accesskey_mod_content

O Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR) consolídase como servizo de administración electrónica.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 febreiro 2018

Logo SIR

Desde a súa posta en funcionamento multiplicouse por quince o número de rexistros electrónicos anualmente enviados a través de SIR. O número actual de intercambios supera os 5.600.000, realizándose unha media de 300.000 intercambios mensuais.

As cifras dos intercambios de asentos rexistrais tramitados a través da plataforma SIR,  evidencian o crecemento exponencial  do seu uso, tanto por Administracións como por cidadáns e empresas. Esta linea de tendencia vaise a incrementar nos próximos anos coas incorporacións das administracións que aínda non están integradas.
Ao intercambiarse os asentos rexistrais electronicamente e a súa documentación adxunta dixitalizada, o aforro estimado nun envío de tamaño medio é de 4 euros.

Actualmente están integradas oficinas de asistencia en materia de rexistros do tres niveles de administración: Estado, Comunidades Autónomas (excepto Navarra) e un cuarto dos Municipios españois, así como varias Universidades. Así máis do 65% da poboación española conta cunha 'Oficina SIR' próxima ao seu domicilio.

Ademais os cidadáns e empresas poden relacionarse electronicamente coas este administracións a través do Rexistro Electrónico Xeneral de AGE (REC) dispondo de conexión a internet e certificado dixital. Desde que entrou en vigor a Lei 39/2015 o pasado 2 de outubro de 2016, pasouse de recibir polo REC  doce asentos rexistrais ao día, a superar os 2.000 diarios.

Gráfico dos asentos enviados por SIR por Aplicación anualmente

 

Asentos enviados por SIR por Aplicación anualmente
ANO Total Xeral GEISER ORVE APP. CERTIF. REC/060
Durante 2013 147.642 4.397 121.464 20.329 1.452
Durante 2014 482.407 218.481 210.610 50.578 2.738
Durante 2015 873.198 396.930 334.421 136.579 5.268
Durante 2016 1.661.190 722.028 635.971 219.508 83.683
Durante 2017 2.201.448 714.100 675.272 452.276 359.800

Máis información en a  solución SIR de o CTT

  • Infraestruturas e servizos comúns