accesskey_mod_content

O nivel de madurez dos datos abertos en España

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xuño 2018

Logo datos abertos

En 2010, Tim Berners-Le, o pai da Web, propuxo un sistema para medir a calidade dos datos abertos con base no seu nivel de reutilización.

Este sistema, coñecido como as 5 estrelas, establece unha serie de niveis, que van de menor a maior facilidade de reutilización dos datos publicados. A seguir detállase cada un deles:

  • Unha estrela: este nivel alcánzase coa mera publicación dos datos, independentemente do seu formato. Aquí atopariámonos/atopariámosnos con datos abertos non estruturados (documentos en formato pdf, imaxes, vídeos, etc.), difíciles de manipular e de reutilizar por aqueles usuarios que así o desexen.
  • Dúas estrelas: neste nivel os datos contan cun formato estruturado, para o que se utilizou un software propietario. Sería o caso das follas de cálculo Excel.
  • Tres estrella: neste caso os datos abertos estruturados non utilizan un software propietario, senón un software libre, como OpenOffice, ou CSV.
  • Catro estrella: este nivel supón a existencia de datos estruturados adecuadamente con URIs que identifican os recursos. Para iso utilizan o estándar RDF, recomendado polo W3C, que facilita a interoperabilidade.
  • Cinco estrella: é o nivel de maior madurez, onde os datos, ademais de cumprir todos os requisitos anteriores, están enlazados con outros datos similares publicados por outras organizacións. Isto dota de contexto e optimiza as procuras, facilitando a reutilización.

Tomando como base esta clasificación, catalogáronse as distintas iniciativas identificadas por datos.gob.es en España. O resultado móstranos un panorama positivo, xa que só o 7% dos portais de datos abertos identificados só ofrecen conxuntos de datos de acordo a os  dous primeiros estadios.

O feito de que a gran maioría das iniciativas identificadas faciliten a reutilización dos datos, situándose nos 3 estadios superiores desta clasificación, pon de manifesto o interese dos organismos publicadores por impulsar a reutilización dos seus datos abertos.

A maioría das iniciativas (en torno ao 80%) contan con conxuntos de datos que se atopan no terceiro nivel, é dicir, teñen datos abertos estruturados en formatos abertos, de tal forma que os usuarios poidan manipular os datos, sen limitación de características ou funcionalidades, e crear con eles servizos que acheguen valor á sociedade. Ademais, moitas destas iniciativas están a incorporar distintas funcións para axudar aos usuarios, como buscadores avanzados, catálogos de aplicacións ou recursos formativos, entre outros. No entanto, tal e como vimos anteriormente, poderíase impulsar aínda máis a reutilización se se incorporasen URIs e datos enlazados.

En España atopámonos con bastantes iniciativas pioneiras que xa seguiron estes pasos, e apostaron por ofrecer datos de acordo aos dous últimos niveis. Entre os exemplos dos portais con datos 5 estrelas atopámonos iniciativas moi diversas, promovidas tanto por publicadores locais como autonómicos e estatais, e mesmo iniciativas ligadas a universidades. Aragón Open Data, Portal Dades Obertes CAIB (Goberno das Illas Baleares), o Portal de datos enlazados da Biblioteca Nacional de España, Opendata Cáceres, o Portal de Transparencia da Diputació de Castelló, o Portal de Datos abertos da Universidade de Estremadura, o Portal de Datos Abertos de Xixón e o Portal de Datos Abertos do concello de Zaragoza son algúns exemplos destas iniciativas.

Estes datos pon de manifesto que as iniciativas de datos abertos xa non pon o foco só no acceso á información, senón tamén na súa reutilización. Desta forma dáse a  posibilidade aos cidadáns e empresas de ser parte activa da comunidade, xerando novos produtos e servizos que acheguen valor ao conxunto da sociedade.

Se queres saber máis sobre URIs e datos enlazados, recomendámosche: Linked data como modelo de datos(Abre en nova xanela) e Boas prácticas no deseño de APIs e Linked Data(Abre en nova xanela) .

Fonte orixinal da noticia :datos.gob.es (Abre en nova xanela)

  • Goberno aberto
  • Cidadán