accesskey_mod_content

INSIDE: Publicación de paquete distribuible de CSV Creator (Eutils) e CSV Storage

23 novembro 2018

Logo INSIDE

Publicáronse no Portal da Administración Electrónica, as primeiras versións de dúas dos compoñentes da Suite CSV, incluídos baixo o paraugas de INSIDE, ambos con licenza EUPL.

InSide é un sistema para a xestión de documentos e expedientes electrónicos que cumpre os requisitos para que ambos poidan almacenarse e/ou obterse segundo o ENI, esquema que establece as normas básicas para o intercambio e almacenamento de documentos e expedientes electrónicos.

Os dous compoñentes da suite CSV publicados son:

  • Paquete distribuible de cada un de módulos de Eeutils/CSV Creator (v.4.2.0)
  • Paquete distribuible de CSV Storage (v.1.2.3).

O CSV Storage é o compoñente da Suite CSV que permite o almacenamento de documentos en formato PDF con CSV ou en formato ENI. Estes documentos van acompañados da metainformación necesaria para a súa xestión e almacenamento.

Doutra banda, Eeutils(CSV Creator) é o compoñente da Suite CSV que agrupa diversas funcionalidades relacionadas coa xeración de CSV e xestión de firmas e informes. Eeutils divídese en cinco módulos:

  1. Eeutil-Util-Asina. Permite xerar CSVs e xustificantes de firma, así como validar hash.
  2. Eeutil-Firma. Este módulo permite realizar firmas en servidor.
  3. Eeutil-Oper-Asina. Este módulo permite validar firmas e certificados, obter información das firmas e certificados, comprobar ou converter a firmas lonxevas e reselado de firmas.
  4. Eeutil-Vis-Docexp. Permite visualizar calquera documento en PDF.
  5. Eeutil-Misc. Este módulo permite a conversión de documentos a outros formatos así como validar expedientes e documentos ENI.

A liberación deste software permite homoxeneizar e estandarizar o funcionamento daqueles repositorios de documentos que o implementen, de forma que se garanta a interoperabilidade entre os mesmos e achéguense ao cumprimento dos requisitos para considerarse repositorios de confianza.

Ademais, permite a compatibilidade con outros sistemas ofrecidos pola SGAD sen a necesidade de utilizar os recursos na nube.

Con esta publicación amplíanse as opcións de reutilización de sistemas desenvolvidos pola SGAD evitando a duplicidade de esforzo noutras administracións, tanto estatal, como autonómica ou local.

No Portal da Administración Electrónica, poderán descargar os paquetes distribuibles, así como os manuais para a súa instalación.

Poden obter máis información na seguinte ligazón: https://administracionelectronica.gob.es/ctt/inside/descargas

  • Infraestruturas e servizos comúns
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral