accesskey_mod_content

CSV Storage: Nou sistema de permisos segons l'especificació del sistema de referències a documents de les administracions públiques

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

01 agost 2018

Disponible en producció una nova versió de CSV Storage. En esta versió s'ha inclòs un nou sistema de permisos, segons el sistema d'intercanvi de documents de les Administracions, així com diverses millores

InSide és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que complix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtindre's segons l'ENI, esquema que establix les normes bàsiques per a l'intercanvi i emmagatzematge de documents i expedients electrònics. Suposa la gestió documental íntegrament electrònica dels documents de la gestió viva de l'expedient, com a pas previ a l'arxivat definitiu de la documentació en un format interoperable i durador.

Les novetats que incorpora la nova versió són:

 • Es corregix el problema de la càrrega de DIR3.
 • S'adapta el sistema de permisos al sistema de referències a documents en les administracions públiques.
 • En Alta d'aplicacions (AdminService i Interfície) es creen dos camps nous obligatoris: IdAplicacionPublico i DIR3.
 • Nou Servici Web que retorna IdAplicacionPublico i nom de totes les aplicacions.
 • Nous permisos d'usuari per als documents:
 1. Públic: N'hi ha prou amb tindre el CSV o ANEU ENI per a accedir al document.
 2. Privat: Només pot obtindre el document l'aplicació que ho va emmagatzemar.
 3. Restringit:
  1. Accés amb identificador: És necessari que l'usuari s'haja identificat amb algun dels tipus admesos.
  2. Restringit per NIF: Document restringit als usuaris pel seu NIF.
  3. Restringit a empleats públics: Document restringit a empleats públics.
  4. Aplicacions concretes: Document restringit a algunes aplicacions concretes, mitjançant la seua ANEU d'aplicació. Estes aplicacions hauran d'estar integrades amb el repositori en qüestió.
 •  Nou Servici Web 'otorgarPermisoConsulta' perquè altres aplicacions donen permisos a unes altres.
 •  Nou Servici Web 'revocarPermisoConsulta' perquè una aplicació es lleve permisos de consulta.
 •  Nou Servici Web que retorna els permisos sobre un document.
 •  Traçabilitat: s'afig el camp opcional IP en QueryDocumentSecurity.
 •  Altres millores i correccions menors.

Per a obtindre més informació sobre el sistema de referències a documents de les Administracions Públiques, consulte el Fòrum pel Document Electrònic i la Solució InSide del CTT.

 • Infraestructures i servicis comuns