accesskey_mod_content

Publicada a nova versión distribuible de Portafirmas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

24 maio 2018

logo portafirmas

Pode descargar o código da nova versión do distribuible de Portafirmas (v.4.7.6.9) accedendo ao apartado de descargas da solución.

O Portafirmas é un compoñente para a integración da firma nos fluxos de traballo organizativos. Permite a sinatura de pedimentos utilizando o cliente de sinatura de @firma, crear autorizacións de firma para asinar por delegación ou por substitución, incluír "Visto e prace" no fluxo de firma e separar aos usuarios do portafirmas en unidades estancas ou sedes. Ademais, publica servizos web para a integración coas aplicacións de workflow.

As novidades máis relevantes incluídas na nova versión son as seguintes:

 • Inclúese unha pestana de anular firma tanto nos pedimentos pendentes como nos pedimentos asinados e inclúese unha nova sección de Pedimentos Anulados, ademais as firmas anuladas non poden ser cotejadas por CSV.
 • Modifícanse os informes de firma normalizados para que se garden de forma independente e non se sobrescriba o informe.
 • Modifícanse os servizos móbiles para que se envíen ao móbil os pedimentos só validados en lugar de todas as pendentes.
 • Corrección de descarga de ZIP en Firefox.
 • Corrección de incidencia de descarga de ficheiros .rtf.
 • Mellora de mensaxes de erro.
 • Incorporación de iconas cando un pedimento ten comentarios ou anexos.
 • Recuperación de selaxe de informes.
 • Corrección de incidencia en facturas electrónicas incluídas en documentos contables (.tcn).
 • Aviso de firma con certificado caducado con opción de seguir ou cancelar a operación.
 • Nova funcionalidade de invitación de usuarios a Portafirmas (Redactar/Novo pedimento invitación).
 • Control de lonxitude do campo asunto na redacción de pedimentos e de pedimentos de invitación (Lonxitude <=255).
 • Validación do formato do campo destinatario (correo electrónico) en pedimentos de invitación.
 • Novo botón de visualización de documentos antes de asinar.
 • Engadiuse o tipo de firma no detalle do pedimento.
 • Corrixido erro ao xerar o QR do informe de firma.
 • Engádese unha entrada ao menú de axuda cunha Guía Rápida de uso.
 • Mellora a visualización de PDF en Internet Explorer.
 • Nova mensaxe de erro: firma previa con certificado revogado ou inválido.
 • Corrección de problemas relacionados co acceso mediante LDAP.
 • Permítese visualizar anexos desde o móbil.
 • Permítense firmas con selo de tempo desde o móbil.
 • Visualízanse os ficheiros .tcn como documentos anexos no móbil.
 • Engádese unha nova funcionalidade que permite xerar un informe a partir dunha firma. Esta funcionalidade atópase dispoñible sen facer inicio de sesión na aplicación. Para acceder a ela débese ir á pantalla de inicio de sesión e acceder ao menú superior dereito: "Opcións --> Xerar informe".
 • Ao xerar pedimentos na aplicación web, validar as firmas dos documentos que se achegan (se conteñen firmas). Se a firma non é válida, non se permitirá achegar o documento de maneira que se evitan os problemas á hora de asinar documentos que conteñen firmas previas inválidas.
 • Dáse soporte a firmas con certificados con alias.
 • Redeseño da pantalla de inicio de sesión. Agrúpanse as opcións que non requiren identificación nun menú de opcións. Este menú está situado na parte superior dereita e permite realizar as seguintes accións:
  • Validación de CSV.
  • Alta usuario invitado.
  • Xerar Informe.
 • Outras melloras e correccións.

Máis información na solución Portafirmas do CTT.

 • Identidade e Firma electrónica