accesskey_mod_content

El Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) es consolida com a servici d'administració electrònica.

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

13 febrer 2018

Logo SIR

Des de la seua posada en funcionament s'ha multiplicat per quinze el nombre de registres electrònics anualment enviats a través de SIR. El nombre actual d'intercanvis supera els 5.600.000, realitzant-se una mitjana de 300.000 intercanvis mensuals.

Les xifres dels intercanvis de seients registrals tramitats a través de la plataforma SIR,  evidencien el creixement exponencial  del seu ús, tant per Administracions com per ciutadans i empreses. Esta linea de tendència es va a incrementar en els pròxims anys amb les incorporacions de les administracions que encara no estan integrades.
En intercanviar-se els seients registrals electrònicament i la seua documentació adjunta digitalitzada, l'estalvi benvolgut en un enviament de grandària mitjana és de 4 euros.

Actualment estan integrades oficines d'assistència en matèria de registres dels tres nivells d'administració: Estat, Comunitats Autònomes (excepte Navarra) i un quart dels Municipis espanyols, així com diverses Universitats. Així més del 65% de la població espanyola compta amb una 'Oficina SIR' pròxima al seu domicili.

A més els ciutadans i empreses poden relacionar-se electrònicament amb aquestes administracions a través del Registre Electrònic General d'AGE (REC) disposant de connexió a internet i certificat digital. Des que va entrar en vigor la Llei 39/2015 el passat 2 d'octubre de 2016, s'ha passat de rebre pel REC  dotze seients registrals al dia, a superar els 2.000 diaris.

Gràfic dels seients enviats per SIR per Aplicació anualment

 

Seients enviats per SIR per Aplicació anualment
ANY Total General GEISER ORVE APP. CERTIF. REC/060
Durant 2013 147.642 4.397 121.464 20.329 1.452
Durant 2014 482.407 218.481 210.610 50.578 2.738
Durant 2015 873.198 396.930 334.421 136.579 5.268
Durant 2016 1.661.190 722.028 635.971 219.508 83.683
Durant 2017 2.201.448 714.100 675.272 452.276 359.800

Més informació en la  solució SIR de el CTT

  • Infraestructures i servicis comuns