodificaciones das aplicaci?ns m?viles, recom?ndase empezar a aplicar, canto antes, os criterios de accesibilidade.

  Neste contexto, tendo en conta os requisitos xa definidos na EN 301 549, confeccionouse o presente documento para axudar aos desenvolvedores/avaliadores de aplicaci?ns m?viles (apps) en materia de accesibilidade, m?xime considerando que a partir da aplicaci?n da directiva mencionada, as empresas que traballen en/para o sector p?blico tendr?n a obligaci?n de crear aplicaci?ns m?viles accesibles.

  Co obxectivo de presentar esta gu?a e mostrar unha serie de exemplos que faciliten o seu uso convoc?mosvos a unha reuni?n o pr?ximo 14 de decembro ?s 12:00 da ma?ana na sala 928 de Mar?a de Molina, 50. Para todos aqueles que lles resulte complicado asistir presencialmente, especialmente no caso dos participantes por parte de CCAA e EELL, habilitaremos unha sesi?n a trav?s de Reunete para que poidan conectarse en remoto.

  Orde do d?a de previsto:

  • Presentaci?n e benvida
  • Exemplos desenvolvo accesibilidade en apps m?viles
  • Evaluaci?n accesibilidade sobre unha app
  • Rogos e preguntas

  Esperamos contar con moitos de v?s.

  Dado que a tem?tica ? moi t?cnica, non hai inconveniente en que design?is persoas con perfil m?s t?cnico para a asistencia. Vaise a ver un exemplo de aplicaci?n m?vil accesible desenvolvida en Android. Igualmente, no caso de asistencia virtual non hai inconveniente en que se?is varias as persoas dunha organizaci?n as que vos conect?is, a?nda que por simplicidade na gesti?n, rog?mosvos que o hag?is desde un ?nico equipo (se ? posible).

  Por favor, rog?mosvos nos vay?is confirmando vosa posible asistencia ? conta observ.accesibilidad@correo.gob.es.

  29 November 2017

  Liberado o Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web con licenza EUPL v2

  Despregar acordeon

  A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico establece os condicionantes, con respecto ? s?a accesibilidade, que deber?n cumprir todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico: estatal, rexional, local, universitario, etc.? Adem?s establece que os estados membros deber?n realizar revisi?ns peri?dicas da accesibilidade e reportar respecto diso ante as instituci?ns europeas.

  O estado espa?ol leva utilizando, desde o a?ou 2010, a ferramenta do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web, para os obxectivos de monitorizaci?n, reporte e seguimento no estado espa?ol. ? por iso, que no novo contexto europeo, no que todos os estados membros tendr?n que traballar para vixiar a accesibilidade dos seus sitios web p?blicos, o Ministerio de Facenda e Funci?n P?blica decidiu liberar a s?a ferramenta de uso interno como software libre. Deste xeito, podr?a ser aproveitada por outros estados ou instituci?ns para realizar revisi?ns peri?dicas de accesibilidade.

  O Sector P?blico espa?ol ten xa ao seu disposici?n desde fai a?volo uso gratu?to do Servizo de Diagn?stico en l?nea da Comunidade Accesibilidade sendo necesario ?nicamente rexistrarse nela.

  O Rastreador OAW ? a ferramenta que permite levar a cabo as distintas iteraci?ns do Observatorio de Accesibilidade Web (OAW) e a utilizaci?n do servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da Comunidade de Accesibilidade . O Rastreador OAW permite verificar a accesibilidade dun sitio web e xerar informes autom?ticos a partir das case 100 comprobaci?ns implementadas na plataforma, adem?s de achegar recomendaci?ns sobre c?mo liquidar os problemas detectados.

  A revisi?n de accesibilidade dos estudos do OAW real?zase mediante unha metodolog?a autom?tica baseada no est?ndar UNE 139803:2012 (WCAG 2.0) , desenvolvida expresamente para o Observatorio de Accesibilidade Web. Esta metodolog?a ten en conta ?nicamente 20 verificaci?ns de accesibilidade. E cada verificaci?n est? composta ? s?a vez por varias comprobaci?ns que se realizan autom?ticamente. Tambi?n foi posible inclu?r algunhas comprobaci?ns de revisi?n habitualmente manual mediante m?tricas especializadas.

  O rastreador OAW permite a configuraci?n de todos o par?metros necesarios para realizar unha iteraci?n do observatorio (portais, p?ginas por portal, metodolog?a, periodicidade, etc.) e por suposto levar a cabo e controlar todo o proceso de ejecuci?n e de verificaci?n. As? mesmo, permite xerar os informes de conclusi?ns e resultados necesarios tanto para obter a panor?mica xeral de situaci?n da accesibilidade nun ?mbito concreto como obter os informes detallados para cada un dos portais que faciliten a resoluci?n dos problemas existentes.

  Adem?s o rastreador OAW ? usado polo servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible na Comunidade Accesibilidade para obter unha estimaci?n, baixo demanda, de cu?serlles?an os resultados alcanzados nunha iteraci?n oficial. Facilitando a futura correcci?n e cotejo dos posibles erros existentes no portal.

  O rastreador do OAW analiza d?as veces ao a?ou m?s de 700 portais o que sup?n o an?lisis oficial de aproximadamente 25.000 p?ginas. As? mesmo, a trav?s do servizo de diagn?stico en l?nea solic?tase o an?lisis de m?s de 60.000 p?ginas anualmente.

  Desde o punto de vista tecnol?gico, tr?tase dun produto constru?do a partir de ferramentas de software libre no que adem?s para o seu provisi?n tambi?n utiliz?ronse produtos libres como apache, tomcat, mysql, etc. Esta ferramenta foi desenvolvida inicialmente polo antigo INTECO. Tras o seu transformaci?n no actual INCIBE , todo o c?digo fonte e materiais foron cedidos ao MINHAFP que deu continuidade ao produto e que agora, unha vez liberado, ofrece a todos os posibles interesados.

  M?s informaci?n sobre a soluci?n Rastreador OAW .

  18 October 2017

  Nova versi?n do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web

  Despregar acordeon

  Despregouse unha nova versi?n do Rastreador do Observatorio de Accesibilidade Web coa actualizaci?n de todas as dependencias org?nicas derivadas da reestructuraci?n da AGE co cambio de lexislatura e tambi?n diferentes axustes e resoluci?n de incidencias en verificaci?ns reportadas nos ?ltimos meses. Esta versi?n ser? a utilizada nas pr?ximas iteraci?ns oficiais do Observatorio de Accesibilidade Web:

  • AGE - Semana do 23-10
  • CCAA - Semana do 30-10
  • EELL - Semana do 6-11

  Pode utilizarse o Servizo de Diagn?stico en l?nea para estimar e chegado o caso corrixir, os posibles futuros resultados.

  11 September 2017

  Aberto prazo de contribuci?ns para a revisi?n da metodolog?a de o observatorio.

  Despregar acordeon

  Coa experiencia que habemos ido acumulando durante estes 2 ?ltimos a?vos de funcionamento do servizo baseado en ?NEA 139803:2012 imos p?r en marcha unha revisi?n da metodolog?a.

  En dita revisi?n estamos a pensar inclu?r cuesti?ns como:???

  • Ampliar o n?mero de p?ginas analizadas (para obter unha??mellor visi?n estade?stica nos resultados)
  • Modificaci?ns sobre verificaci?ns e comprobaci?ns. Inclu?ndo novas, eliminando quiz?s algunhas que vemos que est?n?achegando pouco valor, ou modificando/refinando algunhas das existentes.
  • Eliminar a distribuci?n en 2 niveis de an?lisis (nivel de an?lisis I e nivel de an?lisis II). A marxe para erros nos?portais que contempla a metodolog?a distribu?rse?a en global?(entre as 20) e non por cada nivel de an?lisis.?Pasar a contemplar un ?nico conxunto de verificaci?ns?beneficiarnos?? todos e ser?a realmente m?s proporcionado e?xusto.

  A versi?n actual da metodolog?a at?pase dispo?ible en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/metodologiaune2012

  Esperamos as vosas contribuci?ns ata o pr?ximo 30 de setembro. Pod?is hac?rnoslas chegar a trav?s do foro de colaboraci?n da propia Comunidade Accesibilidade dispo?ible para os membros da comunidade na pesta?a "Colaboraci?n".

  Se a?n non sodes membros da comunidade pod?is solicitar acceso e contribu?r.

  27 June 2017

  Dispo?ibilidade de materiais formativos sobre a EN 301 549 Requisitos de accesibilidade de produtos e servizos TIC

  Despregar acordeon

  O 2014 se public? a Directiva 2014/24/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, sobre contrataci?n p?blica que entre os seus requisitos recolle que as compras que realicen as Administraci?ns P?blicas deber?n ser accesibles, inclu?ndo por tanto todas as relacionadas co ?mbito TIC.

  O pasado 2 de Decembro de 2016 se public? a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico. Nos pr?ximos 21 meses deberse? traspor ? legislaci?n espa?onda e vendr? a substitu?r e mellorar as condici?ns xa esixidas aos portais das administraci?ns p?blicas no Real Decreto 1494/2007 , ? dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0) e a complementar outra legislaci?n existente como a Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da informaci?n e de comercio electr?nico.

  O est?ndar EN 301-549 surgi? do Mandato 376 da Comisi?n Europea ?s instituci?ns europeas de estandarizaci?n dentro dos traballos ligados ? directiva de contrataci?n p?blica. Adem?s foi directamente referenciado na directiva de accessibilidad dos sitios web p?blicos. Esta norma, a EN 301 549(Abre en nova xanela) , establece os requisitos funcionais que garantir?n que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un tel?fono m?vil, ata computadores, pasando por p?ginas web; as?, os requisitos para a web bas?anse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en l?nea cos indicados na norma espa?onda UNE 139803: 2012. Adem?s, a norma europea, describe os procedementos de ensaio e a metodolog?a de evaluaci?n de cada un deles. A norma foi adoptada ao cat?logo espa?ol como UNE-EN 301 549(Abre en nova xanela) por parte de AENOR, a entidade legalmente responsable do desenvolvemento das normas t?cnicas en Espa?a.

  Para difundir a aplicaci?n desta norma diversas instituci?ns p?blicas e privadas xeraron materiais formativos ou estudos que poden ser de utilidade para as Administraci?ns P?blicas e para calquera outro actor relacionado coa materia.

  01 June 2017

  Nova versi?n do servizo de diagn?stico en l?nea dispo?ible a trav?s da Comunidade de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Despregouse a nova versi?n do servizo de diagn?stico en l?nea, dispo?ible a trav?s da pesta?a Servizo da Comunidade de Accesibilidade . Para poder acceder ? Comunidade ? necesario ter un usuario rexistrado en PAe e enviar a solicitude de acceso a ?sta.
  Sobre esta ?ltima versi?n incorpor?ronse novas funcionalidades:

  • An?lisis sobre un conxunto pechado de URLs: An?lisis en li?a dun conxunto predefinido de p?ginas dun sitio web p?blico en Internet. Como m?ximo se podr?n analizar 17 p?ginas.
  • Hist?rico: A partir de agora o servizo de diagn?stico en l?nea podr? gardar o resultado do an?lisis asoci?ndolo ao url e incorporar no informe o seu evolutivo respecto de execuci?ns anteriores para poder comparalas. Almacenarse?n ata un m?ximo de 3 execuci?ns. Para poder agregar un resultado ao hist?rico ser? necesario analizar 17 p?ginas do portal para que os resultados poidan ser comparables entre avaliaci?ns.
  • C?digo fonte: Modificouse a forma de enviar o c?digo, nesta nova versi?n permitirse? achegar o c?digo fonte en forma de ficheiro. Esta opci?n ? ?til naqueles casos en que o analizador non poida acceder ao contido por estar aloxado nun espazo protexido.
  03 April 2017

  Cursos formaci?n en accesibilidade

  Despregar acordeon

  Como apoio ? aplicaci?n da Directiva Europea 2016/2102 sobre accesibilidade dos sitios web e das aplicaci?ns m?viles, a Universidade de Alcal? de Henares impartir? dous cursos de ver?n sobre esta materia. Estes dous cursos son gratu?tos porque est?n patrocinados pola Rede Internacional ESVI-Ao sobre accesibilidade ( www.esvial.org ). E colaboran profesores da Universidade Carlos III de Madrid, da Universidade de Alacante e da Universidade de Oviedo.

  Son cursos avanzados e destinados a programadores web ou programadores de Apps:

  24 March 2017

  Curso de accesibilidade TIC en compras p?blicas

  Despregar acordeon

  A Fundaci?n ONCE e UNED proporcionan a trav?s da canle de formaci?n de dise?ou universal(Abre en nova xanela) o curso de ?Accesibilidade TIC en compras p?blicas?.

  Este curso comeza o 17 de abril e a trav?s de ?l se podr? comprender e aplicar a norma europea EN 301 549 "Requisitos de accesibilidade adecuados para a contrataci?n p?blica de produtos e servizos TIC en Europa".

  Europa comeza a contar con legislaci?n e normativa que esixe a accesibilidade TIC (Tecnolog?as da Informaci?n e as Comunicaci?ns) nos procesos de compras p?blicas.

  A norma europea EN 301 549 "Requisitos de accesibilidade adecuados para a contrataci?n p?blica de produtos e servizos TIC en Europa", que xa sido adoptada por UNE en Espa?a, establece os requisitos funcionais que garantir?n que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; desde tel?fonos m?viles ata computadores, pasando por p?ginas web. Os requisitos desta norma est?n orientados tanto para os procesos de compras p?blicas como para o resto de usos.

  M?s informaci?n acerca dos obxectivos do curso, p?blico obxectivo, temario e inscrici?ns.(Abre en nova xanela)

  16 March 2017

  Lanzamento do primeiro borrador para a nova versi?n das Directrices WCAG 2.1

  Despregar acordeon

  O pasado 28 de febreiro, o W3C public? un primeiro borrador dos criterios aplicados na versi?n 2.1 das directrices de accesibilidade web, o WCAG.

  A versi?n actualmente en vigor do WCAG, a 2.0, data de 2008, e ? a versi?n ? cal se referencia tanto desde o est?ndar espa?ol UNE 139803:2012 como desde o est?ndar europeo EN 301-549. Os sitios web das Administraci?ns P?blicas espa?ondas deben cumprir os requisitos de prioridade 1 e 2 do WCAG 2.0.

  O contexto tecnol?gico evolucionou desde 2008 e as directrices deben actualizar. A nova versi?n, Directrices de Accesibilidade ? Contido Web (WCAG) 2.1(Abre en nova xanela) , publicada o pasado 28 de febreiro, cobre unha ampla gama de recomendaci?ns para facer que a contido web sexa m?s accesible. Seguir estas pautas har? que o contido o sexa para un rango m?s amplo de persoas con discapacidades, inclu?ndo cegueira e baixa visi?n, xordeira e p?rdida de audici?n, dificultades de aprendizaxe, limitaci?ns cognitivas, movemento limitado, discapacidade da fala, fotosensibilidad e combinaci?ns de ?stas.

  ? s?a vez, esta actualizaci?n salienta no feito de que a accesibilidade da contido web ha de ser efectiva en todo tipo de dispositivos: xa sexa en computadores de escritorio, port?tiles, tablets ou smartphones. Seguindo estas pautas, adem?s, l?grase que a contido web sexa m?s claro e ?til para os usuarios en xeral sen ning?n tipo de discapacidade.

  Tres grupos de traballo do W3C(Abre en nova xanela) propuxeron un total de 25 novos criterios que poden inclu?rse no WCAG 2.1, cuxa publicaci?n est? prevista para xu?o de 2018. Estes criterios incl?en requisitos para a interface m?vil? e pantalla t?ctil, requisitos para axudar ?s persoas con discapacidade visual que non sexan totalmente cegos e persoas con dificultades cognitivas.

  Desde o W3C f?xose un chamamento p?blico para que calquera interesado env?e os seus comentarios ata o pr?ximo 31 de marzo. E despu?s proseguirse? con todo o proceso formal de revisi?n e aprobaci?n destas.

  Esta nova versi?n ser? de gran utilidade para a aplicaci?n da directiva europea de accesibilidade de sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico ao ampliar o tratamento das cuesti?ns m?viles.

  Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  05 December 2016

  Directiva UE sobre accesibilidade en webs e apps de Organismos P?blicos

  Despregar acordeon

  Publicouse hoxe no Bolet?n oficial da Uni?n Europea a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico .

  Nos pr?ximos 21 meses deberse? traspor ? legislaci?n espa?onda e vendr? a substitu?r e mellorar as condici?ns xa esixidas aos portais das administraci?ns p?blicas no Real Decreto 1494/2007, ? dicir, que todos os portais cumpran os requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

  M?s informaci?n AQU? .

  ?Seguro que esta directiva ser? unha panca de cambio adicional no contexto da accesibilidade que nos beneficiar? a todos.

  19 August 2016

  Nova versi?n do informe servizo diagn?stico

  Despregar acordeon

  Levouse a cabo unha remodelaci?n dos informes que emite o Observatorio de Accesibilidade Web, tanto dos oficiais nas iteraci?ns, como dos que remite o servizo de diagn?stico en l?nea.

  A informaci?n reflectida non var?a substancialmente pero s? a forma na que se presenta dentro do documento. Destacan, entre outros cambios, a inclusi?n de novas t?boas que permitir?n reducir o tama?ou do informe mantendo a mesma informaci?n pero presentada de forma agregada, a extracci?n da metodolog?a como anexo do informe, etc.

  Todos estes cambios foron posibles grazas ? activa participaci?n dos membros da Comunidade de Accesibilidade , aos cales nos gustar?a agradecer desde aqu? e animar a seguir compartindo os seus co?ecementos e achegas, imprescindibles para mellorar o servizo e que todos os membros da comunidade ac?bense beneficiando de ?l.

  Cabe lembrar que estes d?as se est? realizando a iteraci?n oficial programada para finais de agosto e cuxos resultados comezar?n a distribu?rse a partir de setembro. Os informes obtidos xa incorporar?n estas novas melloras.

  20 May 2016

  Modificaci?n na estructuraci?n dos informes do Observatorio

  Despregar acordeon

  Ao longo de leste a?ou, no Observatorio de Accesibilidade Web, imos traballar para implementar cambios no Observatorio de Accesibilidade Web, alg?ns dos cu?lles nolos hab?is ido solicitando a trav?s de diferentes canles de comunicaci?n.

  En primeiro lugar, e antes de realizar a primeira iteraci?n oficial de leste a?ou, queremos levar a cabo unha remodelaci?n dos informes que emite o Observatorio de Accesibilidade Web, tanto dos oficiais nas iteraci?ns, como dos que remite o servizo de diagn?stico en l?nea. A informaci?n reflectida non vai variar substancialmente pero s? podemos alterar a forma na que se presenta dentro do documento por exemplo, cambiar orde dos apartados, cambiar as gr?ficas ou a res?menes, etc.

  Por iso, anim?mosvos a que, en base ? vosa experiencia, nos coment?is aspectos que se poidan mellorar para que a informaci?n sexa m?s f?cilmente comprendida. Para iso creamos varios asuntos no foro da pesta?a "Colaboraci?n" para que nos pod?is deixar neles todos os vosos comentarios.

  A implementaci?n destes cambios condicionar? a data de realizaci?n da primeira iteraci?n que probablemente levar? a cabo no mes de Xullo.

  No caso concreto dos informes do servizo de diagn?stico en l?nea queremos traballar tambi?n en mellorar a informaci?n que se d? sobre os erros detectados, especialmente para localizalos m?s precisamente no c?digo fonte ou portal e inclu?r maiores suxesti?n de mellora ou correcci?n.

  Tambi?n estaremos encantados de que nos hag?is chegar a trav?s do foro da pesta?a de "Colaboraci?n" vosa experiencia como usuarios finais reportando aqueles casos concretos nos que consider?is que podemos mellorar.

  06 May 2016

  Acordo a nivel europeo para a aprobaci?n da directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico

  Despregar acordeon

  O Consello Europeo e o Parlamento Europeo han logrado alcanzar un acordo despu?s dunha longa negociaci?n. A Comisi?n Europea tambi?n m?strase satisfeita polo acordo.? Este acordo, suxeito a?n ? aprobaci?n formal en todos os ?mbitos, permitir? establecer a nivel europeo uns requisitos de accesibilidade m?nimos para os portais e as aplicaci?ns m?viles do sector p?blico.

  A Directiva cubrir? todos os sitios web e aplicaci?ns m?viles do sector p?blico, desde os das administraci?ns, tribunais e servizos de polic?? os dos hospitais, universidades e bibliotecas p?blicas, e har? que sexan accesibles a todos os cidad?ns, en particular aos cegos, os xordos ou as persoas con dificultades auditivas, visuais ou funcionais.

  O texto acordado da Directiva:

  • Cobre todos os sitios web, os seus contidos e as aplicaci?ns m?viles dos organismos do sector p?blico, cun escaso n?mero de excepci?ns (como os organismos de radiodifusi?n e o streaming en vivo).
  • Tambi?n cobre as extranets e intranets que se puliquen? ou se renoven substancialmente despu?s da entrada en vigor da directiva.
  • Excl?ense alg?ns tipos de contidos antigos (documentos ofim?ticos, multimedia,arquivos) a condici?n de que non se necesiten actualmente en procedementos administrativos. Adem?s contempla un mecanismo de solicitude baixo demanda en caso de contidos non accesibles.
  • Establece un mecanismo de feedback para notificar problemas existentes podendo escalalo en caso de non ser atendido.
  • Require un seguimento e unha presentaci?n de informes por parte dos Estados membros acerca da accesibilidade destes sitios web e aplicaci?ns m?viles. Os informes deben presentarse ? Comisi?n e ser obxecto de publicaci?n.
  • Esixe aos estados membros a designaci?n dos organismos encargados de defender o cumprimento desta directiva e realizar as tarefas de monitorizaci?n e reporte.
  • Referencia as normas t?cnicas de aplicaci?n en l?nea con UNE-EN 301 549. En contorna web isto trad?cese en WCAG 2.0 (ou o seu equivalente en ?mbito espa?ol UNE 139803:2012). Estas normas ser? necesario complementalas cunhas CTS (common technical specifications) para cubrir ao completo o campo das aplicaci?ns m?viles.

  M?s informaci?n en:? http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2016/mayo/noticia-2016-05-06-Acordo-comision-europea-accesibilidade-web.html

  30 March 2016

  Nova contorna para a Comunidade Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Todas as Administraci?ns P?blicas te?en obligaci?n de dar cumprimento aos requisitos de accesibilidade impostos polo Real Decreto 1494/2007 de 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condici?ns b?sicas para o acceso das persoas con discapacidade ?s tecnolog?as, produtos e servizos relacionados coa sociedade da informaci?n e medios de comunicaci?n social. Isto trad?cese en que todos os portais das administraci?ns p?blicas deben cumprir os Criterios de Conformidade de nivel A e AA da norma UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0).

  Para axudar ?s administraci?ns nesta tarefa, v?n ofrecendo desde 2010 a comunidade accesibilidade, na que os seus membros, os xestores de portais das administraci?ns p?blicas, poden compartir as s?as experiencias e co?ecementos en accesibilidade web as? como acceder ao servizo de diagn?stico en l?nea.

  A comunidade accesibilidade forma parte das actuaci?ns levadas a cabo polo Observatorio de Accesibilidade Web . Co obxectivo de concentrar no Portal de Administraci?n Electr?nica todos os materiais dispo?ibles desta tem?tica: Observatorio de accesibilidade, normativa, materiais de axuda, e a propia comunidade accesibilidade, procedeuse a realizar a migraci?n da comunidade a unha nova contorna renovada dispo?ible en:

  http://administracionelectronica.gob.es/comunidades/accesibilidad

  Para facilitar o proceso de transici?n, coexistir?n durante un tempo limitado ambas as contornas, permitindo o acceso desde ambos os ao servizo de diagn?stico en l?nea. Con todo, s?o admitirse?n novos membros na nova contorna e s?o atenderse?n as cuesti?ns expostas no novo foro de "colaboraci?n".

  14 May 2015

  Dispo?ibles os an?lisis de UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  O servizo de diagn?stico en l?nea ofrece xa a posibilidade de realizar an?lisis con respecto ? nova metodolog?a baseada en ?NEA 139803:2012 e que foi provisionalmente aprobada para o seu uso polas Administraci?ns P?blicas.

  M?s informaci?n en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2015/mayo/noticia-2015-05-14-analisis-UNE-observatorio-accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  19 February 2015

  Posta en funcionamento do Servizo de Diagn?stico en l?nea

  Despregar acordeon

  Dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web (1) p?xose en funcionamento o servizo de diagn?stico en l?nea.

  O servizo de diagn?stico en l?nea permite, a calquera departamento das Administraci?ns P?blicas, realizar an?lisis autom?ticos de accesibilidade conformes ?s metodolog?as dos estudos do observatorio. Actualmente at?pase xa dispo?ible os baseados na norma UNE 139803:2004.

  A Comunidade Accesibilidade (2) ? un punto de encontro para os xestores de portais web das administraci?ns p?blicas de calquera ?mbito administrativo (AGE, CCAA, EELL, universidades, outros entes estatais, etc.). En ?l p?dese compartir informaci?n e experiencias e resolver d?bidas. Agora, entre os servizos dispo?ibles, incorp?rase o servizo de diagn?stico en l?nea. Calquera xestor das administraci?ns p?blicas pode solicitar formar parte desta comunidade e facer uso dos servizos ofrecidos.

  O servizo de diagn?stico permite, a partir dun URL indicada, a selecci?n aleatoria dun n?mero de p?ginas indicado. O servizo analizar? estas p?ginas conforme ao tipo de estudo seleccionado e remitir? en diferido un informe en formato PDF ao correo electr?nico indicado. Adem?s de mostrar o detalle dos erros atopados, o servizo realiza unha estimaci?n do nivel de accesibilidade de cada p?gina asign?ndole adem?s unha puntuaci?n de 0 a 10. Agregando todos os resultados ofr?cese tambi?n unha estimaci?n da situaci?n global do portal.

  Se podr?n solicitar an?lisis de portais dispo?ibles en internet e de portais cuxo acceso est? restrinxido ? rede SARA. No caso de portais internos das organizaci?ns ou de portais que esixen unha autenticaci?n previa, se podr? utilizar a funcionalidade de an?lisis de c?digo fonte. Adem?s p?dese acoutar a selecci?n aleatoria de p?ginas a un directorio do portal o que permite realizar un mellor varrido na revisi?n da accesibilidade do portal.

  Pr?ximamente, o servizo de diagn?stico en l?nea ser? actualizado para ofrecer a posibilidade de solicitar an?lisis conformes ? metodolog?a de o estudo do observatorio baseada na norma UNE 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad(Abre en nova xanela)
  (2) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 April 2014

  Nova Gu?a de Accesibilidade en Sedes Electr?nicas

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) contin?a preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicaci?n do novo est?ndar UNE 139803:2012 (2) equivalente ao WCAG 2.0.

  Aos materiais xa existentes no apartado Transici?n a UNE 139803:2012 incorp?rase agora unha nova gu?a de Accesibilidade en Sedes Electr?nicas." Esta gu?a de axuda est? dirixida aos xestores e t?cnicos responsables do desenvolvemento de Sedes electr?nicas das Administraci?ns P?blicas.

  O obxectivo desta gu?a ? ofrecer unha visi?n dos aspectos espec?ficos de accesibilidade nas Sedes Electr?nicas. Por iso, tr?tanse con maior detalle a identidade e firma electr?nica e os formularios electr?nicos. Tambi?n res?mense algunhas cuestiones xene?ricas de accesibilidade que aplican ?s Sedes Electr?nicas do mesmo xeito que a calquera outro portal. Se adxunta coa gu?a un exemplo de formulario accesible en formato XHTML+CSS para o seu posible uso como modelo de referencia.

  Esta nova gu?a publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a s?a consulta e lectura. A s?a descarga at?pase dispo?ible desde o apartado " Gu?as Pr?cticas de accesibilidade " (3)

  Os xestores de portais das administraci?ns p?blicas poden usar os foros da Comunidade Accesibilidade (4) para resolver d?bidas respecto diso desta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)

  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  05 March 2014

  A futura Directiva de Accesibilidade

  Despregar acordeon

  O Parlamento Europeo ha dado o seu primeiro visto e prace ? futura Directiva de Accesibilidade?

  Seg?n o texto aprobado a futura directiva de accesibilidade afectar? a todos os sitios web xestionados ou financiados por entidades p?blicas e tambi?n aos sitios web operados polo sector privado pero que desempe?en servizos p?blicos.

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/marzo/noticia-2014-03-05-directiva-UE-Accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  06 February 2014

  Primeira norma europea de Accesibilidade en Tics

  Despregar acordeon

  A norma EN 301 549 ?Requisitos de accesibilidade adecuados para a contrataci?n p?blica de produtos e servizos TIC en Europa?, establece os requisitos funcionais que garantir?n que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas; por exemplo, desde un tel?fono m?vil, ata computadores, pasando por p?ginas web; as?, os requisitos para a web bas?anse nas directrices de accesibilidade de contidos web WCAG 2.0, desenvolvidas por W3C, estando en l?nea cos indicados na norma espa?onda UNE 139803, ?Requisitos de accesibilidade para contidos na Web?. Adem?s, a norma europea describe os procedementos de ensaio e a metodolog?a de evaluaci?n de cada un deles.

  M?s informaci?n en:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_actualidad/pae_noticias/anio2014/febrero/noticia_2014-02-06_Normas_UE_Accesibilidade.html(Abre en nova xanela)

  21 January 2014

  Nova Gu?a de validaci?n de accesibilidade con UNE139803:2012

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) contin?a preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicaci?n do novo est?ndar UNE 139803:2012 (2) (equivalente ao WCAG 2.0).

  Nesta ocasi?n publ?case unha gu?a totalmente nova que se nos veu demandando por diferentes canles: "Gu?a de validaci?n de accesibilidade web". Esta gu?a de axuda incl?e as explicaci?ns necesarias para realizar as validaci?ns de accesibilidade durante os diferentes ciclos de vida dun portal ou sitio web. Est? dirixida a desenvolvedores, editores de contido e avaliadores responsables de velar polo cumprimento dos requisitos de accesibilidade nun sitio web.

  Para seguir esta gu?a as?mese un co?ecemento previo das pautas e criterios de conformidade do WCAG 2.0, sobre o dise?ou web accesible, produtos de apoio e c?mo usan a web as persoas con discapacidade. Con todo, na gu?a rev?sanse alg?ns conceptos fundamentais do WCAG 2.0 e requisitos xerais de conformidade que debe cumprir unha p?gina web cuxo co?ecemento, m?s all? dos requisitos t?cnicos espec?ficos que non se incl?en nesta gu?a, ? de especial importancia para poder levar a cabo validaci?ns de accesibilidade de forma correcta.

  Esta nova gu?a publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a s?a consulta e lectura. A s?a descarga at?pase dispo?ible desde o apartado " Gu?as Pr?cticas de accesibilidade " (3)

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)
  (4) http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  11 December 2013

  Nova versi?n Gu?a de Accesibilidade en Contidos Multimedia

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) contin?a preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicaci?n do novo est?ndar UNE 139803:2012 (2) (equivalente ao WCAG 2.0).

  Nesta ocasi?n publ?case unha nova versi?n da Gu?a de Accesibilidade en Contidos Multimedia adaptada ? norma UNE 139803:2012 (2) Esta gu?a, dirixida a dise?adores e desenvolvedores web, recolle as cuesti?ns que se deben ter en conta para garantir a accesibilidade neste tipo de contidos.

  O obxectivo desta gu?a ? ofrecer unha visi?n xeral da accesibilidade nos contidos multimedia e explicar os principais m?todos existentes para a inclusi?n de elementos de v?deo e audio nun sitio web, as? como as caracter?sticas espec?ficas de accesibilidade que deben reunir tales elementos e os criterios xerais de accesibilidade que ha de satisfacer calquera contido multimedia. Tambi?n ofr?cese un apartado de exemplos pr?cticos no que se abordan as principais metodolog?as seguidas nos sitios das administraci?ns p?blicas para a inclusi?n de contidos multimedia, co fin de que os desenvolvedores co?ezan en cada caso as medidas de accesibilidade que se deben adoptar.

  Esta nova gu?a publicouse no tradicional formato PDF e en formato ePUB para facilitar a s?a consulta e lectura. A s?a descarga at?pase dispo?ible desde o apartado " Gu?as Pr?cticas de accesibilidade " (3)

  Os xestores de portais das administraci?ns p?blicas poden usar os foros da Comunidade Accesibilidade (4) para resolver d?bidas respecto diso desta gu?a.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_einclusion_guias_practicas.html(Abre en nova xanela)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  20 November 2013

  Publicaci?n da Gu?a de Transici?n cara a UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade Web (1) contin?a preparando materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicaci?n do novo est?ndar UNE 139803:2012 (2) equivalente ao WCAG 2.0.

  Aos materiais xa existentes no apartado Transici?n a UNE 139803:2012 (3) incorp?rase agora unha nova gu?a, "Gu?a de Transici?n UNE 139803:2004 a 139803:2012" que ? unha gu?a de axuda aos dise?adores e desenvolvedores web para realizar a transici?n dos sitios web que xa cumpren a norma anterior UNE 139803:2004. Nela expl?canse qu? novos requisitos hai que cumprir, cu?vari?ronlles no seu orientaci?n e mesmo cu?lles xa non ? necesario cumprir. Esta nova gu?a publicouse no tradicional formato PDF e como novidade en formato EPUB para facilitar a s?a consulta e lectura.

  Adem?s, os xestores de portais das administraci?ns p?blicas poden solicitar formar parte desta comunidade, a Comunidade Accesibilidade na que se comparten co?ecementos desta tem?tica. Anim?mosvos a usar os foros dispo?ibles para expor d?bidas con respecto ? aplicaci?n da norma UNE 139803:2012.

  (1) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_observatorio_de_accesibilidad.html(Abre en nova xanela)
  (2) http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une139803=2012.pdf(Abre en nova xanela)
  (3) http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html(Abre en nova xanela)
  (4)? http://forja-ctt.administracionelectronica.gob.es/web/caccesibilidad

  10 October 2013

  Axuda para a transici?n cara a ?NEA 139803:2012

  Despregar acordeon

  Tras a publicaci?n da resoluci?n do 2 de setembro de 2012 polo Ministerio de Industria, Turismo e Energ?a en a que se especifica que a norma 139803:2012 substit?e ? norma 139803:2004, as Administraci?ns P?blicas est?n traballando no proceso de actualizaci?n ao novo est?ndar.

  O Observatorio de Accesibilidade Web est? preparando novos materiais de axuda que sirvan de apoio para a aplicaci?n do novo est?ndar, alg?ns deles xa se atopan dispo?ibles.

  Pode consultar o detalle en:

  http://administracionelectronica.gob.es/pae_home/pae_estrategias/pae_accesibilidad/pae_documentacion/pae_transicion_hacia_la_norma_une_139803_2012.html

  25 February 2013

  Distribuci?n gratu?ta desde PAe da Norma UNE 139803:2012

  Despregar acordeon

  A trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica pode obterse gratuitamente esta norma de inmensa utilidade para os sitios web das Administraci?ns P?blicas.

  A Norma UNE 139803:2012: Requisitos de Accesibilidade para contidos na web , ? unha norma espa?onda de recente aprobaci?n (xullo de 2012) que establece os requisitos de accesibilidade para a contidos web. En canto aos seus requisitos, referencia completamente ?s Pautas de Accesibilidade para a contido web WCAG2.0 da Iniciativa para a Accesibilidade Web (WAI) do Consorcio da Web (W3C) por tanto hai unha equivalencia directa entre elas.

  Adem?s, o Ministerio de Industria, Turismo e Energ?a aprob? o pasado 2 de setembro unha resoluci?n na que se especifica que a norma 139803:2012 substit?e ? norma 139803:2004

  A Secretar?a de Estado de Administraci?ns P?blicas, como parte da s?a iniciativa do Observatorio de Accesibilidade Web, subscribiu un acordo con AENOR para a distribuci?n gratu?ta desta norma a trav?s do Portal de Administraci?n Electr?nica.

  O co?ecemento p?blico e gratu?to desta norma pretende incidir positivamente na implantaci?n destes novos requisitos de accesibilidade, especialmente nos portais web das Administraci?ns P?blicas.

  A descarga gratu?ta da Norma UNE 139803:2012 pode realizarse desde:
  http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/normativa(Abre en nova xanela)

  14 November 2011

  Espa?a l?der europeo en accesibilidade webs gobernamentais

  Despregar acordeon

  A Comisi?n Europea sit?? Espa?a como l?der no ?mbito da accesibilidade dos portais web da Administraci?n P?blica Europea seg?n os datos publicados no estudo "Monitoring e-accesibility"

  Adem?s, o estudo tambi?n situa a Espa?a moi por diante doutros pa?ses de referencia f?ra de Europa que tambi?n foron analizados no estudo.

  M?s informaci?n dispo?ible na Nota preparada polo Observatorio de Administraci?n Electr?nica:

  http://administracionelectronica.gob.es/recursos/pae_020002028.pdf

  Parab?n a todos os responsables de portais web que est?n facendo posible este cambio

  08 November 2011

  Melloras do servizo en li?a de diagn?stico accesibilidade

  Despregar acordeon

  Pomos ? vosa disposici?n unha nova versi?n do servizo en li?a de diagn?stico da accesibilidade que incl?e 2 importantes melloras solicitadas polos nosos usuarios. Estas melloras permiten incrementar a calidade da selecci?n aleatoria de p?ginas de modo que sexa m?s f?cil analizar en profundidade todos os contidos aloxados nun portal. Incluso os responsables dunha ?nica secci?n dentro dun gran portal podr?an autoevaluarse.

  * Limitaci?n do an?lisis dentro dun directorio. Aqueles portais que te?an organizada a s?a estrutura de portal mediante directorios podr?n, se o desexan, restrinxir a selecci?n aleatoria de p?ginas ao directorio que cont?n o URL indicada. O directorio seleccionado ser? ata a ?ltima "/" que apareza no URL. ? dicir, unha solicitude de an?lisis ? p?gina http://www.portal.es/directorio1/directorio2/pagina.html(Abre en nova xanela) na que se active a opci?n "Non rastrexar fose do directorio" s?o seleccionar? p?ginas cuxa URL conte?a http://www.portal.es/directorio1/directorio2/(Abre en nova xanela)
  * Restricci?n de an?lisis a p?ginas especiais. Implementouse unha limitaci?n no rastreador que realiza a selecci?n aleatoria de p?ginas de modo que se excl?an c?mo p?ginas a analizar aquelas cuxos enlaces te?an un literal determinado. Actualmente, os ?nicos literais inclu?dos foron os relativos a "impresi?n" para evitar analizar estas p?ginas que non est?n preparadas para a navegaci?n web sen?n para ser impresas en papel. Ser?a imposible inclu?r novos casos semellantes que se detectasen.

  Esperamos que estas melloras vos sexan de gran utilidade e anim?mosvos a que nos envi?is vosas suxesti?ns e solicitudes a trav?s dos foros activos na Comunidade Accesibilidade. Estamos encantados de mellorar.

  03 November 2011

  Uso record do servizo de diagn?stico

  Despregar acordeon

  Durante o pasado mes de outubro alcanzamos cifras record no uso do servizo de diagn?stico en li?a.

  Durante este per?odo realiz?ronse m?s de 1500 solicitudes de informes que supuxeron analizar m?s de 3500 p?ginas.

  Esperamos que o servizo vos est? sendo de gran utilidade.

  21 July 2011

  Publicaci?n Gu?a accesibilidade para Contidos Multimedia

  Despregar acordeon

  Como xa vos comunicamos hai tempo, un dos aspectos que ?bamos a tratar en detalle nas gu?as pr?cticas do Observatorio de Accesibilidade Web eran os contidos multimedia: audio e v?deo. Isto d?bese a que moitos dos requisitos impostos a estes contidos non se poden analizar autom?ticamente desde os estudos peri?dicos do observatorio de accesibilidade web.

  Os contidos multimedia, polos seus especiais caracter?sticas, son un dos tipos de contidos que resulta m?s dif?cil ofrecer cunha calidade ?ptima de accesibilidade. A pesar diso, a evoluci?n na rede fixo que este tipo de contidos est? cada vez m?s presente nos portais institucionais, especialmente nas secci?ns de prensa. Con todo, non debemos esquecer que a?nda que resulte custoso, devanditos contidos deben cumprir os requisitos de accesibilidade de modo que poidan ser accedidos por todos os cidad?ns.

  A Gu?a de Accesibilidade en Contido Multimedia est? indicada tanto para os responsables t?cnicos de portais como para os responsbles de secci?ns con contido multimedia, por exemplo os gabinetes de prensa. A gu?a especifica tanto os requisitos t?cnicos para a inclusi?n do contido multimedia na web como os requisitos espec?ficos que debe cumprir o propio contido durante o seu generaci?n e preparaci?n (subt?tulos, lingua de signos, etc.). ? importante destacar tambi?n que ante a pr?xima necesidade de aplicaci?n do WCAG 2.0, a gu?a recolle estes requisitos en funci?n das novas pautas de accesibilidade.

  As gu?as poden atoparse no apartado "Documentaci?n". Tambi?n poden atoparse na secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva - Accesibilidade" do Portal de Administraci?n Electr?nica (http://administracionelectronica.gob.es).

  Esperamos que vos sexa de utilidade

  23 May 2011

  An?lisis de c?digo fonte - Servizo de Diagn?stico en li?a

  Despregar acordeon

  Ac?base de p?r en producci?n unha nova versi?n do Servizo de Diagn?stico en l?nea da Comunidade Accesibilidade (pesta?a Servizo). Devandito servizo permite a realizaci?n de an?lisis de accesibilidade web conformes ? norma UNE 139803 e ao Observatorio de Accesibilidade Web.

  Este servizo at?pase ?nicamente dispo?ible para os membros da Comunidade Accesibilidade pero te?an en conta que calquera Administraci?n P?blica pode solicitar formar parte da Comunidade e por tanto facer uso do servizo.

  Cos cambios agora introducidos o servizo de diagn?stico en li?a podr? usarse tambi?n indicando o c?digo fonte da p?gina a analizar. Esta opci?n permite por tanto:

  * Analizar p?ginas nas que se requira unha autenticaci?n previa como pode ser o caso dos servizos das sedes electr?nicas.
  * Analizar p?ginas que ?nicamente est?n dispo?ibles a trav?s de intranet.
  * Analizar p?ginas que todav?a non est?n postas en producci?n.
  * Probar cambios en c?digo fonte antes de introducir ou implementar devanditos cambios no xestor de contidos.

  Deste xeito se ampl?an as opci?ns de an?lisis e verificaci?n da accesibilidade nos portais web da administraci?n posibilitando que pr?cticamente calquera tipo de p?gina poida ser analizada.

  Esperamos que lles sexa de gran utilidade.

  16 February 2011

  Gu?a de accesibilidade en Sedes Electronicas

  Despregar acordeon

  Como xa sab?is, un dos aspectos que non podemos analizar no observatorio de accesibilidade web ? o estado dos formularios electr?nicos cuxo uso requira un proceso de autenticaci?n. Con todo, a accesibilidade nestes formularios electr?nicos, presentes no seu gran maior?a en as sedes electr?nicas, ? un dos aspectos crave para conseguir unha administraci?n electr?nica na que poidan participar todos os cidad?ns.

  Desde o observatorio de accesibilidade preparamos unha nova gu?a pr?ctica: "Gu?a de accesibilidade en sedes electr?nicas" na que tratamos as cuesti?ns m?s espec?ficas das sedes electr?nicas como a firma electr?nica e os formularios electr?nicos.

  ? importante destacar que o uso de certificados electr?nicos ou firma electr?nica nunha sede NON IMPLICA que esa sede non sexa accesible. ? unha das excepci?ns previstas na lei: non existe unha alternativa tecnol?gica que posibilite a utilizaci?n de firma sen elementos de programaci?n en cliente. Iso s?, a sede debe cumprir o resto de requisitos de accesibilidade esixidos a un portal.

  Os desenvolvedores deben prestar un especial inter?s ? accesibilidade dos formularios electr?nicos. ? o elemento de interacci?n co usuario final (cidad?n, empresa, etc.) e se ?ste non pode operar co formulario imp?deselle por completo o uso da adminsitraci?n electr?nica.

  Se adxunta coa gu?a un exemplo de formulario accesible en formato XHTML+CSS para o seu posible uso como modelo de referencia.

  Por ?ltimo, como na maior?a de os casos estes formularios esixen unha autenticaci?n do usuario non se poden utilizar as ferramentas habituais de validaci?n da accesibilidade. Nestes casos ? necesario o uso de ferramentas m?s espec?ficas, orientadas en moitos casos ? revisi?n manual. Na gu?a podr?is atopar unha selecci?n de ferramentas ?tiles para a verificaci?n da accesibilidade na parte autenticada das sedes electr?nicas.

  Esperamos que esta gu?a p?idavos resultar de enorme utilidade tanto aos que xa hab?is despregado as vosas sedes electr?nicas como aos que est?is no proceso de realizalo.

  As gu?as poden atoparse no apartado "Documentaci?n" da Comunidade. Tambi?n poden atoparse na secci?n "Administraci?n Electr?nica Inclusiva" do novo Portal de Administraci?n Electr?nica.

  14 October 2010

  Accesibilidade en PDFs

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade, continuando cos labores de generaci?n de materiais que poidan ser de axuda para mellorar a accesibilidade dos portais web, preparou unha Gu?a para a generaci?n de PDFs accesibles coa versi?n de Acrobat 9.

  Dita gu?a, adem?s de considerar a nova versi?n de Acrobat, mellora a explicaci?n dos aspectos pr?cticos a ter en conta. Para iso facilita uns exemplos pr?cticos en diferentes formatos para poder analizalos e comprender mellor a forma na que hai que actuar.

  A gu?a at?pase dispo?ible desde a secci?n "Documentaci?n" da Comunidade Accesibilidade.

  Esperamos que vos sexa de utilidade

  04 October 2010

  Formaci?n en Accesibilidade

  Despregar acordeon

  Incorporouse ? secci?n "Documentaci?n" un novo apartado espec?fico de "Formaci?n en Accesibilidade" no cu?l rec?llense diferentes seminarios, cursos e m?sters no ?rea de Accesibilidade.

  30 July 2010

  Gesti?n da Accesibilidade en Xestores de Contido

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade xerou a Gu?a ?Gesti?n da Accesibilidade en Xestores de Contido?. Tr?tase dunha gu?a para os responsables t?cnicos de sitios web na que se recollen as cuesti?ns que se deben ter en conta e que se deben coidar e implementar nas implantaci?ns de portais mediante xestores de contidos.


  Especialmente ser? de utilidade para responsables t?cnicos que est?n iniciando a s?a andaina na utilizaci?n de Xestores de Contido para a explotaci?n dos seus portais.


  A gu?a at?pase dispo?ible para calquera usuario desde a secci?n "Documentaci?n" da Comunidade.

  23 July 2010

  Publicaci?n de Gu?a para editores finais de contidos

  Despregar acordeon

  O Observatorio de Accesibilidade xerou unha Gu?a pr?ctica para os editores finais de contidos que recolle as cuesti?ns de accesibilidade que deben atender os editores finais de contidos, no seu maior?a non t?cnicos, na edici?n e generaci?n diaria de contidos.

  Os editores finais de contido xogan un papel cr?tico no mantemento da accesibilidade dos portais web. A?nda que os xestores de contidos implementasen as medidas que permiten a accesibilidade dos seus contidos,hai aspectos que te?en que ser xestionados e introducidos polos editores. S?o se os editores finais de contidos est?n correctamente formados para ter en consideraci?n a accesibilidade se podr?n xerar contidos accesibles e por tanto p?r a disposici?n dos cidad?ns portais accesibles conformes ?s normativas legais existentes.

  Esta gu?a pode ser un elemento de apoio moi importante na formaci?n aos editores finais de contidos.A gu?a distrib?ese con licenza Creative Commons. Isto permite que os responsables de cada sitio poidan modificar o seu contido adapt?ndolo ?s particularidades de edici?n en cada un das s?as contornas.

  A gu?a at?pase dispo?ible para calquera usuario desde a secci?n "Documentaci?n" da Comunidade. Se desexan a versi?n editable do documento p?nganse en contacto con observ_accesibilidad@mpr.es

  31 May 2010

  INTECO - Formaci?n en PDFs accesibles

  Despregar acordeon

  INTECO acaba de p?r en marcha un peque?ou curso de formaci?n en li?a para a creaci?n de PDFs accesibles.

  O modelo de aprendizaxe ? telem?tico e s?guese un fluxo completamente autom?tico:

  1. O alumno inscr?bese e inmediatamente obt?n acceso ao curso.
  2. A evaluaci?n do curso leva a cabo a trav?s de tests.
  3. Unha vez finalizado o curso inf?rmase o usuario e se env?ao diploma por correo electr?nico.

  A ligaz?n para acceder ao curso ? o seguinte: https://formacion-en li?a.inteco.es/inscripcion/index.php?ide_curso=29&op=inicio de sesi?n

  20 May 2010

  Participaci?n en foros

  Despregar acordeon

  Anim?mosvos a que particip?is nos foros expondo as vosas d?bidas e problem?ticas de accesibilidade.

  ??Podemos axudarnos entre todos!!

  Podes manterche informado por correo electr?nico do que sucede nos foros da Comunidade activando as opci?ns de monitorizaci?n.

  Entra no foro no que est?s interesado e pica en "Monitorar foro".

  04 May 2010

  Servizo de Diagn?stico en li?a da Accesibilidade

  Despregar acordeon

  O Ministerio da Presidencia, dentro da iniciativa do Observatorio de Accesibilidade, puxo en producci?n un Servizo de Diagn?stico en li?a da Accesibilidade.

  Devandito servizo pr?stase coas seguintes caracter?sticas:

  - Permite analizar un portal mediante selecci?n autom?tica de p?ginas (ata 17) ou unha p?gina en concreto.
  - O informe rem?tese en diferido en formato PDF por correo electr?nico .
  - P?dese seleccionar o tipo de informe que se desexa: o informe "UNE" que analiza en profundidade todos os requisitos especificados na norma UNE 139803 ou o informe "Observatorio" que xera un informe tal e como o realiza o Observatorio da Accesibilidade co detalle de todos os erros producidos

  Para acceder ao servizo ? necesario ser membro da Comunidade Accesibilidade. Para iso ? necesario ser un usuario rexistrado do CTT e encher a "solicitude de admisi?n" ? comunidade.

  Subscrici?ns

  Nesta ?rea podr? darse de alta para recibir as notificaci?ns de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionadas coa comunidade.

  Formulario de subscrici?ns
  Introduza o e-mail no que desexa recibir as subscrici?ns da comunidade.

  *

  Introduza o e-mail para darse de baixa da suscripci?n.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral