accesskey_mod_content

Publicada la nova versió distribuible de Portasignatures

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

24 maig 2018

logo portasignatures

Pot descarregar el codi de la nova versió del distribuible de Portasignatures (v.4.7.6.9) accedint a l'apartat de descàrregues de la solució.

El Portasignatures és un component per a la integració de la firma en els fluxos de treball organitzatius. Permet la firma de peticions utilitzant el client de firma d'@firma, crear autoritzacions de firma per a firmar per delegació o per substitució, incloure "Vistiplau" en el flux de firma i separar als usuaris del portasignatures en unitats estances o seus. A més, publica servicis web per a la integració amb les aplicacions de workflow.

Les novetats més rellevants incloses en la nova versió són les següents:

 • S'inclou una pestanya d'anul·lar firma tant en les peticions pendents com en les peticions firmades i s'inclou una nova secció de Peticions Anul·lades, a més les firmes anul·lades no poden ser acarades per CSV.
 • Es modifiquen els informes de firma normalitzats perquè es guarden de forma independent i no se sobreescriga l'informe.
 • Es modifiquen els servicis mòbils perquè s'envien al mòbil les peticions només validades en lloc de tots els pendents.
 • Correcció de descàrrega de ZIP en Firefox.
 • Correcció d'incidència de descàrrega de fitxers .rtf.
 • Millora de missatges d'error.
 • Incorporació d'icones quan una petició té comentaris o annexos.
 • Recuperació de segellat d'informes.
 • Correcció d'incidència en factures electròniques incloses en documents comptables (.tcn).
 • Avís de firma amb certificat caducat amb opció de seguir o cancel·lar l'operació.
 • Nova funcionalitat d'invitació d'usuaris a Portasignatures (Redactar/Nova petició invitació).
 • Control de longitud del camp assumpte en la redacció de peticions i de peticions d'invitació (Longitud <=255).
 • Validació del format del camp destinatari (correu electrònic) en peticions d'invitació.
 • Nou botó de visualització de documents abans de firmar.
 • S'ha afegit el tipus de firma en el detall de la petició.
 • Corregit error en generar el QR de l'informe de firma.
 • S'afig una entrada al menú d'ajuda amb una Guia Ràpida d'ús.
 • Millora la visualització de PDF en Internet Explorer.
 • Nou missatge d'error: firma prèvia amb certificat revocat o invàlid.
 • Correcció de problemes relacionats amb l'accés mitjançant LDAP.
 • Es permet visualitzar annexos des del mòbil.
 • Es permeten firmes amb segell de temps des del mòbil.
 • Es visualitzen els fitxers .tcn com a documents annexos en el mòbil.
 • S'afig una nova funcionalitat que permet generar un informe a partir d'una firma. Esta funcionalitat es troba disponible sense fer login en l'aplicació. Per a accedir a ella s'ha d'anar a la pantalla de login i accedir al menú superior dret: "Opcions --> Generar informe".
 • En generar peticions en l'aplicació web, es validen les firmes dels documents que s'adjunten (si contenen firmes). Si la firma no és vàlida, no es permetrà adjuntar el document de manera que s'eviten els problemes a l'hora de firmar documents que contenen firmes prèvies invàlides.
 • Es dona suport a firmes amb certificats amb àlies.
 • Redissenye de la pantalla de login. S'agrupen les opcions que no requerixen identificació en un menú d'opcions. Este menú està situat en la part superior dreta i permet realitzar les següents accions:
  • Validació de CSV.
  • Alta usuari convidat.
  • Generar Informe.
 • Altres millores i correccions.

Més informació en solució Portasignatures del CTT.

 • Identitat i Firma electrònica